Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - Levanger og Verdal - frist: 26. november 2014

hopp til uttalelser>>

Samkommunestyret i Innherred samkommune vedtok i møte 09.10.2014, i henhold til plan- og bygningslovens 11-14, å legge forslag til revidert Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 for kommunene Levanger og Verdal ut på høring.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 er en felles plan for kommunene Levanger og Verdal. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, som har Klikk for planforslag i PDFsom ambisjon å være avstemt med den løpende samfunnsutviklingen – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel er førende for alle sektorer i utviklingen av kommunen, inklusive prioriteringer i økonomiplan og budsjett. Planen er utarbeidet med utgangspunkt i Planstrategiens langsiktige utfordringer og målbilde for 2030, en helhetlig samfunnsanalyse for kommunene og gjennom kommunedelplanprosesser for kommunens virksomhet

Etter høring vil planen bli lagt frem til 2. gangs behandling i samkommunestyret 4. desember, og så til endelig behandling i kommunestyrene i Verdal og Levanger henholdsvis 8. og 17. desember 2014.

.Send uttalelse:

Konvolutt, symbol postmottak@levanger.kommune.no

Fristen for innspill til planen er 26. november 2014


Mottatte uttalelser (9), sortert på dato:

 • 26.11.14 - N-T fylkeskommune PDF (utlagt 01.12.14)
 • 26.11.14 - Stjørdal kommune PDF
 • 26.11.14 - Ytterøyutvalget PDF
 • 26.11.14 - Fylkesmannen i N-T PDF
 • 26.11.14 - HNT har gjennomgått utkastet til kommuneplanens samfunnsdel for Levanger og Verdal kommuner.
  HNT registrerer at forholdet til andre offentlige samfunnsaktører, herunder HNT, i liten grad er berørt. HNT mener at samfunnsdelen bør ha en beskrivelse av forholdet og oppgaveløsningen som HNT og kommunene samhandler om og plan for videreutvikling av denne samhandlingen/oppgaveløsningen.
  Lykke til med deres videre arbeid med kommuneplanen.
  Paul Georg Skogen, fagsjef Helse Nord- Trøndelag HF
 • 25.11.14 - Trondheim kommune PDF
 • 24.11.14 - Levanger senterparti PDF
 • 23.11.14 - Levanger arbeiderparti PDF
 • 05.11.14 - Statens vegvesen PDF
  Til toppen av siden
Publisert: 13.10.2014 09:41 Sist endret: 01.12.2014 10:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051