Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Muligheter for Medvirkning

Klikk ønsket valg 

Hvordan kan du påvirke?

Den viktigste måten du kan påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere formelle og uformelle måter du kan fremme dine synspunkter på. For å gjøre det enklere for deg som innbygger å påvirke kommunens virksomhet, har vi samlet nøkkelinformasjon om hvordan du kan påvirke:

Til toppen av sidenTa direkte kontakt
Du kan kontakte en politiker eller et politisk parti (pariledere) som er representert i kommunestyret (gruppeledere).

Til toppen av sidenSi DIN mening
Vi ønsker dine innspill i aktuelle saker til politisk behandling. Du kan gi dine innspill ved å gå til aktuelt møte. I tillegg har du anledning til å si din mening om fritt tema.

Til toppen av sidenSpør kommunestyret
Som innbygger i Levanger har du rett til å stille kommunestyrets medlemmer spørsmål som du ønsker å drøfte med politikerne. Åpen spørretime for andre enn kommunestyrets medlemmer praktiseres etter følgende reglement:

  1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen.
  2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes på det kunngjorte møtetidspunkt.
  3. Alle personer bosatt i Levanger kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
  4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.
  5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00 onsdag i uken før møtedagen.
  6. Spørsmåla skal gjelde kommunale forhold.
  7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svar på spørsmålet (2-3 min.).
  8. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.

 

Til toppen av sidenBenytt deg av Innbyggerinitiativ
Som innbygger i Levanger kommune kan du be om at konkrete forslag som gjelder kommunens virksomhet behandles av kommunestyret. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget hvis minst 300 innbyggere bosatt i Levanger kommune stiller seg bak med underskrift. Den enkleste måten å fremme din sak på er å registrere saken på minsak.no.
Ønsker du bistand til å registrere ditt innspill eller har spørsmål om hvordan du kan fremme din sak, er du velkommen til å ta kontakt med Servicekontoret.

Til toppen av sidenHjelp oss med planlegging
Medvirkningsprosesser er viktig for å kunne utvikle gode planer som skal styre kommunens virksomhet. Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning fra aktører som berøres av planen. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Opplegg for medvirkning vil variere og tilpasses ulike planer og prosesser i plan- og styringssystemet (lenke). Alle kommunale planer er som kapitler i en stor plan – kommuneplanen. Det betyr også at medvirkning i én plan medfører - direkte eller indirekte - medvirkning i andre planer.

Mer informasjon om kommunens myndigheter og plikter knyttet til medvirkning finner du på miljokommune.no

Flere muligheter for å gi tilbakemeldinger og innspill

Til toppen av siden

 

 

 

 

Publisert: 16.06.2014 09:55 Sist endret: 16.06.2014 10:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051