Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Framdriftsplan kommunedelplan næring

 

 

 

Innspill i møter:

Føringer, formål og betydning for samfunnsutviklingen

mai

 

Kunnskapsgrunnlag og analyse,
utfordringer, ressurser, målbilde

12.5.

Møte om sentrumsplan Verdal med fokus på industri

23.5.

Enhetsledermøte Levanger

28.5.

Virksomhetsledermøte Verdal

13.8.

Workshop med Formannskap og Levanger Næringsforum

21.8.

Formannskap Verdal og Verdal Næringsforum

Mål
Vegvalg
kommunens rolle revidering samfunnsdel

Juli

 

13.8.

Workshop med Formannskap og Levanger Næringsforum

21.8.

Formannskap Verdal og Verdal Næringsforum

Avklare behov for temaplaner

13.6.

administrativt

Handlingsplan (kommunens rolle)

  • Målgrupper
  • Effektmål og indikatorer
  • Drifts- og investeringstiltak

8.9.

Strategisk ledergruppe

 

Behandling næringsplan

Høringsvedtak

Samkommunestyret

09.10

 

Høring, 6 uker

 

14.10-25.11

Offentlig høring

2. gangs behandling

Samkommunestyret

04.12

 

Vedtak

Kommunestyret L

17.12

 

Kommunestyret V

15.12

 


Medvirkning ivaretas gjennom administrative møter med ulike enheter og ledere i kommunen samt i dialogmøter med utvalgte eksterne målgrupper.

Publisert: 16.06.2014 10:07 Sist endret: 16.06.2014 10:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051