Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunedelplan næring - Levanger og Verdal - revidering 2014

Innhold i planen:

 1. Føringer for planen
 2. Innledning
  2.1 Om kommunedelplan næring
  2.2 Erfaring fra utvikling og bruk av gjeldende kommunedelplan
 3. Formålet med kommunedelplan næring
 4. Næringssektorens betydning i samfunnsutviklingen
 5. Kunnskapsgrunnlag og analyse
 6. Utfordringer – strategisk tilnærming
 7. Ressurser
 8. Målbilde – strategisk tilnærming
 9. Temaplaner og utredninger
 10. Mål og vegvalg i Kommunedelplan næring – revideringsbehov samfunnsdelen
 11. Handlingsplan 2015-2018 (19-22)
  11.1 Prioriterte innsatsområder i 4-årsperioden


Kommunedelplan næring er et verktøy for å sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen omsettes til handling, i sektorens prioritering av innsats.
Gjennom koordinering med øvrige kommunedelplaner, og ved å koordinere innsats fra ulike temaplaner, skal Kommunedelplan næring bidra til å fremme helhetlige og målgruppeorienterte løsninger for innbyggere og lokalsamfunn.

Tiden etter forrige planvedtak har gitt erfaringer som legges til grunn ved revidering av planen:

Gjeldende plan oppleves som for lite spisset til å være et tydelig verktøy i næringsutviklingen Raske endringer i forutsetningene for næringsutviklingen medfører behov for en mer fleksibel plan En mer fleksibel plan forutsetter jevnlig medvirkning i planarbeidet fra næringslivet

Innspill til kommunedelplan næring mottas.

Til toppen av siden

Publisert: 16.06.2014 09:50 Sist endret: 17.02.2022 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051