Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunedelplan helse og omsorg - Høring 08.10.14

Vedtatt av kommunestyret 19.11.14 - kommunedelplan helse og omsorg "Mestring for alle" - kortversjon

 

hopp til innspill>> (26 stk.)

Det er i Levanger kommune utarbeidet et forslag til kommunedelplan for helse og omsorg, «Mestring for alle».

I henhold til plan- og bygningsloven inviteres det til å komme med merknader til planforslaget. Alle merknader må fremsettes skriftlig/e-post nedenfor innen høringsfristen 8.10.2014.
Jfr. Driftskomiteens vedtak i sak 24/14

Klikk for høringsdokument som PDFPlanen peker på at den langsiktige utviklingen av kommunens helsetjenester ikke er bærekraftig med hensyn til økonomi, kvalitet, kompetanse og omsorgsressurser. I planen legges det derfor opp til en grunnleggende retningsendring som vil kreve et systematisk og kontinuerlig utviklings- og innovasjonsarbeid kommende år.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, forslaget er også tilgjengelig i Servicekontoret, på biblioteket og ved helsetunene.

Kommunedelplanen skal endelig vedtas av kommunestyret 19.11.2014.

Send DITT innspill: 

Konvolutt, symbol postmottak@levanger.kommune.no

Frist for innspill: 8. oktober 2014

===============================

Mottatte innspill, sortert på dato:

09.10.14
Åsen sanitetsforening PDF

Unni Lundby Hammeren


09.10.14
Samarbeidsutvalget ved Åsen Helsetun PDF

Unni Lundby Hammeren
leder


08.10.14
Samarbeidsutvalget ved LevangerBo og Aktivitetssenter PDF

Maríth Bye
leder


08.10.14
NSF for Helsesøstrene i Levanger kommune PDF

Sidsel Hartløff Helland
plasstillitsvalgt NSF


08.10.14
Levanger Venstre PDF

Karl M. Buchholdt


08.10.14
Levanger Miljøpartiet De Grønne PDF

John Hille


08.10.14
Levanger SV PDF (rev. 09.10.14, kl. 13)

Gunnar Løvås
leder


08.10.14
Eldres råd PDF


08.10.14
LEVA-FRO PDF

Rune Lyngen
daglig leder


08.10.14
Levanger Frivilligsentral PDF

Toril Bjørken Skjørholm, leder - Åse Saltvik daglig leder /sekretær for høringen


08.10.14
Norsk Sykepleierforbund, Levanger PDF

Rannveig Prins Andøl
hovedtillitsvalgt


07.10.14
HLF, Levanger PDF

Paal J. Fostad


07.10.14
SUT/Breidablikktunet PDF

Randi Aasenhuus
leder


07.10.14
Ytterøyutvalget PDF

Kjell Vandsvik
leder


07.10.14
Rådet for funksjonshemmede i Levanger PDF

Anne Grete Krogstad
leder


07.10.14
Dysleksiforeningen Levanger PDF

Kristin Aas, Jorunn Aurstad
for styret i Dysleksi Levanger


07.10.14
Arbeidstakerorganisasjonen Delta, Levanger PDF

Arnstein Wekre
hovedtillitsvalgt Delta


07.10.14
Senterpartiet i Levanger PDF

Asbjørn Brustad, Vegard Austmo, Hans Heieraas


06.10.14
"Mestring for alle" legger opp til helhetlige prioriteringer og løsninger. Den gir et godt innblikk i arbeidet med å sikre fremtidig kapasitet, kvalitet, kompetanse og rekruttering til tjenestetilbudene. Formålet med planarbeidet, å innarbeide helsefremmende- og rehabiliterende strategier i alle deler av helse- og omsorgstjenestene, kommer godt fram.

Språket i planen er for det meste godt forståelig. Deloverskriften for 2.3.3 side 24, er uheldig og bør derfor endres.

Ikke alle brukere kan oppnå "......å gjenvinne kontroll over eget liv.......for det å oppleve seg som et helt menneske"... s. 30, punkt 4.1.1. Dette bør komme klart fram.

Punkt 4.1.4 side 34 kunne med fordel vært mer uttømmende. Dette gjelder ikke minst emneområdet habilitering.

Planens behandling av punkt 4.2.2 side 43, Aktiv samhandling med de frivillige, er godt og informativt beskrevet.

4.3.3 Legekontor og fastleger og punkt 4.3.4 Utvikling av spesialiserte tilbud i kommunen, utgjør vesentlig informasjon for fremtidig tjenesteutvikling og samhandling.

Det kommer godt fram i planen viktigheten av å tenke helt nytt om helse- og omsorgstjenester.

Årlig behandling av handlingsplanens ulike målsettinger, gir en kvalitetsstyrking.

For Ekne sanitetsforening
Bitten Bjørgum Stjern


06.10.14
Levanger Røde Kors PDF

Stine Kolseth, Arnold Hjelde


05.10.14
ÅsenBygdeforum PDF

GuriSkjesol
leder


03.10.14
Skogn Pensjonistlag PDF

Odd-Harald Bjørnøy


01.10.14
Samarbeidsutvalget Ytterøy Helsetun PDF

Ivar Brattaker, Solfrid L.Nøst, Mari A. Norvik, Judith Haugdal, Anne K. Kjøsvik, Petter Wandsvik, Anna Winje


30.09.14
Merknader til kommuneplanen PDF

Randi Dørum


25.09.14 
Levanger Arbeiderparti, vedtatt på medlemsmøte 16.09.2014 PDF

Hans-Fredrik Donjem
Leder Levanger Arbeiderparti


29.08.14
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag PDF

Karl-Heinz Cegla
Funksjonsleder plan og miljø

Til toppen av siden

Publisert: 22.08.2014 14:37 Sist endret: 07.01.2015 08:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051