Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Om kommunedel helse og omsorg/planarbeidet

hopp til mandat>

I plan- og styringssystemet for kommunene Levanger og Verdal er det besluttet at kommunene skal ha kommunedelplaner for Helse og omsorg.

Levanger kommune har i dag flere temaplaner innenfor helse- og omsorgsfeltet. Kommunedelplan Helse og omsorg vil erstatte temaplanen Pleie- og omsorgsplan (2008-2025) fra 2008, men den vil favne bredere enn gjeldende plan.

Endringer i rammebetingelser, befolkningsutvikling, tjenestebehov og nye statlige reformer og lovendringer øker behovet for en overordnet og helhetlig plan. Her vil prioriteringer bli gjort samlet for sektoren, og sammenhenger mellom helse, kommunal tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling synliggjøres. Utfordringsbildet krever en sektorovergripende og tverrfaglig tilnærming. Mulighetsrommet krever en bred tilnærming i forhold til hvem som skal bidra til å løse framtidas helseutfordringer og omsorgsoppgaver.

Tiltakene i planen besluttes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjettet, og rulleres årlig gjennom økonomiplan.

Mandat

I Driftskomiteen 13.03.13 (PS 10/13) ble mandat og organisering for prosjekt for utarbeiding av ny kommunedelplan for helse og omsorg godkjent:

Det foreslåtte mandatet er satt opp for å dekke hele fagområdet for helse, velferd, pleie og omsorg. Retningen på arbeidet med å skape et bærekraftig tilbud i en framtid med nye kommunale oppgaver og endring i alderssammensetningen i befolkningen tilsier at planen må beskrive hvordan kommunens totale tilbud må dreies mot å ivareta behovet for tilrettelagte tjenester uavhengig av dagens struktur. Planen vil bli en helhetlig gjennomgang av dagens tilbud satt opp mot nye utfordringer og vil som helhet bli dekket innenfor kommunedelplan for helse og omsorg.

Mål / mandat for prosjektet:

  1. Det utarbeides en kommunedelplan for helse og omsorg som dekker helse uansett alder, velferd (NAV-kommune), pleie og omsorg.
  2. Kommunedelplanen skal bygges opp med en strategidel, handlingsplan og tiltaksplan.

Til toppen av siden

Publisert: 09.04.2014 10:29 Sist endret: 04.06.2014 08:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051