Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Medvirkning/innspill


Det har blitt lagt vekt på involvering av organisasjonen i arbeidet med å utarbeide utfordringer, målbilde, strategier og handlingsplan. Arbeidet med planen har vært kjørt i linjeorganisasjonen ledet av enhetsleder kultur. Medvirkning har vært ivaretatt ved at ledere og fagansvarlige i kulturenheten har bidratt inn i prosessen med kunnskap og innspill som de har fått gjennom kontakt med innbyggere og eksterne fagmiljø. Enheten har sammen med representanter for utviklingsstaben hatt flere workshops hvor alle deler av dokumentet har blitt bearbeidet. Planen var også tema i enhetsledermøtet 23.05 2014, hvor utfordringsbildet og målbildet var grunnlag for gruppearbeid. (Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014 PDF)

Driftskomiteen hadde kulturpolitisk verksted med drøfting av målbilde, utfordringsbilde og mulige innsatsområder den 19.02.2014.

Driftskomiteen fikk en foreløpig presentasjon/mulighet for innspill i møtet 15.10.2014.

I tillegg er kunnskap fra og medvirkning i ulike temaplaner spilt inn i planprosessen.

Til toppen av siden

Publisert: 14.11.2014 10:01 Sist endret: 14.11.2014 11:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051