Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

- Om planen


I henhold til plan- og styringssystemet for Levanger og Verdal kommune, planstrategien for 2013 – 16 (K-sak 28/13) og vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner (K-sak 6/14), er det besluttet at Levanger kommune skal revidere kommunedelplan for kultur i 2014.

Planen omhandler utvikling av lokalsamfunnet og kommunens drift, og har vært under arbeid store deler av dette året. Planen tar opp i seg statlige, regionale og lokale føringer. Disse presenteres bakerst i planen. Planen er bygd opp med en innledning om formålet med kommunedelplan kultur. Kulturens rolle og betydning vies et eget kapittel, før målbildet for 2030 med hovedmål og strategier presenteres. Deretter presenteres sentrale utfordringer som er vurdert enten som trusler eller muligheter. Siste del av planen inneholder en handlingsplan med driftstiltak. Planen er kunnskapsbasert, og bakerst i dokumentet oppgis kilder som er brukt i arbeidet med planen. 

Levanger kommune har i dag følgende temaplaner innenfor kulturfeltet: Idrettspolitisk plan, Plan for kulturskolen og Plan for frivillighetspolitikk. «Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet» er utarbeidet parallelt med kommunedelplanen, og ligger ute på høring med frist 28. november 2014. Temaplanene beskriver mer detaljert hvordan kommunen arbeider med endringer og satsinger. I arbeidet med å utvikle Kommunedelplan kultur er det sett på behovet for å revidere og utvikle nye temaplaner. Dette framgår av planforslaget.

Tiltakene i planen besluttes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjett, og rulleres årlig gjennom økonomiplan.

Planen er en dynamisk prosess som i prinsippet pågår kontinuerlig, og planen vil bli revidert ved behov som følge av endringer i utfordringer og rammebetingelser. 

Til toppen av siden

Publisert: 14.11.2014 09:46 Sist endret: 14.11.2014 11:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051