Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Aldersvennlig by og lokalsamfunn

Klikk for større bilde

[om] - [kontaktpersoner]


Prosjektrapport med handlingsplan - desember 2019 PDF

Delrapport 21.06.19 Aldersvennlig by og lokalsamfunn Levanger PDF


Frokostmøter PDF:

 • Tirsdag 19.11.19 (LBAS med tema Transport) referat/oppsummering PDF
 • Mandag 01.04.19, kl. 09.30 – 12.00 (Kaffe og rundstykke kl 09.30-10.00) sted: Åsen – Sanitetshuset
 • Torsdag 28.03.19, kl. 09.30 – 12.00 (Kaffe og rundstykke kl 09.30-10.00 sted: Levanger bo og aktivitetssenter
 • Tirsdag 26.03.19, kl. 09.30 – 12.00 (Kaffe og rundstykke kl 09.30-10.00) sted: Skogn helsetun

 
Spørsmål som stilles på frokostmøtene:

 • Hvordan kan byen og lokalsamfunnet bli mer fremkommelig og tilgjengelig for eldre?
 • Hva skal til for at du skal kunne ha en aktiv alderdom?
 • En dag i 2025. Hvordan ser dagen ut for deg? Hvordan vil du ha det?


Pressemedling 14.03.19
Levanger - aldersvennlig by og lokalsamfunn PDF

Til toppen av siden 


Kontaktpersoner

Prosjektleder: Jon Ketil Vongraven
 
Andre medlemmer i prosjektgruppa:

 

(Meld. St. 15 (2017–2018) - Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre


Om "Aldersvennlig by og lokalsamfunn"- presentasjon PDF

«Et aldersvennlig lokalsamfunn er et lokalsamfunn der eldres erfaringer, synspunkter og behov blir hørt.»

Eldre har mange felles interesser med barn og barnefamilier i hvordan lokalsamfunnet utformes, og vil ofte kunne stå sammen med mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeidet med å fjerne funksjonshemmende barrierer, enten de er av fysisk, sosial eller kulturell art.

Men det er først og fremst de eldre selv som må definere hva et aldersvennlig samfunn er.

Verdens Helseorganisasjons (WHO) nettverk har fokus på de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som påvirker eldres helse og trivsel og er opptatt av at eldre innbyggere er aktive beslutningstagere. Nettverket har utviklet målbare indikatorer for å vurdere aldersvennlighet blant annet:

 1. utendørsområder og bebyggelse
 2. transport
 3. bolig
 4. sosial deltagelse
 5. respekt og sosial inkludering
 6. deltagelse i samfunns- og arbeidslivet
 7. kommunikasjon og informasjon
 8. helse- og sosialtjenester


Arbeidet med aldersvennlige samfunn kommer hele befolkningen til gode. Et lokalsamfunn som er trygt, inkluderende og tilgjengelig for eldre, vil også være det for barn og føre til økt livskvalitet for øvrige innbyggere.

Et aldersvennlig samfunn, lokalsamfunn eller by kan forstås som et inkluderende og tilgjengelig miljø som fremmer aktiv aldring.

Til toppen av siden 

Publisert: 20.03.2019 13:18 Sist endret: 28.01.2020 13:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051