Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 29.05.19

Filmfabrikken, Røstad
Kl. 15.15 15.25 (Etter formannskapets møte)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 7/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 8/19 Kommunestyrevalget 2019 - Valglister utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap  vara  ap/sp/krf   MøtKai Lennert Johansen

 

 

PS 7/19 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Valgstyret - 29.05.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ingrid Olga Hallan og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ingrid Olga Hallan og Karl Meinert Buchholdt

 

 

PS 8/19 Kommunestyrevalget 2019 - Valglister

Saksprotokoll i Valgstyret - 29.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til kommunestyrevalget 2019 i Levanger kommune godkjennes følgende valglister

 
Listene godkjennes slik de er vedlagt, inkludert endringer beskrevet i saksutredningen.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i valgloven § 6-8. Klage må framsettes innen sju dager etter offentliggjøring av overskriftene på de godkjente valglistene.

        Til toppen av siden

Publisert: 22.05.2019 09:46 Sist endret: 05.06.2019 15:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051