Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 15.09.15 - sak 9/15 - Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015 - Valgoppgjør

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2015/5949
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 15.09.15 9/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebok for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015 godkjennes. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Valgloven § 10-7 og Valgforskriften § 41

Vedlegg:

Deles ut i møtet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Etter valglovens § 10-7 skal både stemmestyrene, valgstyret og fylkesvalgstyret føre protokoll i forbindelse med gjennomføringen av valg. Med hjemmel i valgloven § 10-7, jfr. valgforskriften § 41, fastsetter departementet formularer for stemmestyrene, valgstyrene og fylkesvalgstyrene som skal benyttes ved protokollering. Hva som skal bokføres ved det enkelte valget, fremgår av formularet. 

Protokollen skal sikre etterprøvbarhet for at valget er skjedd i henhold til regelverket. Valgstyrets møtebok er også grunnlag for den kontrollen fylkesvalgstyret er ansvarlig for ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.

Vurdering:

Før valgstyrets møtebok kan oversendes fylkesvalgstyret, legges den fram for godkjenning hos valgstyret.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 11.09.2015 09:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051