Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 01.12.10 - sak 1/10 - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - Stemmesteder og tidspunkt for stemmegivningen

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2010/9251  
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Valgstyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Valgstyret 01.12.10 1/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Valgting i Levanger kommune i 2011 blir å avholde slik:
  1. Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
  2. Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
  3. Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
  4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
  5. Ekne krets: Ekne Grendehus
  6. Åsen krets: Åsen Samfunnshus
  7. Mule krets: Nordtun Grendehus
  8. Hegle krets:  Frol oppvekstsenter
  9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
  10. Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
  11. Levanger krets: Levanger Rådhus
  12. Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus
 2. Stemmelokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, mandag 12. september 2011. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Etter valglovens § 9-1, 2. ledd skal det holdes valg av representanter til fylkesting og kommunestyrer i alle kommuner på en og samme dag i september måned hvert fjerde år. Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2011 er fastsatt til mandag 12. september 2011.
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må i så fall treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes, jfr. valglovens § 9-2, 2. ledd.
Siden 2001 har valget blitt gjennomført som 1-dags valg i Levanger kommune. Det har ikke kommet signaler på at en bør gå tilbake til 2-dagers valg.

Etter valglovens § 9-3, 2. ledd bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.00.
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.
Etter valgforskriften pgr. 26 skal valgtingene holdes i passende lokaler som valgstyret bestemmer.

Vurdering:
Rådmannen vil foreslå at valglokalenes stengetid ved kommunestyre- og fylkestingsvalgets 2011 settes til kl. 20.00, med unntak av Ytterøy krets hvor det foreslås 19.30 som stengetid. Dette er i samsvar med tidligere praksis, og tilbakemeldinger på at denne åpningstida har fungert godt.

Rådmannen ser ikke grunn til å endre de stemmesteder som ble brukt ved Stortingsvalget 2009 ved denne anledning, men ser at spørsmålet om endring i antall stemmesteder kan bli aktuelt å ta opp i forbindelse med eventuell framtidig overgang til elektronisk stemmegivning.

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 25.11.2010 12:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051