Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Stortings- og sametingsvalget 2021

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget i 2021 er
mandag 13. september

Forhåndsstemme

Valglokaler

Manntall

Stemmerett

Legitimasjon

Valgkort

Slik stemmer du

Lister/partier

 


***

STORTINGSVALGET 2021 - VALGPROTOKOLL  (PDF) 

Se resultat for hele landet eller søk opp kommuner/fylker enkeltvis - valgresultat.no

***

Valgdagen

Ved stortings- og sametingsvalget holdes det i Levanger kommune valg mandag 13. september 2021.
Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, med unntak av Ytterøy krets hvor valglokalets åpningstid settes til kl. 10.00-19.30. 

Du KAN på valgdagen stemme i hvilket som helst av disse valglokalene i Levanger:

Krets: Valglokale:
Nesset Nesheim skole
Skogn Skognhallen
Åsen Åsenhallen
Sentrum Trønderhallen
Ytterøy Ytterøy barne- og ungdomsskole


På valgdagen, HUSK:

  • Du stemme i kommunen du er folkeregistrert bosatt pr. 30. juni 2021
  • Ta med legitimasjon, og ta gjerne med valgkort (tips: ta skjermdump av digitalt valgkort)


Velgere i karantene/isolasjon pga covid 19:
For velgere i egen kommune som er i isolasjon pga covid-19 er fristen for å søke om å få stemme hjemme kl. 10.00 på valgdagen. Velgere i karantene kan avgi stemme utenfor valglokalet. Henvendelser rettes til valgstyrets sekretariat, tlf. 74 05 25 00/99 59 49 06, e-post: rmk@levanger.kommune.no

 


Du må stemme i egen kommune på valgdagen. Ellers kan du forhåndsstemme

Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår f.o.m. tirsdag 10. august t.o.m. fredag 10. september 2021
i Levanger rådhus mandag til fredag kl. 09.00-15.30

I tillegg holdes det forhåndsstemming slik:

  • Magneten kjøpesenter lørdagene 21. august, 28.august og 4. september kl. 12.00-16.00. Torsdagene 26. august og 2. september holdes det åpent kl. 16.30 – 19.30.
  • Markabygda, Markabygda Montessoriskole mandag 30.8.21 kl. 17.00-20.00  
  • Ekne, Ekne skole tirsdag 31.8.21 kl. 17.00-20.00
  • Okkenhaug, Okkenhaug Barnehage onsdag 1.9.21 kl. 17.00-20.00

"Tidligstemmegivning" 
Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Tidligstemmegivningen foregår i Servicekontoret i Levanger Rådhus i åpningstiden. 

Har du ikke valgkortet, vil du få nytt når du kommer for å forhåndsstemme. Ta med legitimasjon!

HUSK: På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 1. juli. Du kan bare stemme én gang.

Stemme hjemme:
Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme.
Anmodning om slik stemmegivning rettes til valgstyrets sekretariat, tlf. 74 05 25 00, e-post: rmk@levanger.kommune.no  – søknadsfrist fredag 10. september 2021 kl. 10.00

Velgere i karantene/isolasjon pga covid 19:
Velgere i karantene skal kunne avgi stemme utenfor forhåndsstemmelokalet. Hvis det ikke er mulig å komme seg til et av lokalene, kan velgeren søke om å få stemme hjemmefra. Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning er fredag 10. september 2021 kl. 10.00. For velgere i egen kommune som er i isolasjon pga covid-19 er fristen for å søke om ambulerende stemmegivning kl. 10.00 på valgdagen. 

Manntallsførte velgere til sametingsvalget i Levanger kommune har kun anledning til å avgi forhåndsstemme i perioden 10. august til 10. september.

Valgstyret har vedtatt at det i Levanger kommune skal mottas forhåndsstemmer for stortingsvalget 2021 ved følgende institusjoner:

Stokkbakken omsorgssenter 23.08.21  09.00 - 10.30
Ytterøy helsetun 24.08.21 10.30 - 11.30
Breidablikktunet 25.08.21 14.30 - 15.30
Levanger bo- og aktivitetssenter 25.08.21 12.30 - 13.30
Staup helsehus 25.08.21 10.30 - 11.30
Skogn folkehøgskole 27.08.21 10.00 - 12.00
Sykehuset Levanger 31.08.21 09.00 - 13.00
Sykehuset Levanger 01.09.21 09.00 - 13.00
Nord Universitet 02.09.21 12.00 - 15.00
Levanger v.g. skole 07.09.21 10.00 - 12.00


Manntall
Du må stå innført i manntallet for å kunne stemme. Du har stemmerett i den kommunen du var registrert bosatt 30. juni 2021.

Manntallet for Levanger kommune og Sametingets valgmanntall vil fra uke 29, til og med valgdagen den 13. september, ligge ute til offentlig ettersyn på Servicekontoret i Levanger Rådhus.
Hvis du eller noen annen ikke er oppført i manntallet, eller det er en feil, kan du kreve at valgstyret/sametinget retter opp dette. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
Valgstyrets adresse: Valgstyret i Levanger, Pb. 130, 7601 Levanger, eller e-post: postmottak@levanger.kommune.no
Sametingets adresse: Sametingets valgnemnd, Pb. 3, 9735 Karasjok eller e-post: samediggi@samediggi.no

 

STEMMESTYRER:
 
Sentrum krets
Marit Heistad, leder
Olav Strid, nestleder
Annikken Kjær Haraldsen
Berit Johansen
Kasper Tronstad
Hartvik Eliasson
Marit Wangberg
Anne Storsve Olsen
Ivan Sundal
Eli Bjørås Weiseth
Rigmor Strand Bakkan
Ole Wanderås
Morten Lilleeng
Kirsti Børseth
Geir Ole Nilsen
Heidi Munkeby Fenne
Kari Hynne Skjerpe
Jostein Hulbækdal
Ann Karin Sliper
Espen Lyngsaunet
Marit Glæstad Sølvberg
Gunnar Vatn
Terje Lund
Rune Reinsborg
 
 
Skogn krets
Jenny Langåssve, leder
Jon Inge Haugen, nestleder
Linda N. Svendgård
Inge A. Arntsen
Inger Sætre
Lars Erichsen
Olav Aaknes
Anne Kristin Holthe
Morten Tvete
Trude Matberg
Bodil Worum
Tine Ringstad
Marte Løvli
Jon Rønningen
 
 
Nesset krets
Jens Ludvik Jenssen, leder
Sissel Jørstad, nestelder
Sturla Lorås
Gro Toldnes Granli
Marit Wang Eriksen
Tone Elden
Martin Bjørnaas
Kjell Hugo Dybwik
Anne Grete Wold
Arve Thorshaug
Kristin Venås Skogås
 
 
Åsen krets
Grete Lillenes, leder
Håvar Skjesol, nestleder
Marit Husby
Anne S. Vordal
Ragnar Johannes Arentz
Jørgen Alstad
 
 
Ytterøy krets
Erling Daae Forberg, leder
Kristin Nøst, nestleder
Stein Ove Winnberg
Sissel Skjørstad
Frode Nøst
 

21.06.21 Elin Hagnes Berg er fritatt fra vervet som stemmestyremedlem i Åsen krets
04.08.21 Anne Grete Krogstad er fritatt fra vervet som stemmestyremedlem i Nesset krets
22.08.21 Jørgen Alstad er valgt inn som nytt stemmestyremedlem i Åsen krets.
24.08.21 Anita Pettersen er fritatt fra vervet som stemmestyremedlem i Sentrum krets.
25.08.21 Rune Reinsborg er valgt inn som nytt stemmestyremedlem i Sentrum krets.
06.09.21 Heidi Almaas er fritatt fra vervet som stemmestyremedlem i Skogn krets
12.09.21 Thea Solvold Hammeren er fritatt fra vervet som stemmestyremedlem i Åsen krets.

 

 


Hjelpelenker:
Valgdagen
stemmestyrer
Tidligstemming

Publisert: 01.10.2020 12:12 Sist endret: 16.09.2021 12:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051