Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Stortings- og sametingsvalget 2013

Valgresultat >>

Foto fra valgkvelden >> 

Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten mandag 9. september 2013.

Stemmelokalenes åpningstid på valgdagen settes til kl. 10.00 – 20.00, mandag 9. september 2013. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.

 • Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 • Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 • Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 • Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 • Ekne krets: Ekne Grendehus
 • Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 • Mule krets: Nordtun Grendehus
 • Hegle krets: Frol oppvekstsenter
 • Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 • Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 • Levanger krets: Levanger Rådhus
 • Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus


Valgkort: Alle som står i manntallet pr. 30.06.13 har fått tilsendt valgkort. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Husk legitimasjon m/bilde!

Forhåndsstemmer Levanger, antall
2013: 3.214 + poststemmer lørdag 07.09.13
2009: 2.902
2005: 1.903

 • Manntallet 
  Du må stå innført i manntallet for å kunne stemme. Du er stemmeberettiget i den kommunen der du var registrert bosatt 1. juli 2013. Manntallet for Levanger kommune ligger ute fra uke 29, til og med valgdagen den 9. september 2013 til offentlig ettersyn på Servicekontoret i Levanger Rådhus.
  Hvis du eller noen annen ikke er oppført i manntallet, eller det er en feil, kan du kreve at valgstyret/sametinget retter opp dette. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Valgstyrets adresse: Valgstyret i Levanger, Pb. 130, 7601 Levanger, eller e-post: postmottak@levanger.kommune.no
  Sametingets adresse: Sametingets valgnemnd, Kautokeinov. 50, 9730 Karasjok eller e-post: samediggi@samediggi.no
 • Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september 2013 i Servicekontoret i Levanger Rådhus.
  Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 31. august 09.00-14.00, og torsdag 5. september fra kl. 09.00-18.00.
    
  Valgstyret har vedtatt at det i Levanger kommune også skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner:

Institusjon

Dato

Klokkeslett

Åsen helsetun

20.08.13

1000 - 1200

Skogn helsetun

20.08.13

1300 - 1500

Ytterøy helsetun

22.08.13

1100 - 1200

Breidablikktunet

26.08.13

1000 - 1200

Levanger Bo- og aktivitetssenter

26.08.13

1300 - 1500

Skogn folkehøgskole

27.08.13

1000 - 1200

Levanger Videregående skole

29.08.13

0900 - 1200

HiNT

30.08.13

0900 - 1200

Sykehuset Levanger

02.09.13

0900 - 1300

Sykehuset Levanger

03.09.13

0900 – 1300


Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personale og andre velgere. 
  
Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme.
Anmodning om slik stemmegivning rettes til valgstyrets sekretariat, tlf.74 05 25 00, e-post: rmk@levanger.kommune.no  – søknadsfrist onsdag 4. september 2013.


----------------------Til toppen av siden

Valgting i Levanger kommune i 2013 blir å avholde slik:

 1. Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 2. Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 3. Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 5. Ekne krets: Ekne Grendehus
 6. Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 7. Mule krets: Nordtun Grendehus
 8. Hegle krets: Frol oppvekstsenter
 9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 10. Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 11. Levanger krets: Levanger Rådhus
 12. Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus


Stemmelokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, mandag 9. september 2013.
På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.

----------------------Til toppen av siden

Stemmestyrene, sak 6/13, korrigert for fritak nedenfor:

Åsen Krets:

 

Guri Skjesol

Leder

Astrid Vordal

Nestleder

Alf Magnar Reberg

 

Brit Elin Ringstad

 

Arild Børseth

 

Olav Strid

 

Kjell Olav Einarsve

 

Johanne Hiberg

 

 

 

Tuv Krets:

 

Leif K. Lorentsen

Leder

Eva Høyem Anderssen

Nestleder

Arve Brenne

 

Gudny Ronglan

 

Ivan Sundal

 

Nils Arve Vestrum

 

 

 

Ekne Krets:

 

Hans-Arne Aalberg

Leder

Ivar Stjern

Nestleder

Knut Jostein Brenne

 

Reidar Dullum

 

Siv By

 

Jan Rønning

 

 

 

Nesheim Krets:

 

Anne Grete Krogstad

Leder

Børge Lund

Nestleder

Gerd Talsnes Heggdal

 

Tove Løvås

 

Helge Dieset

 

Sigvard Gilstad

 

Eilif Due

 

Inger Marie Haugan

 

Elise Berre

 

Jens Ludvik Jenssen

 

 

 

Markabygda Krets:

 

Ingvill Berg Fordal

Leder

Ragnhild Skjerve

Nestleder

Peder Andresen

 

Øystein Skjevelås

 

Torbjørn Moås

 

Asle Granås

 

 

 

Halsan Krets:

 

Hans Heieraas

Leder

Gunnar M Løvås

Nestleder

Per Anker Johansen

 

Grethe Moksnes

 

Per Jarle Eriksen

 

Sølvi Nicolaisen

 

Gretha Lund

 

 

 

Hegle Krets:

 

Vegard Riseth Granaune

Leder

Annikken Kjær Haraldsen

Nestleder

Ivar Haarstad

 

Christina Madsen

 

Inge Johansen

 

Øivind Haugberg

 

Tove Randi Olsen

 

Morten Von Heimburg

 

Jørgen Selmer

 

 

 

Levanger Krets:

 

Anne Grete Hojem

Leder

Einar Bangstad

Nestleder

Heidi Flaten

 

Frode Tønne

 

Ina Helen Kollerud

 

Astrid Saure

 

Kjell Bullen

 

Odd E. Thraning

 

Atle Sjaastad

 

Wenche Westrum Sundal

 

 

 

Lysaker Krets:

 

Olav Norberg

Leder

Arild Nordli

Nestleder

Lars Waade

 

Kristin Aas

 

Arne Solem

 

Nina Elisabeth Berget

 

Hege Anita Sundal

 

Odd Einar Langø

 

Bodil Rønning

 

Anne Haugberg Mediås

 

 

 

Mule Krets:

 

Martin Stavrum

Leder

Willy Johannesen

Nestleder

Irene Haugskott

 

Jostein Kålen

 

Asbjørn Folkvord

 

Eli Grevskott

 

 

 

Okkenhaug Krets:

 

Jorunn Skogstad

Leder

Hilde Haugan Hynne

Nestleder

Sigbjørn Matberg

 

Sigrid Hojem

 

Geir Tore Persøy

 

Heidi Munkeby Fenne

 

 

 

Ytterøy Krets:

 

Sigvar Sandstad

Leder

Stein Ove Winnberg

Nestleder

Rita Skjerve

 

Fanny Sofie Gausen

 

Asbjørn Brustad

 

Inga Daae Forberg

 

Til toppen av siden

 Valgresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valglogo

Publisert: 03.05.2013 10:36 Sist endret: 09.09.2013 21:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051