Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 ble avholdt i Levanger kommune mandag 14. september 2015.

Valgresultat 2015:

Klikk for større graf


Kommunestyret 2015-2019

Oppmøteoversikt:

Klikk for større tabell


Levanger kommune, samlet>>  (lokal kopi)

Kretser 2015

 


Forhåndsstemmer 2015

Klikk for større tabell, eller velg format under tabellen

som PDF - som excel Til toppen av siden - valgresultat.no>>


 

Stemmeberettigede Levanger 2015

 

Stemmebrettigede Levanger 2015 - klikk for større tabell

 Til toppen av siden

 

 


Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.

(Jfr. Valgstyret 1/14)

Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin, og dermed påvirke hvordan samfunnet skal utvikles! - lister/partier du kan stemme på i Levanger

På valdagen, husk:
Du vise LEGITIMASJON, og stemmingen går fortere for deg hvis du har med valgkort i stemmelokalet!


 

Forhåndsstemming Tidligstemming
Manntall Stemmerett
Legitimasjon Valgkort
Slik stemmer du Lister/partier som stiller til valg

 


Du må stemme i egen kommune på valgdagen. Ellers kan du forhåndsstemme.


Manntallet for Levanger kommune, 2015, legges ut til offentlig ettersyn i Levanger rådhus

Du må stå innført i manntallet for å kunne stemme. Du er stemmeberettiget i den kommunen der du var registrert bosatt 30. juni 2015.
Manntallet for Levanger kommune vil fra uke 29, til og med valgdagen 14. september 2015, ligge ute til offentlig ettersyn på Servicekontoret i Levanger rådhus.
Hvis du eller noen annen ikke er oppført i manntallet, eller det er en feil, kan du kreve at valgstyret retter opp dette. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
Valgstyrets adresse: Valgstyret i Levanger, Pb. 130, 7601 Levanger, eller e-post: postmottak@levanger.kommune.no

Sametingets valgmanntall blir lagt ut til offentlig ettersyn også i det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg, fra uke 29 til og med valgdagen 14. september på Servicekontoret i Levanger rådhus. Henvendelser angående manglende oppføring eller feil rettes til sametinget.
Sametingets adresse: Sametingets valgnemnd, Kautokeinov. 50, 9730 Karasjok eller e-post: samediggi@samediggi.no
Til toppen av siden


"Tidligstemmegivningen" foregår i Servicekontoret i Levanger rådhus i den ordinærere åpningstiden fra 1. juli 2015.

Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m. mandag 10. august t.o.m. fredag 11. september 2015 i Servicekontoret i Levanger rådhus.

OBS! Har du ikke fått valgkortet i posten, eller du har mistet det, vil du få nytt når du kommer for å forhåndsstemme. Ta med legitimasjon!

Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 5. september 10.00-14.00, og torsdag 10. september fra kl. 09.00-18.00.

Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Du må da kontakte din kommune og avtale tid for å stemme. Den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning starter 10. august 2015 og varer til og med 11. september 2015. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet.

Har du behov for å forhåndsstemme i Levanger før 10. august 2015, er Servicekontoret i Levanger rådhus stemmelokale. Du kan forhåndsstemme i rådhusets åpningstid (mandag-fredag kl. 9-15.30).

På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 1. juli. Du kan bare stemme én gang.

Valgstyret har vedtatt at det i Levanger kommune skal mottas forhåndsstemmer for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 ved følgende institusjoner:

 

Institusjon

Dato

Klokkeslett

Skogn helsetun

25.08.15

1000 - 1200

Ytterøy helsetun

27.08.15

1100 - 1200

Breidablikktunet

31.08.15

1000 - 1200

Levanger Bo- og aktivitetssenter

31.08.15

1300 - 1500

Skogn folkehøgskole

01.09.15

1000 - 1200

Levanger Videregående skole

03.09.15

0900 - 1200

HiNT

04.09.15

0900 - 1200

Sykehuset Levanger

07.09.15

0900 - 1300

Sykehuset Levanger

08.09.15

0900 - 1300

 


Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personale og andre velgere.
Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme.
Anmodning om slik stemmegivning rettes til valgstyrets sekretariat, tlf. 74 05 25 00, e-post: rmk@levanger.kommune.no  – søknadsfrist onsdag 9. september 2015. Til toppen av siden

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 14. september 2015 avholdes det valg på følgende steder i Levanger kommune:

 1. Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 2. Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 3. Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 5. Ekne krets: Ekne Grendehus
 6. Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 7. Mule krets: Nordtun Grendehus
 8. Hegle krets: Frol barneskole
 9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 10. Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 11. Levanger krets: Levanger Rådhus
 12. Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus
  Til toppen av siden

Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015
Kunngjøring av overskriftene på de godkjente valglistene (Valglovens § 6-7) til kommunestyrevalget 2015 i Levanger kommune.

Lister/partier du kan stemme på i Levanger:

Levanger Valgstyre har i møte 20.05.15, sak 3/15 godkjent følgende valglister til kommunestyrevalget 2015 i Levanger kommune (PDF):


Klage i medhold av valglovens § 6-8 med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må være framsatt innen 30. mai 2015.

Eventuell klage sendes til Valgstyret i Levanger v/leder, Postboks 130, 7601 Levanger.
Til toppen av siden

 

 

 

 

 


Historikk

Valglister innkommet innen fristen 31.03.15, kl. 12:00


For partier / de som stiller liste:
Listeforslaget må være kommet frem til kommunen innen 31. mars 2015 kl. 12.


 Valg.no - Innlevering av listeforslag

Til toppen av siden

 

 

 

(lokal kopi)

Publisert: 30.10.2014 11:55 Sist endret: 17.09.2019 10:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051