Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Hvordan kan du stille til valg?

OM LEVANGER UNGDOMSRÅD:

Alle ungdommer i Levanger fra og med 8.klasse til og med 18 år som har lyst til å bli med i Levanger Ungdomsråd, har hvert år mulighet til å stille til valg. I Levanger Ungdomsråd sitter det 15 ungdommer som møtes fast på Rådhuset en gang i måneden (Onsdag kl 15:30 – 18:00). Ungdomsrådet er et lovfestet medvirkningsorgan som skal hjelpe kommunen til å ta gode beslutninger i saker som vedrører ungdom. Alle saksbehandlere og andre som jobber med saker i kommunen, må så tidlig som mulig tenke over hva det er ungdom bør og kan ta stilling til i hver enkelt sak. Saksbehandler som kjenner saken godt, skal selv orientere rådet om hva det er ønskelig at ungdomsrådet konkret skal ta stilling til, på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig, på den måten sikrer man at ungdommens stemme blir hørt, vurdert og lyttet til før en endelig beslutning tas. Ungdomsrådet kan også fremme egne saker som ungdom selv er opptatt av, og har derfor møte og talerett i kommunestyret for å få frem ungdommens stemme i saker som ungdom selv er opptatt av. Ved å bli med i Ungdomsrådet får du derfor en unik mulighet til å kunne påvirke og bidra til at ungdommens stemme blir hørt. Din stemme er viktig!

 

SKOLEVALG:

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i Levanger har skolerepresentanter i Ungdomsrådet, 1 gutt (+ vara) og 1 jente (+ vara) fra hver skole. Går du på en ungdomsskole eller videregående skole i Levanger, så har du derfor hvert år mulighet til å melde deg som kandidat til Ungdomsrådet gjennom å ta kontakt med din elevrådsveileder på din lokale skole. Det er elevrådet ved din skole som gjennom demokratiske prosesser velger ut hvem som skal være skolens representant i Ungdomsrådet, ut fra de som har meldt seg som kandidater. Valget skjer tidlig i september rett etter skolestart, ikke vent med å ta kontakt med din elevrådsveileder dersom du ønsker å bli med på skolevalget.

(Det er ønskelig med god dialog mellom ungdomsråd og elevråd, derfor vil det være naturlig at skolens representanter i ungdomsrådet inkluderes i elevrådets arbeid på skolen).  VALG FOR DEG SOM IKKE GÅR PÅ EN LOKAL SKOLE:

Dersom du er en ungdom i Levanger fra og med 8.klasse til og med 18 år og som ikke går på en lokal skole, da kan du melde deg som kandidat gjennom den årlige Ungdomssamlingen i Levanger (USLE) som gjennomføres i slutten av august, FØR skolevalget.

 

VALG FOR DEG SOM ER ENGASJERT I EN ORGANISASJON SOM REPRESENTERER UNGDOM:

Du kan også stille til valg gjennom USLE dersom du er engasjert i en fritidsklubb, idrettslag, ungdomslag, forening eller annen organisasjon som representerer ungdom (Innenfor: kultur, friluft, fritid, aktivitet, politisk, livssynsbasert, samfunnspolitisk, elevorganisasjon o.l.). Dersom du skal stille til valg gjennom en slik organisasjon, må du på forhånd be organisasjonen om å gjennomføre en demokratisk prosess der de innstiller deg som sin kandidat til ungdomsrådet, - Da først kan du stille til valg gjennom den årlige Ungdomssamlingen i Levanger (USLE).

Hver organisasjon kan kun innstille 1 kandidat
(Dersom du blir valgt inn gjennom USLE møtet vil organisasjonen i etterkant kunne oppnevne en personlig vara for deg, som stiller når du selv ikke kan møte opp).

Minst 2 andre personer i din organisasjon må skrive under på at de ønsker å innstille akkurat deg. (Er det flere i din organisasjon som ønsker å stille, så bør organisasjonen velge ut hvem de ønsker å innstille ut fra demokratiske prinsipper). Organisasjonen sender innstillingen på forhånd til koordinator: vigleik.aaring@levanger.kommune.no


OVERSIKT OVER ALLE SOM KAN STILLE TIL VALG GJENNOM USLE:

a) Ungdom som har grunnskoleopplæring hjemme og som ikke er knyttet til en lokal ungdomsskole og dermed ikke får mulighet til å stille gjennom skolevalg.

b) Ungdom som er bosatt i Levanger, men som går på en annen videregående skole utenfor Levanger og dermed ikke får mulighet til å stille gjennom skolevalg.

c) Ungdom som IKKE går på videregående skole, som velger å jobbe, ta et friår eller som har droppet ut av videregående skole, og som derfor ikke vil få mulighet til å stille som kandidat gjennom skolevalg.

d) Organisasjoner som representerer ungdom og som har en lovbestemt rett til å fremme forslag om medlemmer til Ungdomsrådet. (Forskrift om medvirkningsordninger § 3)

e) Fritidsklubber som på lik linje med organisasjoner som representerer ungdom kan fremme forslag om medlemmer til Ungdomsrådet. (Ikke lovfestet rettighet).

 

VARA FOR DE SOM BLIR VALGT INN GJENNOM USLE:

Mangel på vara skal ikke være til hinder for at man stiller til valg gjennom USLE, derfor innstiller ingen med vara under selve USLE valget (enkelt og rettferdig). Alle de som blir valgt inn som medlem gjennom USLE, vil derimot i etterkant av USLE valget selv kunne oppnevne en personlig vara som stiller når medlemmet selv ikke kan møte. Det er ikke et krav om at de som blir valgt inn gjennom USLE  finne en vara, men det er svært ønskelig for å sikre bred representasjon og godt oppmøte under ungdomsrådsmøtene.

En annen grunn til at man ikke stiller med vara under USLE møtet, er av hensyn til de som forsøker å bli innstilt til valg gjennom flere organisasjoner som de er engasjert i. Det ville vært dumt hvis den som kom på 2.plass i organisasjonens innstilling automatisk ble låst til å være vara, da ville man ikke hatt mulighet til å forsøke å bli innstilt som ordinært medlem gjennom en annen organisasjon som man er engasjert i. 

 

NESTE UNGDOMSSAMLING I LEVANGER:

USLE samlingen gjennomføres i Festiviteten Kulturhus (tidligere Levanger kino) og påmelding vil bli lagt ut på Levanger.friskus.com (se oversikten i "kalender"). –Under valget vil alle kandidatene få mulighet til å presentere seg og forklare hvorfor akkurat de bør bli stemt inn i det nye Ungdomsrådet. Det er publikum i salen som avgjør hvem av kandidatene som får benytte de 3 plassene som skal fylles opp gjennom USLE samlingen.

 

PÅMELDING USLE 1.september 2021: trykk her: Bli med :)


Publisert: 25.06.2021 22:18 Sist endret: 26.08.2021 10:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051