Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Møter i Levanger ungdomsråd

Møtedag: Onsdag. Møtedokumenter som PDF

Møteregler for Levanger ungdomsråd PDF

Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste
Merknad
2020
28.01.20 1-7 kl. 16.15, rom 1045 - Orienteringssaker - kommunestyremøte 29.01.20 - oppsummering kurs - Erasmus +/Utveksling - Marsimartna 2020
25.02.20 1-5 kl. 16.15, formannskapssalen - "Mesternes mester" - Marsimartnan - Erasmus - kommunestyremøte 26.02.20 - komitéarbeid
 17.03.20   kl. 16.15-17.45
 28.04.20   kl. 16.15-17.45
 26.05.20   kl. 16.15-17.45
23.06.20   kl. 16.15-17.45
2019
29.01.19 1-7 kl. 16.15 (15.00), saker til oppfølging fra forrige møte, orienteringssaker, ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, sakliste til kommunestyret, saker til oppfølging neste møte
18.03.19 1-9 kl. 15.45, ny forskrift om råd for eldre for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, talerett i kommunestyret, ungdom og rus, STOPP Hatprat, møteplasser, tale og debattkurs for ungdomsrådet, The Happening – natt til 1. mai, saklista til kommunestyret
09.05.19 1-9 kl. 15/16.15, møteplasser, tale og debattkurs, The Happening - hvordan gikk det?, 27. april – hvem deltok og hvordan gikk det?, 13. mai – hvem deltar på møtet?, Ungdommens fylkesutvalg, sakliste kommunestyret
12.06.19 1-7 kl. 15, Åsen barne- og ungdomsskole - 13. mai møte med Levanger Høyre, folkemøte HUNT torsdag 6. juni, møteplasser, sakliste kommunetyremøte
20.08.19 1-7 kl. 16.15, Møteplasser – hvordan er ståa? Talerett i kommunestyret – hvordan er ståa på saken? UFU – invitere på besøk, når? - Planverk i Levanger kommune, BarnFørst-konferansen, Ungdommens fylkesting
29.10.19 1-8 kl. 16.15, Saker til oppfølging forrige møte, Orienteringssaker, Idémyldring fra USLEmøtet, hva vil vi jobbe videre med?, UFU, Årsrapport 2019-2020
26.11.19 1-10  kl. 16.15, Årsrapport 2018-2019 PDF, Ungdata v/ SLT-koordinator, Ny kommunevisjon v/Anne Grete Wold, Bakgårdsfestivalen v/Thomas Selseth, Konstituering av nytt styre, LOGO og merchandise, Kollektivtransport
17.12.19 1-7  kl. 16.15, Orienteringssaker, Kommunestyremøtet 18.12.19, Levanger kommunes nye visjon, Temaplan vold i nære relasjoner, Bakgårdsfestivalen
2018
    kurs – 7. - 8. januar 2018
18.01.18 1-7 kl. 16.00, formannskapssalen - kurs, prioriteringer av ideer/ hva skal vi jobbe med fremover, kommunestyremøte 24. januar 2018
27.02.18 1-7 kl. 16.00, formannskapssalen - prioriteringer/komiteer, kommunestyremøte 28. februar 2018,  innkommende saker, Marsimartna, møteplan våren 2018
15.03.18  ------- avlyst
24.04.18 1-5 kl. 16.00, formannskapssalen - prioriteringer, The Happening, kommunestyret 25.04.18
29.05.18 1-5 kl. 16.00-17.30, formannskapsalen - orienteringer fra komitéene, gatelys v/ Mathea, kommunestyret 30.05.18
14.06.18 ------- avlyst
04.09.18 1-6 kl. 16.00-18.00, info fra styremøte, skolebesøk/valg og USLE, mobilitetsuka, verdens bilfrie dag 22. september, saklista til kommunestyret
25.09.18 ------- avlyst
15.10.18   USLEmøte 18.00-19.00 (Åpent møte på ungdomshuset)
16.10.18 1-6 (Overlappsmøte gammelt og nytt råd) informasjon fra gammelt råd/introduksjon av nytt råd, bli kjent med hverandre og rådet, inkluderingsseminar, sakliste kommunestyret 17.10.18, resultat USLEmøtet, årsrapport
18.11.18
20.11.18

1-7
KURS og møte, konstituering av nytt råd
kl. 16-18, formannskapssalen - årsrapport 2017/2018 PDF, samarb.kontrakt, møteregler, oppgaver, konstituering, orientering, kommunetyret 21.11.18
11.12.18 1-11 Årsrapport, signering samarbeidskontrakt, Cittaslow, ungdom rus og psykisk helse, stopp hatprat, ungdommens fylkesting, UKM 2019, helsesøster, møteplasser, talerett kommunestyret, kommunestyret 12.12.18, saker til oppfølging
2017
08.03.17 1-8 konstituering, trafikksikker kommune, temaplan bibliotek
22.03.17 1-9 møteregler, ungdomsrådsgensere, sosiale media og ungdomsrådet, 17.30 møte med det gamle rådet, pizza
05.04.17 1-8 rådets økonomi, ungdomsrådsgensere, strategiplan sosiale media, valgfag i skolen, trafikalt grunnkurs, økonomi/personlig økonomi
19.04.17 1 - 10  rådets økonomi, ungdomsrådsgensere, strategiplan sosiale media, valgfag i skolen, uteområde Skogn, Orienteringssaker 
10.05.17 1-7 AVLYST! trafikksikker kommune, konferansen i Kristiansand, The Happening, 16.mai, TGK som valgfag, Snapchat frem til neste møte
31.05.17 1-7

trafikksikker kommune v/Anne Grete Wold, konferansen i Kristiansand,  The Happening, 16. mai, Ung Sommer, temaplan bibliotek, sommerjobb for ungdom, TGK som valgfag i skolene, Snap-ansvarsliste frem til sommeren, sommeravslutning, valgdebatt i samarbeid med biblioteket til høsten?

21.06.17 1-7 temaplan bibliotek, valgdebatt i samarbeid med biblioteket?, sommerjobb for ungdom, orienteringssaker, "Ung sommer", sommerstengt på ungdomshuset, ny møtedag til høsten?
14.09.17 1-6 sommerjobb for ungdom (vår uttalelse), skolebesøk og valg ungdomsråd, møteplan frem til høstferien, innkommende saker: søknad fra LVGS - søknad fra Lev:Lan
26.10.17 1-6 kurs, utveksling - UFT - skolebesøk og valg - USLEmøte - sommerjobb for ungdom (notat) - innkommende saker
16.11.17 1-6 presentasjon nytt råd, kommunestyremøte 13. desember m/årsrapport som kort skal presenteres, møteplan og kurs,  rup: workshop trønderhallen 29. november 15-17 «Infrastruktur trehusbyen Levanger»
07.12.17 1-7 Orientering: UFT - EO - Trehysbyen Levanger, Konstituering/valg av styre, Kommunestyremøte 13. desember 2017: Presantasjon - Rapport - Vi går gjennom saklista, Kurs, Innkommende saker: UKM - Levanger Kino - Forespørsel fra ungdomshuset, Eventuelt

Til toppen av siden

Publisert: 15.03.2017 14:04 Sist endret: 19.02.2020 13:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051