Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Stadfesting/opphevelse politiske vedtak

Saker i kronologisk rekkefølge etter stadfestelses-/opphevelsesdato | søk med Ctrl+F

Stadfesting/opphevelse politiske vedtak
SakLokalt
vedtak
Stadfestelse/
opphevelse
DatoMerknad
Byggesakssjefen - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/5/18 Nordsivegen 352 - Steinar Aakerholm - Klage - Klagevedtak

13.07.18

Fylkesmannen i Trøndelag 28.11.18 Stadfestet
Byggesakssjefen - Deling av eiendommen 5037/309/7 Nordenget - Ann Line og Andre Bremseth - To boligtomter  -  ovesendelse til Fylkesmannen PDF

10.04.18

Fylkesmannen i Trøndelag 18.06.18  Stadfestet
Byggesakssjefen - Krav om dekning av sakskostnader - Oppføring av uthus - 5037/332/41 Strandheim 39 - Ingunn Bjørgum og Steinar Thorsen

22.03.18

Fylkesmannen i Trøndelag 29.05.18 Stadfestet
Byggesakssjefen - Maia og Nedjeljko Erie - Dispensasjon for utlegging av flytebrygge gbr. 1/35 - Levanger Kommune

05.05.17

Fylkesmannen i Nordland  03.04.18 Stadfestet
PUK-sak 59/17 - Klage - Avslag på søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig 1719/3/488 Strandstua - Robert og Gerd Jenssen

13.09.17

Fylkesmannen i N-T 15.12.17 Stadfestet
Byggesakssjefen sak 40/16 Søknad om oppføring av anneks og vedbod - 1719/232/131 Tinbuen hyttefelt hytte nr 9 - Tore Welde

18.01.16

Fylkesmannen i N-T  03.03.17 Stadfestet
Byggesakssjefen sak 702/16 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig - 1719/212/18 Frostavegen 88 

07.09.16

Fylkesmannen i N-T 14.12.16 Stadfestet
Byggesakssjefen sak 361/16 Søknad om oppføring av bolighus og forstøtningsmur - 1719/6/95 Nordengbakkan 4 - Marianne og Marius Haugan PDF - klageoversikt PDF - anmodning om oppheving 26.08.14, Fylkesmannen PDF - klagevurdering innherred samkommune PDF

13.05.16

Fylkesmannen i N-T 19.10.16 Stadfestet
Byggesakssjefen sak 8/16 Søknad om etterhåndsgodkjennelse - 1719/232/114 Langøyvegen 88 - Magnus Helgesen PDF - klage PDF

22.04.16

Fylkesmannen i N-T 26.09.16 Stadfestet
Klage på vedtak angående dispensasjonssøknad for nytt elevinternat - 1719/37/181 Skaun 2 - Skogn Folkehøgskole PDF

06.04.16

Fylkesmannen i N-T 28.06.16 Stadfestet
Byggesakssjefen sak 45/16 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - 1719/223/64 - Ivar Hokling (pulttak) - klage - klagebehandling

17.03.16

Fylkesmannen i N-T 29.04.16 Stadfestet
KOM-sak PS 3/15 Detaljregulering for Tinbuen friområde m.m. - 1719/232/142

28.01.15

Fylkesmannen i N-T 21.12.15 Stadfestet
PBOM-sak 203/14 Søknad om fasadeendring bolighus og påbygg av leilighet over garasje - 1719/275/174 Skolevegen 3 - Mads Oliver Jenssen - Godkjent
Klage på vedtak av 28.03.2014 Skolevegen 3 1719/275/174 Levanger - Behandling av klage

28.03.14
22.08.14

Fylkesmannen i N-T 30.01.15 Stadfestet
KOM-sak 4/14 - Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak
KOM-sak 10/14 - Krav om lovlighetskontroll av vedtak - Toldnes, Haraldsen og Trøite

26.02.14
19.03.14

Fylkesmannen i N-T 20.06.14 Stadfestet
PUK-sak 57/13 - Klage på vedtak - Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/1/4 Fagernes - Ruth A Olsen og Merete Olsen 15.05.13 Fylkesmannen i N-T 08.05.14 Kommunens vedtak omgjort, disp innvilget
PUK-sak 69/13 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Gjemble nedre del - Deling av eiendommen 1719/3/1 Gjemble Nordre Vestre - Brit Anita Haugan - Boligtomt
- klage fra Fylkesmannen i N-T PDF
22.01.14 Fylkesmannen i Nordland 27.03.14 Opphevet
- nytt vedtak:
avslag
PUK-sak 48/12 - Søknad om fradeling av tre boligtomter fra eiendommen 1719/24/1 Eggen øvre - Arne Laurits Jessen
- klage fra Fylkesmannen i N-T PDF
13.06.12 Fylkesmannen i Nordland 13.12.12 Opphevet
- nytt vedtak:
avslag
PUK-sak 49/12 - Søknad om utvidelse av Ekne Småbåthavn - 1719/158/3 Kaia - Ekne Småbåthavn BA - klage PDF 13.06.12 Fylkesmannen i N-T 12.12.12 Klage avvist
PBOM-sak 409/12 - Søknad om oppføring av bolighus - 1719/314/205 Blåbærvegen 12 - Tina Elden og Tore Kristian Aune 07.06.12 Fylkesmannen i Nordland 20.11.12 Stadfestet
PBOM-sak 309/12 - Fradeling av to tomter fra eiendommen 1719/267/14 Vågen - Johannes Fossum - Klage - Behandling av klage

09.05.12
13.07.12

Fylkesmannen i N-T 16.10.12 Stadfestet
PUK-sak 29/12 - Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 1719/346/3 Sandsørsveet - Håvar Myhr - Dispensasjon fra kommuneplan - PUK-sak 45/12 Klagebehadnling

18.04.12
13.06.12

Fylkesmannen i N-T 05.10.12 Opphevet - tilbakesending
for ny behandling
PUK-sak 36/12 Klage på vedtak - Søknad om fradeling fra eiendommen - 1719/340/12 Sjølyst - Mildrid Norum - Tilleggsareal til hyttetomt 09.05.12 Fylkesmannen i N-T 05.09.12 Stadfestet
PBOM-sak 61/12 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av hytte - 1719/232/153 Tomt nr 33 Langøya - Mette Helgesen og Gorm Bjørnar Karlsen - Klage - Behandling av klage 30.01.12
23.03.12
Fylkesmannen i N-T 07.08.12 Stadfestet
PBOM-sak 244/12 - Søknad om dispensasjon og fradeling av tomt for hytte fra eiendommen 1719/363/4 Saltbuøra - Ragnhild Brun og Astrid Stubbe - Behandling av klage 16.04.12
08.06.12
Fylkesmannen i N-T 03.08.12 Stadfestet
PBOM-sak 146/12 - Søknad om riving av bygg og oppføring av 2 nye leilighetsbygg - 1719/32/82 - 138 og 157 (Handballvegen 11)
- Klage
05.03.12 Fylkesmannen i N-T 06.07.12 Stadfestet
PUK-sak 22/12 - Klage på vedtak - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1719/19/12 - Tangen - Jan Arild Steinvik 14.03.12 Fylkesmannen i N-T 06.07.12 Stadfestet
PBOM-sak 660/11 - Søknad om oppføring av hagebod - 1719/275/154 P W Nilsens veg 9 - Henning Tiarks PDF
Klage fra nabo Nina Garcia, P W Nilsens veg 11, 7600 Levanger PDF
04.10.11 Fylkesmannen i N-T 20.02.12 Stadfestet
PUK-sak 50/11 - 1719/276/5 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for Kathrines Minde 24.08.11 Fylkesmannen i N-T 13.02.12 Stadfestet
PUK-sak 55/11 - Søknad om oppsetting av grillhytte på hytteeiendom - 1719/244/33 - Nordheim - Jorun Lesund 14.09.11 Fylkesmannen i N-T 24.01.12 Stadfestet
PBOM-sak 722/11 - Søknad om oppføring av bolighus - 1719/314/205 Blåbærvegen 12 - Tina Elden og Tore Kristian Aune 17.10.11 Fylkesmannen i N-T 12.12.11 Opphevet - tilbakesending
for ny behandling
PBOM-sak 177/11 - Søknad om ny bolig - 1719/275/910 - Skolevegen 15 B - Elverhøy Terrasser AS 30.03.11 Fylkesmannen i N-T 26.10.11 Stadfestet
PUK-sak 89/10 - 1719/3/220 - Siw Engstrøm/ Roger Fjelldal - Søknad om veranda 08.12.10 Fylkesmannen i N-T 18.08.11 Ikke vurdert
på nytt
PUK-sak 22/11 - 1719/229/7 - Cathrine Vik - Søknad om fradeling av parsell fra eiendommen Saltbuvik som tilleggsareal til boligtomta 229/56 - klage på vedtak
- PBOM-sak 8/11 - 1719/229/7 - Cathrine Vik - Søknad om fradeling av parsell fra eiendommen Saltbuvik som tilleggsareal til boligtomt 229/7 - innvilget
16.02.11 Fylkesmannen i N-T 29.04.11 Stadfestet
PBOM-sak 716/10 1719/229/7 - Cathrine Vik - Søknad om fradeling av tunet på eiendommen Saltbuvik
- PUK-sak 78/10 behandling av klage
18.08.10
17.11.10
Fylkesmannen i N-T 29.03.11 Stadfestet
PUK-sak 88/10 - 1719/6/5/2 - Ingebrikt Fjerdingen - Naust/garasje - Vikan - klage på vedtak

08.12.10

Fylkesmannen i N-T

22.03.11

Stadfestet
PBOM-sak 28/10 1719/229/7 - Cathrine Vik - Saltbuvik - Fradeling av tilleggsareal til gnr/bnr 229/32 - Avslag 21.01.10 Fylkesmannen i N-T 20.09.10 Stadfestet
PUK-sak 17/10 - 1719/35/183 - Trude Sverkmo - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - Elgvegen 25 17.02.10 Fylkesmannen i N-T 24.08.10 Stadfestet
PUK-sak 18/10 - 1719/315/2 - Jernbaneverket - Opparbeidelse av gang-/sykkelveg og parkeringsplass - Levanger stasjon 17.02.10 Fylkesmannen i N-T 09.08.10 Stadfestet
PUK-sak 10/10 - 1719/24/1 - Arne Lauritz Jessen - deling av eiendommen Over-Eggen - klagesak 20.01.10 Fylkesmannen i Nordland 24.03.10 Opphevelse
- nytt vedtak
KOM-sak 63/09 - 1719/3/116 - Reguleringsplan Bunnpristomta, Gjemble - endring fra forretning til bolig 09.12.09 Fylkesmannen i N-T 17.03.10 Stadfestet
KOM-sak 10/08 Reguleringsplan Børøya 12.03.08 Fylkesmannen i N-T 30.12.09 Stadfestet
PBOM-sak 796/09 1719/275/58 - Harry Revdal - Garasje - Sørvegen 5 - klage på vedtak om avvisning av klage PDF
PUK-sak 12/09 1719/275/58 - Harry Revdal - søknad om tillatelse til oppføring av garasje
18.09.09 Fylkesmannen i N-T 23.11.09 Stadfestet
PBOM-sak 55/09 PDF 1719/245/2 - Ivar Lillenes - Flytting/oppbygging av naust - Nes lille - klage PDF - ny behandling PDF 29.06.09 Fylkesmannen i N-T 04.09.09 Stadfestet
PUK-sak 35/09 1719/267/14/4 - Hans Martin Anderssen - Riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - Børøya - klagesak 18.03.09
 
Fylkesmannen i N-T 26.08.09 Opphevelse
- tilbakesending
for ny behandling
1719/267/14 - Johannes Fossum - Deling av eiendommen Børøya - Feste nr 4 - sak 173/09 PDF
1719/267/14 - Klagebehandling - Johannes Fossum - Deling av eiendommen Børøya - Feste nr 4 - sak 351/09 PDF
26.05.09
 
Fylkesmannen i N-T 26.08.09 Stadfestet
Delegert sak 925/08 PDF - 1719/267/14 - Johannes Fossum - Anlegg av vei og parkeringsplass - Vågen Børøya
Klage 10.11.08 PDF - Klage 23.12.08 PDF
02.12.09 Fylkesmannen i N-T 08.07.09 Stadfestet
PS 21/09 1719/3/27 - Knut Olav Stornes - søknad om dispensasjon for ombygging og tilbygg til hytteKlage PDF 11.02.09
 
Fylkesmannen i N-T 07.07.09 Stadfestet
PS 3/09 1719/163/2 - Nils Vestrum - klage på vedtak med avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av naust 21.01.09
 
Fylkesmannen i N-T 16.06.09 Opphevelse
- nytt vedtak:
avslag
PUK-sak 34/09 1719/232/56 - Berit og Sverre Oppheim - avlag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - klage på vedtak 18.03.09
 
Fylkesmannen i N-T 19.05.09 Stadfestet
Diverse søknader Fiskeoppdrett   Fiskeridirektoratet   Avslag
PUK-sak 107/08 1719/275/58 - Grethe Schei - Klage på vedtak angående tillatelse til oppføring av garasje i Sørvegen 5 03.12.08
 
Fylkesmannen i N-T 06.02.09 Stadfestet
PUK-sak 41/08 1719/228/2 - Klagebehandling - Søknad om deling av grunneiendom - Fåraaunet 14.05.08
 
Fylkesmannen i Nordland 14.01.09 Opphevelse
- nytt vedtak
KOM-sak 24/08 Reguleringsplan for Kjønstadmarka boligfelt etappe I 16.04.08 Fylkesmannen i N-T  PDF 14.11.08 Stadfestet
Delegert sak 545/08 PDF - 1719/275/434 - Terje Venseth - Garasje - Sørvegen 13
Delegert sak 622/08 PDF
16.07.08 Fylkesmannen i N-T PDF 11.11.08 Stadfestet
KOM-sak 46/07 Reguleringsplan Rinnleiret - 1719/253/5 05.09.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 28.08.08 Stadfestet
PUK-sak 89/07 1719/14/1 - Nils Edvard Støp - Søknad om fradeling av boligtomt på eiendommen Eidesli - søknad om dispensasjon - Eidesli
PS 117/07 (klagesak)
12.09.07
12.12.07
 
Fylkesmannen i Nordland  PDF 15.08.08 Omgjøring
og
avslag
Delegert sak 582/07 PDF 1719/232/6 og 127 - Gøril og Kjell Gisetstad/ Kjell W. Johansen - Søknad om flytting av nausttomt - Tinbuen
Anke av 19.08.07 PDF - situasjonsplan PDF
25.07.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 16.06.08 Stadfestet
Delegert sak 933/07 PDF - Liff Eiendoms-utvikling AS - enebolig - endring av søknad - Blåklokkevegen 10 – klage
PUK-sak 70/07
20.12.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 02.06.08 Stadfestet
PUK-sak 88/07 - 1719/342/3 - Ola Norum - Søknad om fradeling av fritidstomt - Sjølyst - Ytterøy - PUK-sak 116/07 12.12.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 31.03.08 Stadfestet
PUK-sak 97/07 - 1719/363/4 - Ragnhild Brun og Astrid Stubbe - klage på vedtak  med avslag på søknad om dispensasjon og fradeling av tomt til fritidsformål - byggesakssjefen 612/07 PDF 10.10.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 27.03.08 Stadfestet
Delegert sak 677/07 - 1719/315/1/51 - Arne Svendgård - Riving av eksisterende bolig/oppføring av nytt bolighus med sokkel - Markvegen 34 - klage
Klage av 05.05.07 PDF
Klage av 06.06.07 PDF
Klage av 05.10.07 PDF
12.09.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 31.01.08 Stadfestet
(klage avvist)
Delegert sak - 1719/275/490 - Håvard Næssan - Garasje - Ole Vigs veg 11 - klage
Klage av 08.04.07 PDF
Klage av 10.05.07 PDF
25.04.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 29.01.08 Stadfestet
(klage avvist)
PUK-sak 46/07 - 1719/267/14/4 - HansMartin Anderssen - søknad om ny fritidsbolig - Børøya - ny behandling etter midlertidig bygge- og deleforbud - PUK-sak 67/07 25.04.07
27.06.07
Fylkesmannen i N-T  PDF 28.01.08 Stadfestet
PUK-sak 13/07 - Hyllbærveien  9 - mindre vesentlig reguleringsendring  - PUK-sak 78/07 21.02.07
29.08.07
Fylkesmannen i N-T  PDF 10.01.08 Stadfestet
PUK-sak 32/07 - 1719/5/20 - Jan Kåre Sundal - tilbygg driftsbygning - Solstad - krav om dekket saksomkostninger   Fylkesmannen i N-T  PDF 25.09.07 Saksomkostninger
Avslag
PUK-sak 32/07 - 1719/5/20 - Jan Kåre Sundal - tilbygg driftsbygning - Solstad - klagesak 28.03.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 04.09.07 Stadfestet
PUK-sak 16/07 - 1719/314/365 - Klagesak - Vegard Alstad Sunde / Christian Pedersen - enebolig m/sokkel - Høgberget 25 21.02.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 27.06.07 Stadfestet
PUK-sak 03/07 - 1719/3/113 - Odd Einar Hollup og Unni Myran - ny garasje - Mjølners veg 3 - klagesak 17.01.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 21.06.07 Stadfestet
PUK-sak 19/07 - Reguleringsplan Fv 108 Åsen sentrum 21.03.07 Fylkesmannen i N-T  PDF 29.03.07 Stadfestet
Delegert sak 325/05 - Astrid Gjønnes - Tilbygg bolig - 1719/1/199 01.03.06 Fylkesmannen i N-T  PDF 03.05.06 Stadfestet
PUK-sak 65/05 - Per Kåre Hjelmstadbakk - fasadeendring og innhengning på eiendommen Danielsborg - 265-018
- jfr. PUK-sak 85/05 - PUK-sak 100/05
25.05.05
28.09.05
 
Fylkesmannen i N-T  PDF 01.03.06

Omgjort

Opphevet

PUK-sak 128/05 - Odd Wandsvik - Naust - 1719/336/2 08.12.05 Fylkesmannen i N-T  PDF 21.02.06 Stadfestet
PUK-sak 52/05 - Robert Flatås - fritidsbolig på eiendommen Storborg Østre gnr. 267 bnr. 001 festenr. 3 - jfr. sak 67/05 opphevelse 25.05.05 Fylkesmannen i N-T  PDF 07.12.05 Stadfestet
PUK-sak 87/05 - Anne og Ivar Skrøvseth - garasje - 1719/2/100 - klage 31.08.05 Fylkesmannen i N-T  PDF 31.10.05 Stadfestet
PUK-sak 69/05 - Kari Jartveit - tilbygg/påbygg på bolighus på eiendommen Vestgårdvegen 11 - 276-059 25.05.05 Fylkesmannen i N-T  PDF 08.07.05 Omgjort
PUK-sak 68/05 - Levanger kommune - parkeringsplass på stadion/tennisbanen - 315-004, 146 25.05.05 Fylkesmannen i N-T  PDF 24.06.05 Stadfestet
PUK-sak 26/05 - Gaute Barstad - Naust for friluftsbåter med tilbehør- gnr. 323 bnr. 1, jfr. sak 051/05 20.04.05 Fylkesmannen i N-T  PDF 08.06.05 Stadfestet
PUK-sak 102/04 - Roger Larsen - riving av gamle bygninger/oppsetting av nytt uthus/anneks på eiendommen - 080-009 08.12.04 Fylkesmannen i N-T  PDF 26.05.05 Stadfestet
PUK-sak 24/05 - Johannes Fossum - opparbeidelse av gangveg/traktorveg på eiendommen Vågen, Børøya - 267-014 16.02.05 Fylkesmannen i N-T  PDF 13.05.05 Stadfestet
KOM-sak 012/05 - Nedleggelse Levanger skole 06.04.05

Fylkesmannen i N-T  PDF

15.04.05 Stadfestet
KOM-sak 085/04 - Nedleggelse Levanger skole (Budsjettsak) 15.12.04

Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4, 5, 6

17.02.05 Opphevet
PUK-sak 103/04 - Kirkegata 32, Levanger - søknad om rammetillatelse 08.12.04 Fylkesmannen i N-T  PDF 07.01.05 Stadfestet
KOM-sak 043/04 - Rehabilitering/ utbygging av Levanger stadion - finansiering  | påklaget av FRP  |  (kom-sak 047/04) 12.05.04
16.06.04
Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4, 5, 6  23.12.04 Stadfestet
PUK-sak 81/04 - Marte Husby, søker om oppføring av balkong på eiendommen Svend Svendsensvei 5 gnr. 002-123 02.09.04 Fylkesmannen i N-T  PDF 06.12.04 Opphevet
PUK-sak 034/04 - Nsb godshuset, søker om tiltak til parkeringsplass, vei på eiendommen 315-002 i Levanger - klage | PUK-sak 064/04 17.03.04 Fylkesmannen i N-T  side 2, 3
Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4, 5, 6, 7
Avslag på krav om utsettelse
08.02.05
28.10.04
Delopphev
Stadfestet
PUK-sak 033/04 - Robert Hilstad - søknad om oppføring av platting på  Løvtangen, gnr. 243 bnr. 1 festenr. 5, Åsen - klage 17.03.04 Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4 15.10.04 Stadfestet
ADM-sak 003/04 - Røykfri kommune
| påklaget av FRP  | røykefri kommune
29.04.04 Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4, 5 10.09.04 Stadfestet
PUK-sak 059/04 - Hans Martin Anderssen - melding om 2 stk. steinmurer  på Børøya gnr. 267-014 feste nr 4 i levanger - klage 19.05.04 Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4, 5, 6  31.08.04 Stadfestet
PUK-sak 137/03 - Tor Hogne Floan - fasadeendring på bolig på eiendommen Bambergvegen 50 - 002-116 - klage 19.11.03 Fylkesmannen i N-T  side 2, 3 31.08.04 Stadfestet
Plan- og byggesakssjefens sak 130/04 - Oppføring av driftsbygning på Røvik vestre, gnr 352/1, Levanger kommune 10.06.04
16.07.04
Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4, 5 18.08.04 Stadfestet
PUK-sak 46/04 - Eiendommen Danielsborg - 265-018 - Mule klage på vedtak i sak 145/03 21.04.04 Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4, 5 18.08.04 Opphevet
PUK-sak 74/03 - Steinar Røkke - deling av eiendommen Åvikaunet - gnr 247 bnr 3, åsen - klage på avslag  04.06.03 Fylkesmannen i Nordland  side 2, 3, 4, 5, 6 10.08.04 Omgjort
PUK-sak 014/04 - Iris Anita Løvås - tilbygg til bolig på eiendommen Nordsivegen 33 - 002-170 - klage på avslag om bygging 21.01.04 Fylkesmannen i N-T  side 2, 3  29.06.04 Stadfestet
KOM-sak 042/04 - Bruksplan Levanger stadion  | påklaget av FRP 12.05.04 Krav om legalitetskontroll trukket i kommunestyrets møte 16.06.04 16.06.04 Trukket
KOM-sak 091/03 - Budsjett 2004 17.12.03 Fylkesmannen i N-T side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 27.04.04 Stadfestet
ADM-004/03 Røykfri kommune fra og med 01.01.2004 | påklaget av FRP
| røykefri kommune
03.12.03
22.01.04
Fylkesmannen i N-T PDF | word 13.04.04 Opphevet
KOM-sak 52/03 og 57/03  - Økonomiplan 2004-2007 27.08.03
17.09.03

Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4

25.11.03 Stadfestet
PUK-sak 27/03 - Ruth Bratli - Deling av eiendommen Bratli - 265-022 19.03.03 Fylkesmannen i N-T side 2  - opphevelse av kommunalt vedtak 20.06.03 Opphevet
PUK-sak 88/02 Gunnar Strand: Bruk av forbrenningsmotor i Hammervatnet sesongen 2002 21.08.02 Fylkesmannen i N-T side 2 - avgjort til søkers fordel 29.08.02 Medhold
klager
DK-sak 04/02 Justering av virksomheter for en del skoler/ resultatenheter. Stadfesting av vedtak. 23.01.02 Fylkesmannen i N-T side 2, 3, 4, 5 11.07.02 Stadfestet
PUK-sak 34/02 | 52/02 Morten Buland - Nybygg - Terasse v/hytte-Naust, 245-020, Åsen 24.04.02 Fylkesmannen i N-T side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  - opphevelse av kommunalt vedtak 09.07.02 Opphevet
PUK-sak 04/02 Bebyggelsesplan Stabelvollen - Endring 23.01.02 Fylkesmannen i N-T side 2, 3 03.07.02 Stadfestet
F-sak 30/02 Utleie av ledige bygninger 30.04.02 Fylkesmannen i N-T side 2, 3, 4, 5 10.06.02 Stadfestet
TKO-sak 020/01 Storli Eiendom ANS - Søknad om deling av eiendommen Ulvesvegen 13 - 275-246 28.03.01 Fylkesmannen i N-T side 2, 3, 4, 5 06.09.01 Stadfestet
K-sak 57/00 Reguleringsplan Fåra, gnr. 228, bnr. 1, Levanger kommune 30.08.00 Miljøverndepartementet 26.06.01 Stadfestet
TKO-sak 032/00 Storli Eiendom ANS - Søknad om deling av eiendommen Ulvesvegen 13 - 275-246 13.04.00 Fylkesmannen i N-T side 2, 3, 4 24.01.01 Stadfestet

       Til toppen av siden

Publisert: 30.03.2010 10:59 Sist endret: 25.11.2019 15:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051