Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møtekalender>>

Medlemmer 2019-2023 - kom-sak 75/19  -  om rådet
P=politiker, B=bruker

Send e-post til råd for personer med funksjonsnedsettelse - faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, lim inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse  i Levanger

Medlem
Oppmøte

Personlig vara
B: Frank Even Dreyer, leder   Grete Brønseth Hokstad
B: Veronica Winther, nestleder   Ann Sissel Jørgensen
B: Anneli Brakalsvålet   Jan Arild Steinvik
P: Lars Erik Ertsås   Nina Groven fra 15.12.21
P: Tove Mette Lind   Gunn Oline Lyngsmo
P: Asgeir Persøy   Kjartan Gjelvold


 Møteplan 2021 med AU-møter i PDF

Møtekalender - dokument i PDF-format
Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste

Merknad
2022
07.02.22    kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
07.03.22    kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
09.05.22    kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
13.06.22    kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
05.09.22    kl. 13.15, møterom 1065 rådhuset
03.10.22    kl. 13.15, 
07.11.22    kl. 13.15,
06.12.22    kl. 13.15,
2021    
18.01.21  1 - 2 kl. 14.30 Fjernmøte i Teams
- Orientering om rapport fra PwC, helse og velferd v/rådgiver Kjell Hugo Dybwik - PDF
01.02.21 kl. 14.30 møterom 3008 - Temamøte Kommuneplanens mål og strategier
- Kommuneplanen, under arbeid - PDF
08.03.21  4

kl. 14.30 Fjernmøte i Teams - opptak
- PwC-rapporten - status i arbeidet med oppføling v/rådgiver Kjell Hugo Dybwik - PDF
- Bruk av makt og tvang etter PBRL Kap. 4A v/kommunalsjef Kristin Bratseth - PDF

27.05.21  6 - 8 kl. 14.30 møterom 3008
07.06.21  9 - 10

kl. 14.30 møterom 3008

Orientering om velferdsteknologi v/Karl Martin Haugen og Viggo Murvold - PDF

Orientering fra forvaltning helse og omsorg v/Victoria Skjønhaug - PDF

30.08.21   UTGÅR
04.10.21  11

kl. 13.00, møterom 3064

• Status økonomi v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen - PDF
• Avd. leder Victoria Skjønhaug, Forvaltning helse og omsorg orienterer om § 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, bruk av tvang - PDF

08.11.21  12 - 14 kl. 13.15, møterom 1065
06.12.21  15 - 19

kl. 13.15, møterom 1065

  • Orientering ad. omstilling helse- og velferd v/Kjell Hugo Dybwik - PDF
  • Orientering ad. ASK v/Jan Gunnar Johnsen - PDF
2020    
10.01.20   Felles oppstartssamling for rådene - innkalling
kl. 08.30, kommunestyresalen, Levanger rådhus
Presentasjoner fra samlingen:
- Om kommunen v/Kommunedirektør Ola Stene
- Budsjett-Økonomiplan v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen
- Utdanning, habilitering og rehabilitering v/Kommunalsjef Marit E. Aksnes
- Helse og velferd v/kommunalsjef Kristin Bratseth
- Samfunnsutvikling v/Trude M. Nøst
- Plikter og rettigheter v/rådgiver Reidun Johansen
27.01.20 1 - 4  kl. 13.00, rom 3035, 3. etg., Levanger rådhus 
- Brev fra SAFO ad. Boligtilskudd
- Brev fra SAFO ad. Boligsosial plan
- Brev fra SAFO ad. ressurser til rådet
- Budsjett 2020 og økonomiplan v/Rigmor Strand Bakkan
09.03.20 5 - 6

kl. 15.00, rom 3008, 3. etg., Levanger rådhus
- Orientering temaplan legetjenester v/enhetsleder Merete F. Rønningen

20.04.20   UTSETTES/AVLYSES pga innskjerpa restriksjoner for å begrense koronasmitte!
04.05.20  6 - 7 kl. 13.00, fjernmøte i Teams
Orientering:
- Notat fra kommunalsjef helse ad. status Corona
15.06.20  9 - 11 kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. , Levanger rådhus
17.08.20   AVLYST
14.09.20   kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. , Levanger rådhus
Arbeidsmøte planprosesser/planer til rullering
Innspill til planprosesser - PDF
24.09.20 12 - 13 kl. 14.30, rom 3008, 3. etg., Levanger rådhus
26.10.20   kl. 13.00, rom  3008, 3. etg. Levanger rådhus
05.11.20  14 - 16 kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. , Levanger rådhus
- presentasjon Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen - PPTX
09.11.20  17 - 18 kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. Levanger rådhus
23.11.20  20 - 21 kl. 13.30, rom 3008, 3. etg. Levanger rådhus
07.12.20  22 - 25 kl. 13.00, rom 1045, 1. etg. , Levanger rådhus
2019
05.02.19  1 - 3 kl. 13.30
05.03.19   kl. 14.30  UTGÅR!
14.05.19  4 - 5 kl. 13.30 NB! Oppmøte Levanger rådhus for felles transport til Åsenhallen
04.06.19   UTGÅR!
20.08.19   UTGÅR!
05.11.19   UTGÅR!
09.12.19 1 - 2 kl 09.00, formannskapssalen Levanger rådhus
2018
30.01.18   kl. 13 - Fellesmøte med Verdal
06.02.18  

Utgår

06.03.18  innkalling  
15.05.18  1 - 4 kl. 12 - Levanger rådhus, møterom 1045
28.08.18   kl. 12 - Stokkbakken omsorgssenter
18.09.18  7 - 9 kl. 12 - Levanger rådhus, møterom 1008
27.11.18  10 - 12 kl. 14.30 - Levanger rådhus, møterom 1008
2017
07.02.17  1 - 3  kl. 12 - 14, 
04.04.17  4 - 7 kl. 12 - 14 - presentasjon i møtet
20.06.17  8 - 11 kl. 12 - 14,
22.08.17   UTGÅR
27.09.17  12 kl. 12 - 14, Stokkbakken omsorgssenter - UTGÅR
21.11.17  12 - 17 kl. 12 - 14,
2016
19.01.16   1 - 3 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
16.02.16   4 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
19.04.16   5 - 7 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
14.06.16   invitasjon kl. 12 - 15, Midtre glassgård/kantina og K-styresalen - felles møte m/Verdal
16.08.16 innkalling  kl. 12 - 14, Formannskapssalen
18.10.16   8 - 11 kl. 12 - 14, Formannskapssalen
13.12.16   kl. 12 - 14, Staup helsehus
2015
20.01.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
03.02.15 1-8 kl. 12-14, rom 2040
23.02.15 Temadag Program - Funksjonsattest bolig - Husbanken - Universell utforming, K. G. Næss - NAV, hjelpemiddelsentralen PDF
03.03.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
14.04.15 10-14 kl. 12-14
05.05.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
02.06.15   Flyttet til 09.06.15
09.06.15 15 -18  Sommermøte m/interesseorganisasjoner - invitasjon/påmelding PDF
16.06.15   Fellesmøte med Verdal
18.08.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
25.08.15 19 - 20  kl. 12-14 på Frivilligsentralen
01.09.15   NB! Flyttet til 29.09.15
29.09.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
06.10.15   NB! Flyttet til 13.10.15
13.10.15 21 - 22  kl. 12-14 på Levanger ungdomsskole
03.11.15   Arbeidsutvalg kl. 13:30-15
01.12.15 23 -25  kl. 12-14
2014
11.02.14 1 kl. 9, formannskapssalen (3008)
08.04.14 xx UTGÅR!
03.06.14 5-10 kl. 9
12.08.14 xx UTGÅR!
26.08.14   arbeidsutvalget
23.09.14   Fellesmøte Levanger/Verdal, kl. 12 Møssingdalen skihytte
07.10.14 12-14 kl. 9, formannskapssalen (3008)
04.11.14 innkalling kl. 13:30, arbeidsutvalget
02.12.14 15-19 kl. 12, Trønderhallen
2013
04.12.13  innkalling ordinært møte i rådet
01.10.13  xx UTGÅR!
20.08.13  xx UTGÅR!
03.06.13 innkalling ordinært møte i rådet
09.04.13  xx UTGÅR!
05.02.13  1 - 2 ordinært møte i rådet
15.01.13   arbeidsutvalget
           2012  
04.12.12   arbeidsutvalget
06.11.12 7 - 8 ordinært møte i rådet
04.10.12

innkalling

felles møte med rådet i Verdal
04.09.12 referat arbeidsutvalget
08.05.12 5-6  
10.04.12   arbeidsutvalget
14.03.12 referat fellesmøte med rådene i fylket
06.03.12  xx UTGÅR!
07.02.12   arbeidsutvalget
10.01.12 1-4 retningslinjer, valg av arbeidsutvalg
2011  
31.05.11 1-7  
29.04.11 2-4 arbeidsutvalget
05.04.11 1 arbeidsutvalget
2010    
20.05.10 5-6 arbeidsutvalget
29.04.10 1-4 arbeidsutvalget
2009    
08.12.09 8-10  
12.11.09 - universell utforming PDF - powerpoint - m/Verdal
25.08.09 5-7  
19.05.09 1-4  
12.03.09 1-4 arbeidsutvalget

  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse - reglement

      Til toppen av siden 

 

Historikk ----------------

Medlemmer 2015-2019 - kom-sak 74/15, 18.11.15  -  om rådet
P=politiker, B=bruker, A=oppnevnt av rådmannen

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
MedlemPersonlig varaMerknad
P: Guro Skjetne, leder Kai Lennert Johansen  
B: Olav Sørheim, nestleder Øyvind Haugberg  
P: Anne Grete Krogstad May-Jorunn Barlien  
B: Knut Vodal Odd Harald Bjørnøy  
B: Grete Brønseth Hokstad Atle Bakken  
P: Karl M. Buchholdt Børge Lund  
A: Inger Lise Helgesen    
A: Kjersti Nordberg    

 


Medlemmer 2011-2015 - kom-sak 63/11, 23.11.11  -  om rådet
P=politiker, B=bruker, A=oppnevnt av rådmannen

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger
MedlemPersonlig varaMerknad
P: Anne Grete Krogstad, leder Einar Vandvik  
B: Olav Sørheim, nestleder Øyvind Haugberg  
P: Gerd Haugberg Fanny Gausen  
B: Steinar Mikalsen Arnhild Bornstedt  
B: Knut Vodal Heidi Røstad Aunan  
P: Karl M. Buchholdt Arne Solem  
A: Flutra Demaj    
A: Frode A. Hallem Anette B. Dalheim  
A: Inger Lise Helgesen Ingen  


Merknader:
Anne Grete Krogstad, leder, permisjon fra 17.10.12 og fram til 30. juni 2013, og videre til 30.06.14, ny leder i perioden Jorunn Skogstad. Einar Vandvik går inn som fast medlem i samme periode. Valg av fast medlem fra 17.10.12 ble opphevet i møte 12.12.12. Karl M. Buchholdt går inn som fast medlem i samme periode. Jorunn Skogstad, leder, fritatt fra 12.02.14 og ut perioden, ny leder Karl M. Buchholdt, nytt varamedlem Rolf Inge Elvbakken

___________________
Arbeidsutvalg, møtes 1. tirsdag i hver måned:


Medlemmer 2007-2011 - kom-sak 071/07, 21.11.07


Varamedlemmer:


Fra administrasjonen, vara i parentes:


Arbeidsutvalg:

 


Historikk: 2003-2007- medlemmer - kom-sak 083/03, 26.11.03, konstituering - sak 01/04, 29.01.04

Publisert: 25.11.2009 08:54 Sist endret: 06.01.2022 09:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051