Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 15.09.21

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
kl. 12.00 - Seminar
kl. 14.00 - Folkevalgtopplæring
kl. 14.30 - Møtestart PU

Sakliste med vedlegg - Protokoll som PDF

Tidsramme/tema:

Kl. 12.00-14.00

Seminar – tema:
Sentrumsutvikling, fortetting med kvalitet, dimensjonering av infrastruktur i bynære områder

Innledere:

  • Marthe Sesseng, seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune
  • Byantikvar Tove Nordgård, Regional plan for kulturmiljø og by- og stedsutvikling - Trehusbyen Levanger - PDF
  • Rådgiver Antonios Bruheim Markakis - Byutviklingsstrategi - PDF

Kl. 14.00-14.30

Folkevalgtopplæring:
Endring i delegeringsreglementet for jord- og konsesjonsloven. Gjennomgang av lovgrunnlag, forarbeider og forvaltningspraksis. Hva er folkevalgtes handlingsrom? v/ Trine Gevingås, juridisk seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag

Kl. 14.30

Møtestart PU

 
Orientering i møtet:

  • Kommuneplanens arealdel – kort statusrapport etter høringsrunden v/enhetsleder Landbruk, miljø og arealforvaltning Per Anders Røstad - PDF

***
Merk!
Minner om at smittevernreglene skal følges. Spesielt det som gjelder at en ikke skal delta om en har symptomer på sykdom.

Send e-post til plan- og utviklingsutvalgets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)  

Meld forfall:  forfall@levanger.kommune.no
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 2 av 11.  

Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Bjørg Annie Pedersen Boneng SP Leder sp/h/frp/krf -  Forfall
Lars Erik Ertsås H Nestleder sp/h/frp/krf x  
Merete Bøhn-Flatås SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Geir Tore Persøy FRP Medlem sp/h/frp/krf x  
Arild Røsdal SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Randi Haugskott SP Medlem sp/h/frp/krf x  
Stig Ove Sommervoll AP Medlem ap x  
Tone Jørstad AP Medlem ap x  
Per Espen Aunan AP Medlem ap x  
Kjartan Gjelvold MDG Medlem mdg/r/v x  
Kaja Skårdal Hegstad SV Medlem sv - Forfall 
Victoria Johansen Skjønhaug SV Varamedlem sv x Møter for Kaja Skårdal Hegstad
Ivar Haarstad H Varamedlem sp/h/frp/krf x Møter for: Bjørg Annie Pedersen Boneng

 
varamedlemmer>>

Til toppen av siden

Publisert: 22.10.2019 11:11 Sist endret: 16.09.2021 13:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051