Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingsutvalget 12.02.20 - FO 3/20 Spørsmål fra Kaja Skårdal Hegstad (SV) - Sjøgata brygge

Levanger kommune er grunneier av tomtearealet som skal benyttes. Det er opplyst at arealet er festet bort til Levanger Kjøpesenter AS for 80 år fra år 2003 og at eiendommen senere er seksjonert i 14 seksjoner. Stiklestad Eiendom har en opsjon på å kjøpe tomta til Levanger kjøpesenter fra 2016 (opplyst i Innherred 29. januar)

Det er rimelig å anta at reguleringsvedtaket har ført til at kvadratmeterprisen på grunnarealet har økt betydelig i verdi. Dette vil i særdeleshet gjelde det arealet som tidligere var regulert til parkering, parkeringshus/-anlegg (05C), og som nå er regulert til bolig. I saksfremlegget er de økonomiske konsekvensene for Levanger kommune ikke omtalt. Det er nødvendig å få klarhet i dette, da det potensielt kan være snakk om et betydelig beløp som kommunen går glipp av. Flere innbyggere har stilt spørsmål ved om kommunen «gir bort» den «beste tomta i byen». Dette må møtes med åpenhet rundt de økonomiske forholdene. 

  1. Det bes om at festeavtalen mellom Levanger kommune og Levanger Kjøpesenter AS fremlegges. Dersom det eksisterer andre festeavtaler med kommunen som bortfester vedrørende gnr/bnr 315/118 bes også disse fremlagt. 
  2. Er det kjent hvilken organisasjonsform/eierstruktur trinn 1 og trinn 2 skal ha? Skal det opprettes nye borettslag, eierseksjonssameier, eller skal eksisterende eierseksjonssameie utvides med flere enheter?
  3. Hvis det ikke skal opprettes nye eierenheter, og trinn 1 og 2 skal realiseres ved at det eksisterende eierseksjonssameiet utvides med flere enheter, vil det eksisterende eierseksjonssameiet ha rett på innløsning etter tomtefesteloven, og hvis ja, når kan innløsning kreves?
  4. Hvis det skal opprettes nye organisasjonsformer for trinn 1 og trinn 2, for eksempel nye eierseksjonssameier:

 
i)      Skal disse tre inn i eksisterende festeavtale hvor Levanger Kjøpesenter AS eller andre er fester?

a.       Hvis ja: Vil en slik inntreden være avhengig av grunneier/bortfesters (altså kommunens) samtykke i henhold til festeavtale/tomtefesteloven?

b.       Vil den/de nye eierstrukturen(e) ha rett til innløsning av tomtene etter tomtefesteloven § 32, og hvis ja, når kan innløsning kreves? 

Eller:

ii)    Skal det inngås nye festeavtaler for trinn 1 og trinn 2?

a.       Hvis ja: Vil den/de nye eierstrukturen(e) ha rett til innløsning av tomtene etter tomtefesteloven § 32, og hvis ja, når kan innløsning kreves?

b.       Hvis ja: Hvilke planer har kommunen for verdisetting av tomtene og fastsettelse av festeavgift for trinn 1 og 2?

Eller:

iii)  Skal en eller begge tomtene tilknyttet trinn 1 og 2 fradeles som nye grunneiendommer?

a.       Hvis ja: Hvem skal være hjemmelshaver til de nye grunneiendommene? Hvilke planer har kommunen for verdisetting av de nye grunneiendommene? Skal det betales vederlag for de nye grunneiendommene hvor trinn 1 og 2 skal oppføres?

Kaja Skårdal Hegstad - klikk for personkort
Kaja Skårdal Hegstad
, SV

behandling

Reglement: interpellasjoner/spørsmål
Til toppen av siden

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 12.02.2020 16:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051