Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 23.01.19 - sak 3/19 - Mindre reguleringsendring - reguleringsplan Tronnofoten, Kjønnstadmarka

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivref. 2019/59
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 23.01.19 3/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Mindre endring av reguleringsbestemmelsenes punkt 5.4 i reguleringsplan for Tronnofoten, som beskrevet i saksframlegget, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad om endring fra sameiet.
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Reguleringsplan for Tronnofoten.


Saksopplysninger og vurdering:

Beboerne ved Tronnofoten sameie i Kjønnstadmarka ønsker å få etablert en nedgravd miljøstasjon på samme sted som de i dag har containere stående på bakken. Et nedgravd anlegg vil være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, noe som gjør at plasseringen må være i tråd med reguleringen i området.  

Gjeldende reguleringsplan er: Tronnofoten, Kjønnstadmarka, vedtatt 20/5 2009. Ønsket plassering er ved innkjøringen til boligkomplekset, hvor det er regulert til felles grøntareal i reguleringsplanen. I utgangspunktet vil en nedgravd miljøstasjon være i strid med dette formålet. I gjeldende regulering er det avsatt et område for nedgravd miljøstasjon lengre inne på området (FM). På denne plasseringen er det imidlertid ikke tilstrekkelig med plass for at en renovasjonsbil kan snu.

Ønsket plassering

Ønsket plassering

Nedgravde avfallscontainere har en rekke fordeler i forhold til å ha vanlige containere stående på bakken: 

  • Plassbesparende
  • Penere utemiljø
  • Mindre luktproblemer
  • Enklere bruk
  • Ingen skadedyr
  • Redusert brannfare
  • Bidrar til bedre sortering

Dagens containere

Dagens containere

Eksempel på nedgravd system

Eksempel på nedgravd system

I og med at området brukes til samme formål i dag, vil i realiteten denne reguleringsendringen ha liten negativ konsekvens. Arealets beliggenhet mellom vegen og parkeringsplassen gjør det lite egnet til felles grøntareal, og en endring fra containere på bakken til nedgravd miljøstasjon vil ikke redusere områdets kvaliteter på dette området. 

Det planlagte tiltaket har vært på høring til alle naboene i området, og alle har skrevet under på at de samtykker i tiltaket. Etter rådmannens vurdering vil ikke et positivt vedtak tilsidesette noen av hovedgrepene i gjeldende reguleringsplan.

Det foreslås at denne saken løses ved at reguleringsbestemmelsene for det aktuelle området åpner opp for at nedgravd miljøstasjon kan etableres her.

Følgende setning foreslås tilføyd i reguleringsbestemmelsenes punkt: 5.4:

I området FG ved innkjøringen i nord-øst kan deler av arealet benyttes til nedgravd miljøstatsjon.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 30.01.2019 10:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051