Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 23.01.19 - sak PS 2/19-Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 23.01.19 2/19

 

RS 1/19

Klage ikke tatt til følge - Klage på godkjent søknad om oppføring av terrasse - 5037/276/7 Vestgårdvegen 6L

RS 2/19

Søknad om bruksendring fra  hytte til anneks -  5037/202/5 Mossingvegen 315 og 317 - Ikke godkjent

RS 3/19

Søknad om riving av bygg - 5037/315/112 Gunnlaug Ormstunges gate 6 - Fides Eiendom Levanger AS- Godkjent

RS 4/19

Søknad om tilbygg og fasadeendring fritidsbolig - 5037/244/49 Djupvikvegen  - Sigmund Virik- ikke godkjent

RS 5/19

Klage på vedtak om dispensasjon for deler av omsøkt tiltak på fritidsbolig på eiendom 5/18 i Levanger kommune - Kommunens vedtak stadfestes

RS 6/19

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tomt for Grønningselva kraftverk - 5037/119/5 Sørgrenda 233 - Bjørn Olav Løvli - INNVILGET

RS 7/19

Tillatelse til opphevelse av seksjonering - 5037/282/5 Okkenhaugvegen 679 A og B - Kari og Kristian Tetlie

RS 8/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/318/1 Verås vestre - Anne Kristine Vigen - Festegrunn til korntørke - Godkjent

RS 9/19

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapsbygning - 5037/209/6 Breivegen 402 - Odd Jarle Kristoffersen

RS 10/19

Søknad om tilbygg til eksisterende bygning - 5037/253/31 Rinnleiret 70 - Aran Eiendom AS-Godkjent

RS 11/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/275/291 Elverhøyvegen 13 - Mats Brenden Hansen.

RS 12/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til lager - 5037/274/11 Trekanten 8 - Mesterrør AS

RS 13/19

IG-Søknad om bygging av ny adkomstveg til Moafjæra - 5037/314/10 mfl - Levanger kommune- Godkjent

RS 14/19

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 5037/262/63 Roaldmarka 11 - Martin Svean

RS 15/19

Søknad om montering av fasadeskilt - 5037/279/44 Bylundvegen - Steinar Myhre Eiendom AS - Godkjent

RS 16/19

Godkjent - Søknad om returpunkt for hytterenovasjon - 5037/26/1 Renden øvre - Innherred Renovasjon

RS 17/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/197/3 Alstad Austre - Magne Husby og Siv Høyland - Fradeling av eksisterende hytte - Innløsing av feste 5037/197/3/1 - Godkjent

RS 18/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/197/3 Alstad Austre - Magne Husby og Siv Høyland - Fradeling av eksisterende hytte - Innløsing av feste 5037/197/3/2 - Godkjent

RS 19/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/197/3 Alstad Austre - Magne Husby og Siv Høyland - Fradeling av eksisterende hytte - Innløsing av feste 5037/197/3/3 - Godkjent

RS 20/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/197/3 Alstad Austre - Magne Husby og Siv Høyland - Fradeling av eksisterende hytte - Innløsing av feste 5037/197/3/4 - Godkjent

RS 21/19

Søknad om oppføring av enebolig - 5037/1/396 Berglivegen 5 - Expo Nor Bolig & Eiendomsutvikling AS - Godkjent

RS 22/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/197/3 Alstad Austre - Magne Husby og Siv Høyland - Fradeling av eksisterende hytte - Innløsing av feste 5037/197/3/5 - Godkjent

RS 23/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/197/3 Alstad Austre - Magne Husby og Siv Høyland - Fradeling av eksisterende hytte - Innløsing av feste 5037/197/3/6 - Godkjent

RS 24/19

Klagesaksbehandling - klage på vedtak om avslag på dispensasjon - 5037/252/1/8 Hoøya 12

RS 25/19

Søknad om tilbygg til barnehage - 5037/26/23 Rennåkervegen 21 - Kårstua Barnehage AS - Godkjent

RS 26/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/227/1 Hopla - Andreas Haabeth - Hyttetomt - Tomt F_9 - Godkjent

RS 27/19

Langøyvegen 88 - Forhold rettet i tråd med kommunens vedtak - Deres sak 2018/6389

RS 28/19

Saken avsluttes uten realitetsbehandling - klage på vedtak om pålegg om retting av bygningsmasse - 5037/232/114

RS 29/19

Godkjent - Søknad om oppføring av uthus - 5037/99/1/99 Tomtvassvegen 828 - Magna og Lars Trætli

RS 30/19

Søknad om riving av eksisterende og bygging av ny hytte - 5037/243/1/96 Løvtangen - Kari Solem og Torgeir Aune - Godkjent

RS 31/19

IG-søknad om oppføring av 3 boligbygg - 5037/4/70 mfl Staupslitoppen Boligområde - Nesset Eiendom Levanger AS- Godkjent

RS 32/19

Behandling av klage på vedtak om pålegg om retting - Djupvikvegen 190 A - 5037/243/20 - kommunens vedtak stadfestes

RS 33/19

Søknad om til bygg på eiendommen 5037/208/9 Hammerøyvegen 84 -.Godkjent

RS 34/19

Søknad om mindre fasadeendring mot bakgård - 5037/315/329 Jernbanegata 31 A - Regi Eiendom AS - Godkjent

RS 35/19

Søknad om oppføring av driftsbygning for melkeproduksjon og gjødselkumme - 5037/41/1 Gruslina 236 - Ola Myhr- Godkjent

RS 36/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/256/36 Banmyrvegen 81 - Toril Fredin Nordstad - Tilleggsareal til 5037/256/20 - Godkjent

RS 37/19

Vedtak - Fradeling av parsell fra 5037/275/80 Gamle Kongeveg 12 - BB Eiendom Levanger AS - Areal til fortau Gamle kongeveg - Godkjent

RS 38/19

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig 3 og 6 - 5037/16/2 Nesheimvegen - Bolig Eiendom AS

RS 39/19

Vedtak - Sletting av punktfeste og oppretting av nytt på 5037/316/1 Frol bygdealmenning - 5037/316/1/64 Vulusjøvegen 737 - Godkjent

RS 40/19

Søknad om tilbygg til våningshus - 5037/200/2 Hammerhaugen - Liv Hammerahug - Godkjent

RS 41/19

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/147/3 Byavassvegen 407 - Ivar Martin Reinholdtsen/Erlend Reinholdtsen

RS 42/19

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av enebolig og uthus/opprøring av ny enebolig m/garasje - 5037/7/7 Nordsivegen 306 - Ingrid og Harald Hildrum

RS 43/19

Godkjent - Revidert søknad om rammetillatelse for oppføring av ny enebolig - 5037/2/93 Bambergvegen 13 - Robert Keim-Varslot

RS 44/19

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5037/332/44

RS 45/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/16/2 Sørlia - Skogseth Eiendom AS - 6 boligtomter - Godkjent

RS 46/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/2/143 Jacob Schives veg 11 - Steinar Bergsmyr

RS 47/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/214/22 Stokkbergvegen 20 - May Elisabeth Fiskvik

RS 48/19

Godkjent - Melding om endring ansvarsrett -Riving/nedbrenning av bolighus/oppføring av nytt bolighus - 5037/362/5 Flatan 175 - Per Steinar Norum

 

Til toppen av siden 

Publisert: 03.05.2018 10:06 Sist endret: 30.01.2019 10:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051