Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 23.01.19

Møtested/tidspunkt:
Levanger rådhus, formannskapssalen
13.00 - 15.15 (Befaring Sjøgata)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/19 Referatsaker  utredning vedtak
PS 3/19 Mindre reguleringsendring - reguleringsplan Tronnofoten, Kjønnstadmarka utredning vedtak
PS 4/19 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolighus og garasje - Enga 10 utredning vedtak
PS 5/19 Klage på vedtak av reguleringsendring for detaljregulering Purktrøa utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Olav Strid


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Trude M. Nøst, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders Røstad, næringssjef Håkon Okkenhaug, Åsmund Brygfjeld  

Orienteringer:

Til toppen av siden

 

 

PS 1/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 23.01.2019

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Knut Sigurd Hjelmstad, H, og Nina Elisabeth Berget, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Knut Sigurd Hjelmstad, H, og Nina Elisabeth Berget, AP
Til toppen av siden

 

PS 2/19 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 23.01.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 3/19 Mindre reguleringsendring - reguleringsplan Tronnofoten, Kjønnstadmarka

Rådmannens forslag til vedtak:

Mindre endring av reguleringsbestemmelsenes punkt 5.4 i reguleringsplan for Tronnofoten, som beskrevet i saksframlegget, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 23.01.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Mindre endring av reguleringsbestemmelsenes punkt 5.4 i reguleringsplan for Tronnofoten, som beskrevet i saksframlegget, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 4/19 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolighus og garasje - Enga 10

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra høydebestemmelse for flatt tak i reguleringsplanen «Kjønstadmarka etappe 2», plan-id: L2012002, som omsøkt. Bakgrunnen for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg. 

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 23.01.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra høydebestemmelse for flatt tak i reguleringsplanen «Kjønstadmarka etappe 2», plan-id: L2012002, som omsøkt. Bakgrunnen for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg. 

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.
Til toppen av siden

 

 

PS 5/19 Klage på vedtak av reguleringsendring for detaljregulering Purktrøa

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage på reguleringsendring av detaljregulering for Purktrøa mottatt den 27. desember 2018 avslås. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 23.01.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Klage på reguleringsendring av detaljregulering for Purktrøa mottatt den 27. desember 2018 godkjennes.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

Klage på reguleringsendring av detaljregulering for Purktrøa mottatt den 27. desember 2018 avslås. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Til toppen av siden

Publisert: 20.11.2018 08:47 Sist endret: 24.01.2019 08:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051