Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18 - sak 47/18 - Endring av reguleringsplan for Rinnleiret

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2018/9431

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18 47/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Endring av reguleringsplan for Rinnleiret endres i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Vedlegg:

1

Søknad utvidelse av reguleringsbestemmelser PDF

2

Foreslått endring i bestemmelsene PDF

3

Fylkesmannens uttalelse PDF

4

Fylkeskommunens uttalelse PDF

 
Saksopplysninger:

Sammendrag.

Endringsforslaget fremmes av Levanger kommune, avdeling Bygg og Eiendom. Hensikten med reguleringsendringen er å åpne for sporadisk overnatting i forbindelse med Heimevernets aktiviteter på Rinnleiret. Dermed søkes bestemmelsen knyttet til formål for «offentlige bygninger/industri/kontor» utvidet slik at denne aktiviteten tillates. Saken behandles som en endring som «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder» jfr. plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. Saken ble sendt på høring til Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune juni 2018. 

Foreslått endring.

Planbestemmelsen pkt. 5.1:

«Ny bebyggelse kan etter avtale med Levanger Kommune disponeres til midlertidig og sporadisk overnatting dersom det er forenlig med områdets status og leirens militærhistoriske aktiviteter.» 

Høring.

Høringsbrev ble utsendt til Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune med i juni 2018. Begge høringspartene har levert uttalelse:

  1. Trøndelag Fylkeskommune, 26.06.2018:
    Ut fra regionale hensyn har Trøndelag fylkeskommune ingen merknader til saken.
  2. Fylkesmannen i Trøndelag, 9.07.2018:
    Fylkesmannen har ingen merknader til forslaget til reguleringsendring.


Endringer etter høring.

Det er ikke gjort endringer etter høring

Vurdering:

Det har ikke kommet inn noen innvendinger fra naboer eller offentlige etater. Endringsforslaget vurderes å ikke ha konsekvenser for miljø og samfunn. 

Konklusjon:

Endringsforslaget for reguleringsplan for Rinnleiret vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 22.08.2018 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051