Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18 - sak PS 46/18-Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18 46/18

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 359/18

Fritak for boplikt i 5 år - 27/2, 27/8,  298/2 og 306/3 - Håkon Heieraas - godkjent

RS 360/18

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tilleggsareal til 5037/84/12 fra 5037/84/5 Gamle E6 872 - Einar Kristoffersen Skei - godkjent

RS 361/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/299/25 Nybrottsvegen 144 - Garrett Newton Andersen

RS 362/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/275/67 Gamle Kongeveg 21 - Trond Walleraunet

RS 363/18

Søknad om oppføring av trimtrapp - 5037/207/104 Torhaugen Friområde - IL Aasguten - godkjent.

RS 364/18

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 5037/228/44 Fåraaunet 84 - Ole Tomas Haave

RS 365/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/315/134 - Sjøgata 3 - Bambergbrygga AS - Tomt for eksisterende lager - Godkjent

RS 366/18

Søknad om oppføring av hagestue - 5037/126/48 Bonsakbakken 5 - Mona og Ståle Finstad - godkjent.

RS 367/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for oppføring av bolighus og garasje på tomt av 5037/87/1 Veiesvegen 184 - Einar Veie

RS 368/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse IG2 for oppføring av fritidsbolig og anneks - 5037/244/87 Djupvika - Wenche Krokstad og Øyvind Sylta

RS 369/18

Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/32/76 Lundvegen 12 - Jostein Alstad - Godkjent

RS 370/18

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av terrasse uten tillatelse - 5037/276/7 Vestgårdvegen 6L - Monica Larsen

RS 371/18

Søknad om oppføring av garasje/carport for bobil - 5037/227/1/2 Hopla 59 - Geir Stellander - Godkjent

RS 372/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/229/7 Saltbuvik - Bård Olav Leangen -Fritidseiendom - Tomt 2 i reguleringsplan - Godkjent

RS 373/18

Søknad om oppføring av bolig - 5037/224/16 Maurveglia 42 - Karin Marie Pedersen Langlid og Bjørnar Langlid - Godkjent

RS 374/18

Søknad om oppføring av bolighus - 5037/303/11 Munkrøstadvegen 27 - Odd Anders Alstad -godkjent

RS 375/18

Søknad om oppføring av garasje - 5037/259/12 Hojemsvegen 247 - Geir Aspås - Godkjent

RS 376/18

Søknad om bruksendring av bolig og uthus til fritidsbolig og uthus - 5037/330/12 Skolbakken 2 - Per Berg - godkjent.

RS 377/18

Delvis godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/5/18 Nordsivegen 352 -Steinar Aakerholm

RS 378/18

Godkjent - Søknad om oppføring av nytt uthus - 5037/372/1/66 Vulusjøvegen 995 - Nina Marie Storborg

RS 379/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 50347/201/10 Mossingvegen 326 - Aleksander Brænne

RS 380/18

Revidert søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 5037/221/14 Vollavegen 145 - Leif Hovland

RS 381/18

Søknad om oppføring av ny hytte - 5037/316/1/263 Tomt nr 237 Vulusjøvegen - Berit og Robert Ressem - godkjent.

RS 382/18

Godkjent - Søknad om oppføring av natursteinsmur - 5037/6/172 Enga 3 - Ida B Fostad og Marius F Solli

RS 383/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/34/106 Nedre Alle 20 - Wenche Elisabeth Kjølås og Morten Salater

RS 384/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for riving og grunn- og betongarbeider - 5037/157/1

RS 385/18

Melding om endring av ansvarsrett for oppføring av barne- og avlastningsbolig - 5037/275/350 Skolevegen 50 - Levanger kommune

RS 386/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/1/139 Korenhaugen 8 - Guri Marjane Sivertsen

RS 387/18

Godkjent - Søknad om oppføring av utvendig trapp fra veranda - 5037/275/955 Nordlia 6 B - Mats Andreas Giske

RS 388/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolig, bruksendring og oppføring av gjerde og støttemur - 5037/34/153 Gustav Sjaastads veg 22 - Vidar Jensvoll

RS 389/18

Fylkesmannens klagebehandling etter godkjent dispensasjon og fradeling av tomt - 5037/309/7 - Kommunens vedtak stadfestes

RS 390/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus m/utleiedel og garasje m/carport - 5037/1/395 Petter Nyengets veg 7 A - Bolig Eiendom AS

RS 391/18

Godkjent - Søknad om fasadeendring og tilbygg av hagestue med takterrasse - 5037/6/82 Klostervegen 2 - Roger Storsve

RS 392/18

Godkjent - Søknad om utvidelse av terrasse  og rehabilitering av støttemur - 5037/2/185 Linkjeldevegen 4 - Bjørn Evjen

RS 393/18

Vedtak - Punktfeste - 5037/167/1 Kristivik - Heidi Kristine og Per Arve Hammer - Eksisterende hytte 5037/167/1/17 Bergbygda 447 - Godkjent

RS 394/18

Søknad om oppføring av ny hytte - 5037/316/1/266 Tomt nr 289 Vulusjøvegen - Trond G Solbakk - Godkjent

RS 395/18

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av boligbygg med 8 leiligheter og søknad om dispensasjon for oppføring av støttemur - 5037/158/35 og 36 Falstadberget 9

RS 396/18

Søknad om opprusting av sti til gapahuk på Tomtavasslia - 5037/99/1 Skogn Bygdealmenning - Skogn og Grønningen Almenninger - Godkjent

RS 397/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) - 5037/275/350

RS 398/18

Søknad om tilbygg av terrasse - 5037/18/54 Hyllvegen 16 B - Martin Stokke - Godkjent

RS 399/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av bod - 5037/1/35 Byborgvegen 22 - Maia Eric

RS 400/18

Godkjent - Søknad om opparbeidelse av parkeringsplass ved Halsan skole - 5037/312/5 Tømtevegen 176 - Levanger kommune

RS 401/18

Godkjent - Søknad om opparbeidelse av sti til flytebrygge og naustområde - 5037/229/7 Saltbuvik - Bård Olav Leangen

RS 402/18

Søknad om oppføring av prosessanlegg for biogass - 5037/34/255 Fiborgtangen - Biokraft AS- midlertidig brukstillatelse

RS 403/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller til selvstendig boenhet - 5037/212/80 Håmmårsvegen 31 - Vegard Hovdal

RS 404/18

Søknad om tilbygg til hytte - 5037/316/1/128 Vulusjøvegen 731 - Kirsti Børseth - Godkjent

RS 405/18

Godkjent - Søknad om ny ansvarsrett - Oppføring av bolighus - 5037/6/101 Nordengbakkan 16 - Christian Wee

RS 406/18

Søknad om oppføring av Åsen flerbrukshall - 5037/207/126 Reita 3 - Levanger kommune - Godkjent

RS 407/18

Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/315/210

RS 408/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG2) for arbeider med løfteinnretning - 5037/315/233 Kirkegata 16 - T3 Eiendom

RS 409/18

Godkjent - Søknad om installering av trådløs brannalarm Levanger Stasjon - 5037/315/2 Jernbanegata 14 C - Bane NOR

RS 410/18

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for garasje - 5037/315/94 Sjøgata - Ørjan Øksnes

RS 411/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/44/2 Lynumvegen 442 - Morten Johansen.

RS 412/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra byggegrense for utskiftning av støttemur - 5037/3/90 Tors veg 35 - Kristen Fostad

RS 413/18

Godkjent - Søknad om forlengelse av flytebrygge og oppsett av fastbrygge - 5037/1/343 Byborgvegen 18 B - Liv Salthammer Kolaas og Trond Kolaas

RS 414/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/8/35 Ytternesset 228 - Eirik Tetlie

RS 415/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/8/36 Ytternesset 230 - Kjell Alstad

RS 416/18

Godkjent - Søknad om endring av utslippstillatelse - 5037/167/1 Kristivik Bergbygda 406 - Per Arve Hammer

RS 417/18

Søknad om oppføring av bolighus, garasje og støttemurer - 5037/6/147 Reina 5 - Inger M Skrove Grønnesby  og Stian Stavrum - godkjent

RS 418/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/1/206 Eidsbotnvegen 13 - Jonny Andre Svensli

RS 419/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus på tomt av 5037/361/1 Nordvegen 315 - Olav Norvik

RS 420/18

Ferdigattest på rehabilitering av skorstein - 5037/1/206 Eidsbotnvegen 13 - Jonny Andre Svensli

RS 421/18

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/32/1 Støreshøgda 37 - Trude Hynne - Tilleggsareal til boligeiendommen 5037/32/196 Støreslia 56 - Innvilget

RS 422/18

Godkjent - Søknad om bygging av garasje - 5037/275/635 Fagerbakkvegen 8 - Eirik Langås

RS 423/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/223/65 Vollamarka 28 - Gøran Opheim

RS 424/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolig - 5037/48/8 Bjørnangvegen 35 - Inger Gangaas

RS 425/18

Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - 5037/232/114 Langøyvegen 88 - Magnus Helgesen

RS 426/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/137/10 Sjøvegen 705 - Kenneth Lorås

RS 427/18

Søknad om igangsettelse av oppføring av Åsen flerbrukshall - 5037/207/126 Reita 3 - Levanger kommune- Godkjent

RS 428/18

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - Helombygging av bolig uten tillatelse - 5037/6/8 Nordsivegen 284 - Ivar Rødsjø Johansen

RS 429/18

Jordlovsbehandling - Deling av eiendom 5037/267/11 Borgsøen nordre - Tomt til boligformål - Eksisterende bebyggelse - Innvilget

RS 430/18

Varsel om mulig omgjøring av vedtak om ferdigattest - 5037/232/64 Sagtun 116 - Roald Brevik

RS 431/18

Klage ikke tatt til følge - Klage over vedtak om pålegg om retting - 5037/243/20 Djupvikvegen 190 A - Torkild Reinertsen

RS 432/18

Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for bryggeanlegg, trapp for adkomst til hytte og utvidelse av terrasse - 5037/252/1/8 Hoøya 12 - Hallgeir Rustan

RS 433/18

Godkjent - Søknad om merkeskifte for 1-2-3 Levanger - 5037/314/108 Moafjæra 14 - Circle K Norge AS

RS 434/18

Søknad om endring av ansvarsrett - 5037/158/35 Falstadberget 9 - godkjent

RS 435/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/314/288 Hyllbærvegen 17 - Kjell Inge Ersland

RS 436/18

Søknad om oppføring av utestue og bod - 5037/275/180 Jamtvegen 52  Arne Gunnar Herje - Godkjent

RS 437/18

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 5037/244/66 Furuly - Ann Jorid Bostad Virik

RS 438/18

Søknad om bygging av garasje - 5037/216/30 Frostavegen 69 - Kenneth Westgård - Godkjent

RS 439/18

Godkjent - Søknad om fasadeendring, etablering av ny boenhet, ny avkjørsel og parkeringsplass - 5037/288/11 - Grøttingvegen 4 - Lille Thailand Levanger AS

RS 440/18

Godkjent - Søknad av etablering av ny veg - 5037/212/100 mfl. - Hammerøyvegen, Håmmårsvegen, E6 - Levanger kommune

RS 441/18

Godkjent - Søknad om ny ansvarsrett - Oppføring av bolighus - 5037/54/26 Bjørnangvegen 34 - Rikard Brennelien Jenssen

RS 442/18

Søknad om riving/ nedbrenning av våningshus - 5037/307/1 Tømtevegen 267 - Marte Hveem Pedersen og Thomas Pedersen - godkjent.

RS 443/18

Godkjent - Søknad om fasadeendring og takoverbygg på carport - 5037/7/80 Nordengbakkan 57 - Anne L Gjøvikli

RS 444/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/275/364 Jamtvegen 24 - Ola Andre Skogseth - Boligtomt - Godkjent

RS 445/18

Søknad om oppføring av altan og vinterhage - 5037/275/459 Engvegen 17 - Kristmar Visth - Godkjent

RS 446/18

Godkjent - Søknad om bruksendring fra bod til soverom og oppføring av tilbygg - 5037/275/934 Nordlia 6 A - Ane Caspara Hammer

RS 447/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/233/22 Røsdalsgrenda 104 - Gunnar Meyer - Tilleggsareal til 5037/233/14 Røsdalsgrenda 98 - Godkjent

RS 448/18

Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/2/173 Bambergvegen 36 - Ranka Eric Kvarving - Godkjent

RS 449/18

Godkjent - Søknad om ferdigattest - 5037/228/440 Fåraaunet 97 - Rune Kristiansen

RS 450/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje, tilbygg og veranda - 5037/303/51 Fossenvegen 155 - Trond Fossen

RS 451/18

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsretter og tiltakets plassering - 5037/157/42 Kaivegen 13 - Anita Østergaard og Bjørnar Rømo

RS 452/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til eksisterende lager - 5037/82/15 Gamle E6 670 - Ronglan Innkjøpslag SA

RS 453/18

Endringssøknad om oppføring av 4-mannsbolig - 5037/275/574 Kvilstadvegen 2 - Expo Nor Bolig- og Eiendomsutvikling AS- Godkjent

RS 454/18

Søknad om natursteinmur - 5037/275/460 - Okkenhaugvegen 19b - Øystein Evenstad - Godkjent

RS 455/18

Klage ikke tatt til følge - Klage på tillatelse til oppføring av anneks - 5037/228/44 Fåraaunet 84 - Ole Tomas Evjen Haave

RS 456/18

Søknad om fasadeendring og ombygging av Breidablikktunet - 5037/1/243 Staupslia 37 - Levanger kommune - Godkjent

RS 457/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/341/14 Sørsia 506 - Marija Paulauskiene og Vaclovas Paulauskas

RS 458/18

Søknad om tilbygg til standplassbygg - 50347/203/1 Mossingvegen 181 - Åsen Skytterlag - godkjent.

RS 459/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/361/1 Osen Nordvegen 315 - Mari Anne Norvik og Olav Norvik - Boligtomt - Godkjent

RS 460/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus og uthus - 5037/74/4 Gamle E6 716 - Ove Anders Voldseth

RS 461/18

Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av uthus / anneks - 5037/372/1/74 Vulusjøvegen 910 -  Ketil Røe - godkjent

RS 462/18

Søknad om endring av plassering av bygning - 5037/341/13 Sørsia 521 - Godkjent

RS 463/18

Godkjent - Søknad om oppføring av veranda - 5037/18/91/1 Hyllvegen 22 B - Sindre Røtvold

RS 464/18

Søknad om opparbeidelse av veg og VVA-anlegg på tomteområde 5037/276/5 Katrines Minde - Katrines Minde AS - Godkjent

RS 465/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/22/27 Støreshøgda 128 - Hallbjørn Rogdaberg

RS 466/18

Godkjent - Søknad om utskifting av takplater - 5037/315/113 Jernbanegata 24 B - Aasta og Leif Arnold Barstad

RS 467/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5037/242/19 Skjesolvegen 260 - Jan Gunnar Wik

RS 468/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/314/82 Moafjæra - Levanger kommune - Tilleggsareal til 5037/314/338 Moafjæra 4 - Bolig/forretning - Godkjent

RS 469/18

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Manglende søknad om oppføring av garasje - 5037/276/22 Alosavegen 34 - Frode Renden

RS 470/18

Godkjent - Søknad om oppføring av smie - 5037/253/5 - Rinnleiret - Det Nordenfieldsche Draugoner Corps

RS 471/18

Søknad om gjødselkumme - 5037/69/1 - Lynumvegen 257 - Frode Lynum - godkjent.

RS 472/18

Godkjent - Revidert søknad om oppføring av tak over uteplass - 5037/157/54 Bursflata 9 - Vidar Lorås

RS 473/18

Godkjent - Søknad om riving av garasje og oppføring av tilbygg til bolig - 5037/275/452 Bøkestien 12 - Geir Ove Aasan og Mona Svean

RS 474/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering  av skorstein - 5037/365/1 Flatan 68 - Lars Henrik Laugsand

RS 475/18

Klage ikke tatt til følge - Klage på delvis godkjent søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/5/18 Nordsivegen 352 - Steinar Aakerholm

RS 476/18

Godkjent - Søknad om riving av gammelt anneks og oppføring av nytt anneks - 5037/147/3 Byavassvegen 407 - Ivar Martin Reinholtsen

RS 477/18

Søknad om bruksendring fra hytte til landbruksbygg - 5037/104/1 Skjåstad nordre og søndre - Olav Sjaastad - godkjent.

RS 478/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/181/5 Gamle Kongeveg sør 160 - Herbjørn og Linda Vinje

RS 479/18

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/217/8 Forbord/Grennegrenda 63 - Knut Morten Risberg - Tilleggsareal til 5037/217/17 Grennegrenda 65 - godkjent

RS 480/18

Godkjent - Søknad om etterhåndsgodkjennelse av flytebrygge - 5037/1/251 Byborgvegen 20 B - Ingvild Aabakken og Bjørn Lyng

RS 481/18

Godkjent - Søknad om endring av tilbygg til våningshus - 5037/312/4 Tømtevegen 255 - Anne Berit Anstad

RS 482/18

Søknad om dobbelgarasje m/hobbyverksted og hems/lager - 5037/341/12 Sørsia 510 - Asbjørn Brustad - Godkjent

RS 483/18

Vedtak - Punktfeste 5037/316/1 Frol bygdealmenning - Eksisterende hytte 5037/316/1/170 - Godkjent

RS 484/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for ny veg - 5037/212/100 mfl Hammerøyvegen Håmmårsvegen E6 - Levanger kommune

RS 485/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/307/2 Hegeråsen søndre - Gunnar Haugberg - Innløsing av feste 56037/307/2/5 Eksisterende hytte - Godkjent

RS 486/18

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/298/4 Brandhaug Reistadvegen 95  - Oddrun og Ørnulf Østgård - Boligtomt - INNVILGET

RS 487/18

Godkjent - Søknad om riving av bolig og garasje - 5037/275/310 Gamle Kongeveg 25 - Martha H Rikardsen og Frode Aalberg

RS 488/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendom 5037/267/11 Borgsøen nordre - Tomt til boligformål - Eksisterende bebyggelse - Godkjent

RS 489/18

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsretter - Oppføring av tre eneboliger i kjede - 5037/275/15 Kvilstad boligområde - Alosavegen 10 - Rostu Bolig AS

RS 490/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for tre kjedede eneboliger - 5037/275/15 Kvilstad boligområde - Alosavegen 10 - Rostu Bolig AS

RS 491/18

Jordlovsbehandling - omdisponering av dyrka jord. Søknad om forlengelse av adkomstveg til boligtomter - 5037/8/3 Ytternesset 226 - Tomas Alstad - godkjent

RS 492/18

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse til oppføring av nytt bolighus - 5037/341/14 Sørsia 506 - Marija Paulauskiene og Vaclovas Paulauskas

RS 493/18

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av trekonstruksjoner for tilbygg til butikk/restaurant - 5037/220/20 Vuddudalen 487 - Kortmans Lysfabrikk AS

RS 494/18

Søknad om bygging av landbruksvei - 5037/242/1 Djupvikvegen 14 - Erik Undlien - AVSLAG

RS 495/18

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig - 5037/54/27 Bjørnangvegen 36 - Skeyna Utvikling AS

RS 496/18

Godkjent - Søknad om forlengelse av adkomstveg til boligtomter - 5037/8/3 Ytternesset 226 - Tomas Alstad

RS 497/18

Godkjent - Søknad om fasadeendring bolighus og tilbygg til carport - 5037/7/79 Nordengbakkan 55 - Jørgen Rørvik

RS 498/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/6/97 Nordengbakkan 8 - Frode Olsen

RS 499/18

Søknad om oppføring av nodehytte - 5037/355/1 Berghaugen - Godkjent

RS 500/18

Søknad om endring av tillatelse for oppføring av garasje - 5037/314/336 - Høgberget 9 - Atle Polden - godkjent

RS 501/18

Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av ny bru over Åselva - 5037/295/9 Elvemarka - Vulusjøvegen Driftsselskap SA - Godkjent

RS 502/18

Endringssøknad om oppføring av 2 leilighetsblokker - 5037/314/375 Moafjæra 6 - BE Moafjæra 6 - Godkjent

RS 503/18

Søknad om oppføring av garasje - 5037/276/22 Alosavegen 34 - Frode Renden - Godkjent

RS 504/18

Endring av søknad om oppføring av fritidsbolig - 5037/244/87 Djupvika - Wenche Krokstad og Øyvind Sylta - Godkjent

RS 505/18

Søknad om IG av oppføring av Åsen flerbrukshall - 5037/207/126 Reita 3 - Levanger kommune - godkjent

RS 506/18

Søknad om oppføring av lagerbygg - 5037/279/32 Bylundvegen - Steinar Myhre Eiendom AS - Godkjent

RS 507/18

Vedtak om pålegg om planting av skog etter hogst - 5037/172/1 - Sæmund Sæthe

RS 508/18

Søknad om oppføring av ny hytte - 5037/243/19 Djupvikvegen 190 - Torkild R Reinertsen - Godkjent
Til toppen av siden 

Publisert: 03.05.2018 10:06 Sist endret: 22.08.2018 15:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051