Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18

Møtested/tidspunkt:
kl. 14.00-14.55, formannskapssalen, 3. etg. rådhuset

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 45/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 46/18 Referatsaker  utredning vedtak
PS 47/18 Endring av reguleringsplan for Rinnleiret utredning vedtak
PS 48/18 Klage - detaljregulering garasjer i Jernbanegata utredning vedtak
PS 49/18 Reguleringsendring av områdeplan for Stokkberget utredning vedtak
PS 50/18 Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h - forfall
Per Olav Gilstad h varamedlem h x Knut Sigurd Hjelmstad
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Svein Erik Veie

 

Merknader

Befaring planlagt tracé for ny E6 - info PDF

På neste møte foretas befaring i forbindelse med «Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka»
Til toppen av siden

 

  

PS 45/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 22.08.2018

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Per Olav Gilstad, H og Ingebjørg Roel Bye, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Per Olav Gilstad, H og Ingebjørg Roel Bye, AP
Til toppen av siden

 

 

PS 46/18 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 22.08.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 47/18 Endring av reguleringsplan for Rinnleiret

Rådmannens forslag til vedtak:

Endring av reguleringsplan for Rinnleiret endres i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 22.08.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Endring av reguleringsplan for Rinnleiret endres i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 48/18 Klage - detaljregulering garasjer i Jernbanegata

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage på vedtak av reguleringsplan for garasjer i Jernbanegata, mottatt 27.06.2018, tas ikke til følge. Klagen sendes over til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 22.08.2018

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Klage på vedtak av reguleringsplan for garasjer i Jernbanegata, mottatt 27.06.2018, tas til følge.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Klage på vedtak av reguleringsplan for garasjer i Jernbanegata, mottatt 27.06.2018, tas ikke til følge. Klagen sendes over til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

 

 

PS 49/18 Reguleringsendring av områdeplan for Stokkberget

Rådmannens forslag til vedtak:

Endring av områdeplan for Stokkberget endres i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 22.08.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Endring av områdeplan for Stokkberget endres i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 50/18 Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 22.08.2018

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Geir Tore Persøy, FRP:

Saken sendes tilbake.

Følgende alternativ utredes:

Gang og sykkelvei legges i kant av dyrkamark rundt eiendommen Tors veg 37 (Jan Brunborg) og ned Tors veg og inn på Nordsivegen der Bunnprisbutikken var tidligere.  Tiltak som merking ala Sjøgata gjøres, samt skilting om innkjøring forbudt unntatt beboere i gata og renovasjon/brøyting og annen nødvendig transport.

Begrunnelse:

Dette vil være meget økonomisk gunstig, estetisk mye bedre og man unngår ekspropriering av deler av private eiendommer.

Avstemning:

Forslag til vedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake.

Følgende alternativ utredes:

Gang og sykkelvei legges i kant av dyrkamark rundt eiendommen Tors veg 37 (Jan Brunborg) og ned Tors veg og inn på Nordsivegen der Bunnprisbutikken var tidligere.  Tiltak som merking ala Sjøgata gjøres, samt skilting om innkjøring forbudt unntatt beboere i gata og renovasjon/brøyting og annen nødvendig transport.  

Begrunnelse:

Dette vil være meget økonomisk gunstig, estetisk mye bedre og man unngår ekspropriering av deler av private eiendommer. 

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 27.08.2018 08:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051