Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.01.16 - sak 1/16 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 20.01.16 1/16

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 1/16

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/3/415 Friggs veg 13 A - Cato Fjeldstad - godkjent.

RS 2/16

Søknad om etterhåndsgodkjennelse  - 1719/232/114 Langøyvegen 88 - Magnus Helgesen - ikke godkjent

RS 3/16

Søknad om igangsettingstillatelse for ombygging og tilbygg til bolighus - 1719/315/36 Håkon den godes gate 48 B - Godkjent

RS 4/16

Vedtak - Deling av eiendom - 1719/18/1 Nossum - Guttorm Klaus Grøneng - Trafikkformål - Godkjent

RS 5/16

Søknad om bytte av vinduer/fasadeendring - 1719/3/366 Urds veg 2 A-F - Godkjent

RS 6/16

Søknad om endring av tidligere gitt tillatelse - Ansvarsrett - 1719/32/227 og 228 Reemyra 1 og 2 - Reemyra AS - Godkjent

RS 7/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/313/2 Halsan Nordre - Jostein Halsan - Tilleggsareal til boligeiendommen 1719/313/10 Bergheim - Godkjent

RS 8/16

Søknad om oppføring av stall/hus for fugletitting - 1719/18/1/1 Nossum Travbane - Avvisning

RS 9/16

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1719/99/1/157 Tomt nr 140 Tomtvatnet

RS 10/16

Godkjent - Søknad om endring av gitt godkjenning - endring av ansvarsrett

RS 11/16

Klage på avslag på søknad om dispensasjon - oppføring av naust samt rehabilitering av brygge - 1719/229/89 - Kommunens vedtak stadfestes

RS 12/16

Søknad om oppføring av Staup helsehus - 1719/1/1 Staup - Levanger Kommune - søknad om ansvarsrett - godkjent.

RS 13/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse IG for riving av garasje, fjerning av oljetanker og grunnarbeider og VA - 1719/314/14

RS 14/16

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/228/43 Fåraaunet 82 - Fåraaunet AS

RS 15/16

Søknad om oppføring av 2 eneboliger - 1719/37/2 Småland 11 - Kjølen og Nydal Bygg AS - Godkjent

RS 16/16

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapsbu - 1719/245/2 Nes lille Færjemannsvegen 49

RS 17/16

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra nytt bolighus - 1719/156/5 Eknesvegen 223

RS 18/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/267/14 Vågen - Johannes Fossum - Fradeling av hyttetomt - Innløsing av feste 4 - Godkjent

RS 19/16

Godkjent - Revidert søknad om tilbygg av carport til bolighus - 1719/285/11 - Segtnanveien 78

RS 20/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til Coop Extra Åsen - 1719/207/19 Hammerøyvegen 1

RS 21/16

Søknad om oppføring av ammekufjøs - 1719/201/1 Mossingvegen 302 - Arne-Olav Husby - Godkjent

RS 22/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/268/8 Borgestad - Einar Vandvik - Tilleggsareal til 1719/268/13 Solvoll - Godkjent

RS 23/16

Søknad om oppføring av leiligheter - 1719/18/43 Hyllvegen 10 - Heia og Skjerve bygg AS - Godkjent

RS 24/16

Søknad om oppføring av enebolig - 1719/16/137 Nesheimvegen 39 - Innherred Bygg AS - Godkjent

RS 25/16

Kommunens vedtak stadfestes - Klage på reguleringsplan for Tinbuen friområde

RS 26/16

Søknad om endring av gitt tillatelse - 1719/6/85 - Klostervegen 8 - Trond Viggo Sjøbakk - Godkjent

RS 27/16

Søknad om endring av tillatelse oppføring av naust - 1719/228/2 Fåraaunet - Godkjent

RS 28/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/88 Fagerbakkvegen 5 - Svenn Kristian Barstad - Tilleggsareal til 1719/275/801 P W Nilsens veg 19 - Godkjent

RS 29/16

Søknad om dispensasjon ved oppføring av 4 leiligheter i ett bygg - 1719/16/152 Sørlia 6/8 - Nordbohus Utvikling AS - Godkjent

RS 30/16

Søknad om oppføring av fyrhus - 1719/45/1 Myhr vestre - Sigfast Myhr -godkjent.

RS 31/16

Dispensasjonssøknad - Søknad om nytt elevinternat - 1719/37/181 - Skaun 2 - Skogn folkehøgskole - Godkjent

RS 32/16

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/32/22 Gustav Sjaastads veg 13 - Harald Dahle - godkjent.

RS 33/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/267/14 Vågen - Johannes Fossum - Fradeling av hyttetomt - Innløsing av feste 8 - Godkjent

RS 34/16

Søknad om oppføring av garasje - 1719/207/119 Sørfossen 8 - Jørgen Reitan - Godkjent

RS 35/16

Søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll - 1719/102/3 - Hallberget - Bernt Hallan - Godkjent

RS 36/16

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/228/44 Fåraaunet 84 - Fåraaunet AS

RS 37/16

Godkjent - Søknad om oppføring av gapahuk ved hytte - 1719/99/1/112 Tomt nr 66 Tomtvatnet

RS 38/16

Vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplan - Sammenslåing av tomtene 1719/312/67, 1719/312/68 og 1719/312/69 Brubakken 2, 4 og 6 - Øra Boligutvikling AS - Godkjent

RS 39/16

Søknad om endring av tillatelse navn på tiltakshaver 1719/214/1, 1719/231/13 og 1719/214/3 - Stokkberget, 7630 Åsen - Innherred Eiendomsutvikling AS - Godkjent

RS 40/16

Pålegg om riving og tvangsmulkt

RS 41/16

Søknad om ansvarsrett - 1719/207/113 - Sørfossen 20 - Godkjent

RS 42/16

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/156/5 Grønvold - Expo Nor Bolig & Eiendomsutvikling AS - Godkjent

RS 43/16

Søknad om rammetillatelse for utbygging av vei/parkering/tursti og lekeplass - 1719/244/1 - Djupvika i Åsenfjorden, Levanger kommune - Weto Eiendom Norge AS - Delvis godkjent/Delvis avvist

RS 44/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/267/14 Vågen - Johannes Fossum - Fradeling av hyttetomt - Innløsing av feste 5 - Godkjent

RS 45/16

Søknad om endring av ansvarsretter for tillatelse gitt i vedtak av 09.12.2013 med saksnr. 928/13, for oppføring av fritidsbolig - 1719/232/169 Tomt nr 6 Lo Sør, Levanger - Monica og Terje Berge Heggem - Godkjent

RS 46/16

Vedtak - Deling av eiendom - 1719/18/1 Nossum - Guttorm Klaus Grøneng - Trafikkformål - Godkjent

RS 47/16

Søknad om oppføring av gapahuk - 1719/372/1 Reinsjø Statsalmenning - Reinsjø Fjellstyre - Godkjent

RS 48/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse IG for oppføring av omsorgsboliger i Åsen - 1719/213/7 Dr Berg Nilsens veg 1

RS 49/16

Godkjent - Søknad om fasadeendring - 1719/315/239 Kirkegata 26 - Eiendomsinvest Trøndelag AS

RS 50/16

Søknad om bruksendring av kjellerrom til soverom og kjellerstue - 1719/275/447 Engvegen 13 - Eilif R Reinholdsen - Godkjent

RS 51/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/10 Gimlevegen 4 - Ester og Jostein Bjørgum - Tilleggsareal til 1719/275/290 Fagerbakkvegen 3 - Godkjent

RS 52/16

Revidert søknad om ansvarsrett for oppføring av løfteplattform - 1719/4/63 - Staupslia Levanger, 7601 Levanger - Aunan Holding AS - Godkjent

RS 53/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/329/20 Sørvang - Johnny Lund - Hyttetomt - Godkjent

RS 54/16

Søknad om riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - 1719/3/10/5 Tomtvatnet - Harry Edmund Sæther - Godkjent

RS 55/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/40/2,5 - Elvheim/Fostad nordre - Trond Fostad - Tilleggsareal til 1719/40/6 Halla - Godkjent

RS 56/16

Søknad om rammetillatelse for oppføring av naust - 1719/244/1 - Djupvika i Åsenfjorden, Levanger kommune - Weto Eiendom Norge AS - Delvis godkjent/Delvis avvist

RS 57/16

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/329/20 Innbygda 122 - Helge Hov - Godkjent

RS 58/16

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/121 Ringvegen 28 - Trym Frønningen Aas - godkjent.

RS 59/16

Søknad om bygging av adkomstveg til hytte - 1719/192/18 Oddbu - Bente Holden - Godkjent

RS 60/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for opprusting og fornyelse av eksisterende parkeringsplass mellom Halsanvegen og Stadionparken

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 20.01.2016 15:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051