Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.01.16

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 09.12.15
Tid: kl. 13:00-14:45
kl. 11:00 Befaring: Oppmøte Torsbustaden

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/16 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 2/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 3/16 Disposisjonsplan for Torsbustaden utredning vedtak
PS 4/16 Klage - Åvikbo - 1719/247/43 utredning vedtak
PS 5/16 Andregangs behandling: Detaljregulering for Kvilstad utredning vedtak
PS 6/16 Detaljregulering for Mule boligfelt utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Olav Strid
Janne K. Jørstad Larsen  frp varamedlem frp x Geir Tore Persøy

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Øystein Lunnan, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, Åsmund Brygfjeld


Orienteringer:

 

 

 

PS 1/16 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 2/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2016

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Ola Skilbrigt, SP og Knut Sigurd Hjelmstad, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Ola Skilbrigt, SP og Knut Sigurd Hjelmstad, H
Til toppen av siden

 

 

PS 3/16 Disposisjonsplan for Torsbustaden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2016

Rådmannens forslag til innstilling:

Disposisjonsplan for Torsbustaden vedtas. 

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Eva Høyem Anderssen, SP, på vegne av Sp og Ap:

Avsnitt 4 under adkomst, veg og parkering strykes da dette ivaretas i avsnitt 3 i planen.

Siste avsnitt strykes/flyttes til «Forslag til infrastruktur….». Avsnittet har ingen ting med adkomst, vei og parkering å gjøre.

Kapittel «Målbilde 2030»

- Felles hytte vil ikke bli felles for alle parter. Begrepet «felles hytte» er nevnt flere ganger i planen. Ordet «Felles» fjernes. 

Avstemning:

Endringer fremmet i møtet enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Avsnitt 4 under adkomst, veg og parkering strykes da dette ivaretas i avsnitt 3 i planen. 

Siste avsnitt strykes/flyttes til «Forslag til infrastruktur….». Avsnittet har ingen ting med adkomst, vei og parkering å gjøre.

Kapittel «Målbilde 2030»

- Felles hytte vil ikke bli felles for alle parter. Begrepet «felles hytte» er nevnt flere ganger i planen. Ordet «Felles» fjernes.

Disposisjonsplan for Torsbustaden med ovennevnte endringer vedtas. 
Til toppen av siden

 

  

PS 4/16 Klage - Åvikbo - 1719/247/43

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunens vedtak av 08.05.2015 opprettholdes. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra 100-metersbelte, samt formålet i plan. Dispensasjonen gis på vilkår.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Kommunens vedtak av 08.05.2015 opprettholdes. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra 100-metersbelte, samt formålet i plan. Dispensasjonen gis på vilkår.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

 

 

PS 5/16 Merknadsbehandling - Egengodkjenning: Detaljregulering for Kvilstad

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Kvilstad, datert 07.01.2016, med de endringene som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Kvilstad, datert 07.01.2016, med de endringene som er gjort etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/16 Detaljregulering for Mule boligfelt

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Mule boligfelt sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 20.01.2016

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Randi Johanne Nessemo, Ap, på vegne av SP og AP:

10% av leilighetene som bygges på Mule skal være kommunale leiligheter.

En andel av dette kan gjerne være UngBoprosjekt.

Det vises til kommunens vedtatte bolig-sosiale handlingsplan.

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fremmet i møte enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

10% av leilighetene som bygges på Mule skal være kommunale leiligheter.

En andel av dette kan gjerne være UngBoprosjekt.

Det vises til kommunens vedtatte bolig-sosiale handlingsplan.

Forslag til detaljregulering for Mule boligfelt sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 04.03.2016 10:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051