Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene i PUK 19.09.19

Meninger:

18.09.19 - PS 38/19 Høring av nasjonal ramme for vindkraft

Selv om dette ikke berører Levanger kommune direkte, synes jeg det er på sin plass å vektlegge den nasjonale motstanden mot vindkraft på land som stadig vokser seg større, dag for dag.

Vi må klare å løfte blikket og støtte andre kommuner i Trøndelag som kjemper en utrettelig kamp mot vindkraftindustrien.

Viser forøvrig til Trøndelag fylkesutvalg, mai 2019:
Flertallet i fylkesutvalget er enige om å fraråde den foreslåtte rammen for vindkraft på land som NVE har lagt fram, og er innstilt på å kunne påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag. Og peker blant annet på at det for Trøndelag sin del er lagt for lite vekt på reindriftsinteresser og den sørsamisk kulturen og næringsgrunnlag.
«Dette gjelder særlig i Namdalsområdet, men også i indre deler av sørfylket», heter det i vedtaket. 

Forventer en mye tydeligere høringsuttalelse enn det rådmannen her tilrår.

gunnoline

Til toppen av siden 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 19.09.2019 07:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051