Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 - sak 39/19 - Avgiftsparkering Løvåssagtomta og Moafjæra Studentboligene

Jonas Höglund - klikk for personkort
Saksbehandler: Jonas Höglund
Arkivsaknr: 2018/11448 - /S82

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 39/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Offentlig parkeringsplass «Løvåstomta» gjøres om til avgiftsplass.
  Takst for 2019:  Kr 16,- / time, kr 45,-/døgn
  Parkering mot avgift 8-17, maks 7 dager.
 2. Offentlig parkeringsplass ved Fritidsparken og Studentsamskipnad, Moafjæra gjøres om til avgiftsplass.
  Takst for 2019: Kr 16,-/time, kr 48,-/døgn.
  Parkering mot avgift 8-17

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Viser til kommunestyresak 70/18 Gebyr og betalingssatser 2019.

Viser til budsjettbehandlingen for 2019, her fikk Kommunalteknikk et innsparingskrav/krav om merinntjening på kr 500.000,-./år 2019-2022. Det er lagt føringer for at dette skal inntjenes med økte avgifter på parkering.   

Vedlegg:

1

Ny skiltplan for Løvåstomta PDF

2

Ny skiltplan for Fritidsparken PDF

3

Ny skiltplan for Studentsamskipnaden Moafjæra PDF

4

Parkeringsavgifter for Levanger sentrum PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Helse Nord-Trøndelag, Levanger sykehus, skal innføre avgift på ansatteplasser. Det vil i den forbindelse bli stort trykk på avgiftsfrie parkeringsareal i nærheten.

Løvåstomta er en sentral parkeringsplass med nærhet til både sykehus og jernbanestasjon. Denne brukes i dag til både langtidsparkering og til parkering for dem som jobber i byen. Parkeringsplassen er i stort sett fullparkert fra tidlig morgen til ca. kl. 15.00. Det vil med avgiftsinnføring legges til rette for bedre rullering på parkeringsplassen. Vi vil kunne tilby parkeringsplasser både for de som har behov for kort og for lengre tid.  

Fritidsparken & Studentsamskipnaden er to offentlige parkeringsplasser som per i dag er fullparkert mellom kl. 8-15. Den største brukergruppen er ansatte ved sykehuset. Her har vi i dialog med styrer ved fritidsparken konkludert med at det er hensiktsmessig med avgiftsparkering på dagtid. Kveldstid brukes parkeringen ved trening/kamper og øvrig aktivitet på Moan. 

Kommunalteknikk er i ferd med å skifte ut gamle parkeringsautomater, oppdatering av app og andre betal-løsninger. De nye systemene forenkler betaling av avgift samt kontroll av feilparkerte biler.

Kontroll av biler på kun tidsregulerte parkeringsplasser er tidkrevende. Det er heller ikke ønskelig med for strenge tidsrestriksjoner på Løvåstomta. Det vil fortsatt kunne fungere som langtidsparkering, med relativ lav døgnsavgift, men med flere ledige plasser.

Vurdering:

Rådmannen vurderer innføring av avgift på foreslåtte parkeringsplasser som positivt fordi:

 • Det blir bedre rullering på plassene og lettere å finne parkering.
 • Tiltaket samsvarer med sykehusets nye direktiv om avgiftsbelagt ansatteparkering.
 • Innføring av parkeringsrestriksjoner/avgiftsparkering vil øke antall gående og syklende slik at folkehelse fremmes.
 • Økt antall avgiftsbelagte parkeringsplasser bidrar til å innfri krav om merinntjening i henhold til budsjettbehandlingen for 2019.
 • Parkeringskontrollen effektiviseres.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 19.09.2019 16:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051