Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 - sak PS 37/19-Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 37/19

 
* dokument i PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 300/19

Jordlovsbehandling - Deling av grunneiendom - 5037/265/5 Rokneshøgda 60 - Tilleggsareal til 5037/265/149 Rokneshøgda 40 - Annar Gran - AVSLAG

RS 301/19

Konsesjon for erverv av eiendommen 5037/22/17 og 28 Birkeland - Falstad Nedre AS - INNVILGET

RS 302/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 5037/22/3 Støreshøgda 119 Torbjørn Støre

RS 303/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/275/15 Kvilstadvegen 1 - Rostu Bolig AS - Tomt for 3 boliger i kjede i område BK4 - Godkjent

RS 304/19

Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 5037/206/2 Husbygrenda 73 - Ivar Brænne

RS 305/19

Godkjent - Endring av ansvarsrett våtromsarbeider - 5037/6/146 Reina 3 - Marte og Kim Eivind Kvello-Alme

RS 306/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 5037/298/28 Reistadvegen 97 - Oddrun og Ørnulf Østgård - godkjent

RS 307/19

Godkjent - Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig - 5037/7/21 Nordsivegen 307 - Unni Garberg

RS 308/19

Godkjent - Søknad om oppføring av gjødselkum - 5037/67/3 Grytesvegen 95 - Einar Myhr

RS 309/19

Godkjent - Søknad om vei- vann- og avløpsledninger, lekeplasser og renovasjonspunkter Kjønstadmarka 3 - 5037/6/57 Kjønstadmarka Boligfelt - Levanger kommune

RS 310/19

Godkjent - Søknad om å bygge uisolert vinterhage ut fra eksisterende veranda - 5037/275/41 Jamtvegen 60 - Siv Thorsdotter Loktu

RS 311/19

Godkjenning av søknad om bygging av landbruksveg kl. 8 - 5037/62/2 - Harald Dalheim

RS 312/19

Godkjent - Søknad om påbygg/tilbygg og fasadeendring bolighus - 5037/181/21 Gamle Kongeveg Sør 22 - Irene Solberg

RS 313/19

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett uavhengig kontroll - 5037/223/64 Vollamarka 26 - Ivar Hokling

RS 314/19

Godkjent - Søknad om oppføring av naust og riving av fellesnaust - 5037/99/1/62 Tomtvassvegen 720 - Terje Barstad

RS 315/19

Søknad om oppføring av garasje og støttemur - 5037/285/12 Kolbergvegen 17 - Kenneth Matberg Myhrås - Godkjent

RS 316/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/275/387 Jamtvegen 68 - Per Ole Klingen

RS 317/19

Søknad om igangsettingstillatelse for fasadeendring og tilbygg/påbygg bolig - 5037/276/150 Vestgårdvegen 10 - Jorulf Lillesand - Godkjent

RS 318/19

Søknad om oppføring av ammekufjøs og gjødselkumme - 5037/297/9 Okkenhaugvegen 1002 - Annar Alstad - Godkjent

RS 319/19

Vedtak - Deling av eiendommen 50374/275/641 Kvilstadvegen 5 Fellesareal - Johana H Alver og Stig Ove Hovland mfl - Tilleggsareal til 5037/275/673 Kvilstadvegen 5 H - Godkjent

RS 320/19

Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter - 5037/305/2 Tømtevegen 559 v/Kusholman - Telenor Norge AS

RS 321/19

Søknad om oppføring av vinterhage - 5037/273/74 Røstadlia nedre 12 - Ole Jørgen Næss - godkjent.

RS 322/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/18/11 Nossumvegen 84 - Andreas Storli - Fradeling av bebygd parsell - Godkjent

RS 323/19

Søknad om påbygg - 5037/315/240 Kirkegata 29 - Regi Eiendom AS - Godkjent

RS 324/19

Søknad om tillatelse til utbedring/reparere eksisterende festeanlegg for landgang til flytebrygge - 5037/242/18 Skjesolvegen 244 - Hanne Lian - Godkjent

RS 325/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/262/21 Skånesvegen 65 - Per Kåre Brenne

RS 326/19

Godkjent - Søknad om riving av hytte og oppføring av ny fritidsbolig - 5037/372/1/151 Vulusjøvegen 1095 - Stig Aaknes

RS 327/19

Søknad om reparasjon/ombygging av forstøtningsmur - 5037/276/150 Vestgårdvegen 10 - Jorulf Lillesand - Godkjent

RS 328/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje og carport - 5037/313/40 Tømtevegen 98 - Aud og Rune Johanssen

RS 329/19

Behandling av klage på byggesak - avslag på søknad om bruksendring fra hytte til anneks - Mossingvegen 315 og 317 - 5037/202/5

RS 330/19

Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 5037/54/29 Bjørnangvegen 40 - Skeyna Utvikling AS - Godkjent

RS 331/19

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/111/3 Kulåsvegen 103 - Berit Bragstad og Tore Knipenberg - Fradeling av bebygd tomt - INNVILGET

RS 332/19

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/111/3 Kulåsvegen 103 - Berit Bragstad og Tore Knipenberg - Fradeling av bebygd tomt - INNVILGET

RS 333/19

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av gammel trønderlån - 5037/87/1 Veiesvegen 180 - Magne Nydal

RS 334/19

Søknad om oppføring av garasje - 5037/6/162 Reina 12 - Steffen Flasnes og Hanne Harstad - Godkjent

RS 335/19

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - endret plassering for bolighus og garasje - 5037/214/24 Stokkbergvegen 16 - Tove Karin Røssing og Geir Robert Aakvik

RS 336/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5037/167/1 Bergbygda 406 - Per Arve Hammer - Godkjent

RS 337/19

Søknad om oppgradering av uteområdet ved Skogn barne- og ungdomsskole - 5037/37/14 Lysaker 36 - Levanger kommune - Godkjent

RS 338/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytter - 5037/316/1 Storlidalen - Østre Hulderdalsvola vann og avløpslag - Godkjent

RS 339/19

Søknad om oppføring av garasje og støttemurer - 5037/73/28 Pinenga 15 - Erlend Aatlo - Godkjent

RS 340/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/111/3 Sve - Berit Bragstad og Tore Knipenberg - Fradeling av bebygd tomt - Kulåsvegen 101 - Godkjent

RS 341/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/111/3 Sve - Berit Bragstad og Tore Knipenberg - Fradeling av bebygd tomt - Kulåsvegen 103 - Godkjent

RS 342/19

Godkjent - Søknad om påbygg av veranda til bolighus - 5037/157/37 Kaivegen 17 - Solrun og Erlend Blomsø

RS 343/19

Godkjent - Søknad om oppføring av gjødselkum - 5037/85/4 Veiesvegen 207 - Narve Kjønstad Veimo

RS 344/19

Søknad om ferdigattest på tilbygg til barnehage - 5037/26/23 Rennåkervegen 21 - Kårstua Barnehage AS - Godkjent

RS 345/19

Melding om endring av ansvarsrett tilbygg til bolighus m/underbygd kjeller/garasje - 5037/34/141 Gustav Sjaastads veg 15 - godkjent

RS 346/19

Melding om endring av ansvarsrett for oppføring av hytte - 5037/316/1/265 Tomt nr 286 Vulusjøvegen 595 - Svein Juul

RS 347/19

Søknad om oppføring av hytte, endring av ansvarsrett - 5037/316/1/265 Tomt nr 286 Vulusjøvegen 595 - Svein Juul - godkjent.

RS 348/19

IG3-oppføring av barne- og avlastningsbolig - 5037/275/350 Skolevegen 50 - Levanger kommune- Godkjent

RS 349/19

Godkjent - Søknad om riving av deler av låve/garasje - oppføring av nytt tilbygg til låve/garasje - 5037/229/85 Leangsgrenda 68 - Ingrid Aune Nilsen og Christian Falch

RS 350/19

Konsesjon for erverv av 5037/102/2 Hallan Vestre - Andreas Hallan - INNVILGET

RS 351/19

Søknad om tilbygg til naust - 227/1/60 Hopla - Idar Vedul - Godkjent

RS 352/19

Søknad om ny målsetting av naust 5037/221/1 Hopla Naust nr 34 - Irene og Tore Vartdal - Godkjent

RS 353/19

Oppgradering av ventilasjonsanlegget  i Levanger Rådhus - 5037/315/204 Håkon den godes gate 30 - Levanger Rådhus AS - Godkjent

RS 354/19

Pålegg om retting - Flytebrygge, brygge, trappeanlegg og terrasseanlegg i strid med plan- og bygningsloven - 5037/252/1/8 Hoøya 12 - Hallgeir Rustan

RS 355/19

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende bolighus - 5037/60/3 Lynumvegen 484 - Ragnar Ekle

RS 356/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 5037/6/173 Enga 5 - Ishak Bozkurt

RS 357/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/303/45 Fossenvegen 51 - Bård Gunnar Furunes

RS 358/19

Søknad om ombygging/bruksendring av kjeller til sokkelleilighet - 5037/275/192 Skolevegen 4 B - Øyvind Nybakken - godkjent.

RS 359/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til garasje - 5037/303/65 Fossenvegen 49 B - Bård Gunnar Furunes

RS 360/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til garasje - 5037/160/1 Gevikvegen 47 - Ivar Augdal

RS 361/19

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig/oppføring av ny fritidsbolig - 5037/244/24 Djupvikvegen 385 - Kari Merete Granbo

RS 362/19

Søknad om rammetillatelse for oppføring av rekkehus + carporter - 5037/16/165 Sørlia Boligpark  - Trøndelag Bolig AS - Godkjent

RS 363/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/37/196 Åsvegen 35 B - Hans Erlend Renbjør

RS 364/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/6/101 Nordengbakkan 16 - Pia Haugdal Wee og Christian Wee

RS 365/19

Søknad om utvidelse av skyteanlegg med veg for leirduesti - 5037/99/1 Torsbustaden - Levanger Jeger- og Fiskerlag - Godkjent

RS 366/19

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av mobilbasestasjon - 5037/305/2 Tømtevegen 559 - v/Kusholman - Telenor Norge AS

RS 367/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus med garasje - 5037/6/159 Reina 6 - Charlotte Solem og Adrian Løvaas Bratland

RS 368/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/22/36 Gamle E6 1434 - Ole Fredrik Wollan.

RS 369/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/303/8 Fossenvegen 36 - Lars Bjarte Myren.

RS 370/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra nytt bolighus - 5037/60/3 Lynumvegen 484 - Ragnar Ekle - Godkjent

RS 371/19

Godkjent - Søknad om oppføring av veksthus/plasthus - 5037/6/11 Nordsivegen 200 - Randi Wikdahl

RS 372/19

Søknad om oppføring av støttemur - 5037/37/158 Konvalvegen 21 - Odd Aleksander Stavrum - Godkjent

RS 373/19

Søknad om oppføring av gjødselkum - 5037/87/1 Veiesvegen 184 - Magne Nydal - Godkjent

RS 374/19

Godkjent - Søknad om oppføring av nytt bolighus og garasje - 5037/60/3 Lynumvegen 484 - Ragnar Ekle

RS 375/19

Søknad om oppføring av driftsbygning - 5037/352/1 - Nesset 41 - Ole Salater - Godkjent

RS 376/19

Søknad om oppføring av nytt tilbygg for storfe 5037/364/1 Flatan 161 - Tore Nøst - Godkjent

RS 377/19

Søknad om dispensasjon fra 100-metersonen mot sjø for oppsetting av drivhus - 5037/162/3 Sjøgrenda 156 - Jens Henrik Jønvik - Godkjent

RS 378/19

Godkjent- Søknad om endring av gitt tillatelse for bolighus og garasje med justering av høyde og terreng - 5037/6/175 - Iselinn og Anders Hartman

RS 379/19

Søknad om etablering av pumpestasjon for drivstoff til kjøretøy - 5037/19/46 Gråmyrvegen 18 - Godkjent

RS 380/19

Søknad om sti til hytte - 5037/316/1/139 Vulusjøvegen 839 - May Synnøve Rolien - Godkjent

RS 381/19

Melding om endring av ansvarsretter - 5037/214/423 Lyngvegen 9 A - F  - Godkjent

RS 382/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje til bolighus - 5037/332/50 Øvresflata 177 - Lars Forberg

RS 383/19

Godkjent - Søknad om utvidelse av diner, butikk og lager - 5037/220/20 Vuddudalen 487 - Kortmans Lysfabrikk AS

RS 384/19

Klage på avvisning av klage -5038/315/68 Arealforvaltning - Klagen avvises

RS 385/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 5037/99/1/108 Tomtvassvegen 918 - Heidi Sandberg Nordahl og Dag Kristian Halsan

RS 386/19

Godkjent - Søknad om bruksendring av garasje til oppholdsrom/kontor - 5037/13/36 Nesheimvegen 15 - Gaute Sundal Aas

RS 387/19

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg av inngangsparti til bolighus - 5037/26/15 Gilstadlia 302 - Marte Leinsvang og Frode Jensen

RS 388/19

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapshus med korntørke - 5037/160/1 Gevikvegen 47 - Ivar Augdal

RS 389/19

Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av VA-, veg- og tomtearbeider Stamnhaugen hyttegrend - 5037/371/1 - Grønning Statsalmenning - Statskog SF - Godkjent

RS 390/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/8/18 Ytternesset 116 - David Sætermo.

RS 391/19

Ikke godkjent - Søknad om bruksendring av bod til soverom - 2037/3/192 Tors veg 20 A - Håvard Lund

RS 392/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/73/26 Pinenga 11 - Stig Arild Lunde

RS 393/19

Søknad om plassering av midlertidig kunstinstallasjon - 5037/315/226 Kirkegata 11 - Levanger kommune - godkjent.

RS 394/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus m/utleie - 5037/73/37 Brasethvegen 3 - Anita Lunde

RS 395/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til veranda og takoverbygg - 5037/265/87 Haugskottvegen 9 - Astri og Trond Aksnes

RS 396/19

Søknad om tillatelse til planering av tomt for fritidsbolig - 5037/232/180 Sagtun 6 - Loyd Jacobsen - Godkjent

RS 397/19

Søknad om igangsettingstillatelse (IG3) - Taktekking - 5037/274/25 - Godkjent

RS 398/19

Søknad om oppføring av bolighus, garasje og musikkrom - 5037/298/28 Reistadvegen 97 - Kristin Østgård - Godkjent

RS 399/19

Godkjenning av søknad om bygging av landbruksvei, "Lastelomme Vuddudalen", 5037/250/1 - Jostein Øien

RS 400/19

Godkjent - Søknad om fasadeendring bolighus - innsetting av  ny ytterdør - 5037/275/927 Nordlia 5 - Johan Peder Pedersen

RS 401/19

Konsesjon for erverv av 5037/140/5 Kjølavegen 245 - Erling Veie - INNVILGET

RS 402/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/330/23 Kobberberget - Levanger kommune - Tomt til eksisterende naust - Godkjent

RS 403/19

Godkjent - Søknad om utskifting av vinduer og ny "fransk" balkong i gavel-vegg - 5037/315/184 Jernbanegata 34 C - Ove Martin Gundersen

RS 404/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/275/63 Gamle Kongeveg 17 - Terje Harald Aasenhuus - Areal til fortau - Godkjent

RS 405/19

Vedtak - Punktfeste på eiendommen 5037/198/1 Åsen bygdeallmenning  - Fritidsbebyggelse - Ytterfjellet 166 - Godkjent

RS 406/19

Vedtak - Punktfeste på eiendommen 5037/198/1 Åsen bygdeallmenning - Fritidsbebyggelse - Godkjent

RS 407/19

Godkjent - Søknad om innglassering av terrasse - 5037/271/52 Røstadlia Øvre 6A - Osama Ayad og Basma Khasro

RS 408/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/22/31 Gamle E6 1487 - Knut Tore Arndal

RS 409/19

Søknad om fasadeendring/innsetting av vindu på bolighus - 5037/3/317 Brages veg 16 A - Linn Haarstad - Godkjent

RS 410/19

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasjer/oppføring av 14 nye garasjer og felles bod - 5037/275/584 Sørvegen 38 - Sameiet Sørvegen 38

RS 411/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/242/3 Øverplassen - Jørgen Aunaas og Gitte Høst Jensen - 21 fritidseiendommer Svartvika hyttefelt - Godkjent

RS 412/19

Godkjent - Søknad om bruksendring av tidligere garasje til kjellerstue / soverom samt bruksendring lufteveranda - 5037/2/165 Svend Svendsens veg 1 - Hanne og Ole Einar Winnberg

RS 413/19

Godkjent - Søknad om oppføring av 24 meter høy mast ved Åsen stasjon - 5037/212/10 Vedul - Jernbanen - Bane Nor SF

RS 414/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/242/3 Øverplassen - Jørgen Aunaas og Gitte Høst Jensen - Tilleggsareal til fritidseiendom 5037/242/19 Skjesolvegen 260 - Godkjent

RS 415/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 5037/39/1 Myravegen 56 - Lorns Olav Aunsmo

RS 416/19

Godkjent - Søknad om bruksendring fra bod til soverom - 5037/276/84 Vestgårdvegen 3 - Per Arne Mickelsen

RS 417/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/242/3 Øverplassen - Jørgen Aunaas og Gitte Høst Jensen - Tilleggsareal til fritidseiendom 5037/242/20 Skjesolvegen 264 - Godkjent

RS 418/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/242/3 Øverplassen - Jørgen Aunaas og Gitte Høst Jensen - Tilleggsareal til fritidseiendom 5037/242/32 Skjesolvegen 246 - Godkjent

RS 419/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus og oppføring av veranda - 5037/275/327 Okkenhaugvegen 16 - Anne Grete Murvold

RS 420/19

Søknad om oppføring av bolighus - 5037/307/5 Tømtevegen 417 - Håvard Langeland - Godkjent

RS 421/19

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av enebolig m/utleie - 5037/37/233 Lysaker 14 - Kjølen og Nydal Utbygging AS

RS 422/19

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av enebolig m/utleie - 5037/37/234 Lysaker 16 - Kjølen og Nydal utbygging AS

RS 423/19

Godkjent - Søknad om riving av deler av bygg/oppføring av nytt tilbygg og fasadeendring - 5037/265/123 Danielsborg 14 - Ketil Sørheim og Tove Finne

RS 424/19

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig med garasje og parkeringsplass - 5037/288/62 Kvennhusvegen 27 - Yngve Staberg

RS 425/19

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tomt fra 5037/233/8 Bergsvedalen 47 - Øyvind Christiansen - INNVILGET

RS 426/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/232/7 Sagtun - Magnhild Fiskvik og Håkon Busklein - Fradeling av tomt (11) til fritidsbolig - Godkjent

RS 427/19

Søknad om ferdigattest på garasje - 5037/275/274 Gimlevegen 14 - tor Strand og Wenche Heggdal - Godkjent

RS 428/19

Ikke godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/232/36 Elvsanden 10 - Gunnar Barstad

RS 429/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/1/53 Odins veg 5 - Jan Fredrik Fenstad.

RS 430/19

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/37/3 Gamle E6 1227 - Ingebjørg og Per Idar Hegnes - Fradeling av eksisterende bolig - INNVILGET

RS 431/19

Søknad om gang- og sykkelveg Sundbrua - Kjønstadmarka + VA-ledninger i grunnen - 5037/6/40 mfl Nordsivegen 200-218 - Levanger kommune - Godkjent

RS 432/19

Godkjent - Søknad om tilbygg av veranda til bolighus - 5037/271/25 Børøyvegen 2 - Johannes Okkenhaug

RS 433/19

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse - oppføring av mobilbasestasjon - 5037/305/2 Tømtevegen 559 - v/Kusholman

RS 434/19

Søknad om oppføring av forstøtningsmurer og garasje - 5037/7/4 Nordsivegen 316 - Svein Martin Berg Krogstad - Godkjent

RS 435/19

Søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 5037/314/259 Hyllbærvegen 1 - Mari Høvik - Godkjent

RS 436/19

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende bygningsmasse - 5037/273/14 Gamle Kongeveg 102 - Støra Eiendom AS

RS 437/19

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tilleggsareal til 5037/272/27 fra eiendommen 5037/272/5 Bækkaenget - Asbjørn Johnsen - INNVILGET

RS 438/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolig , terrasse og fasadeendring - 5037/6/31 Nordsivegen 204 - Reidar Wikdahl

RS 439/19

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/37/3 Gamle E6 1227 - Ingebjørg og Per Idar Hegnes - Fradeling av eksisterende bolig - Godkjent

RS 440/19

Melding om endring av ansvarsrett - ansvarlig foretak løfteinnretning - 5037/4/70 - Godkjent

RS 441/19

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/307/1 Heieråsen/Tømtevegen 267 - Marte Hveem Pedersen og Thomas Pedersen - To boligtomter - INNVILGET

RS 442/19

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av to boligtomter - 5037/156/5 Eknesvegen 223 - Lars Stavrum - INNVILGET

RS 443/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/372/1/52 Vulusjøvegen 943 - Oddrun Arna Gederaas.

RS 444/19

Mindre reguleringsendring Nordlijordet - godkjent

RS 445/19

Stoppordre - Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning pbl § 32-4

RS 446/19

Konsesjon for erverv av 5037/80/5 Forsøket - Sissel Karin Buchholdt - INNVILGET

RS 447/19

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/314/412 Moafjæra 8

RS 448/19

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/314/375 Moafjæra 6

RS 449/19

Søknad om utbygging av vannforsyning - 5037/316/1 Vulusjøvegen - Vulusjøen Vasslag Utbygging - Godkjent

RS 450/19

Søknad om godkjenning av boligareal i kjeller - 5037/275/340 Ulvevegen 16 - Tomas Resseth Halvorsen - Godkjent

RS 451/19

Melding om endring av ansvarsrett våtrom - 5037/316/1/266 Vulusjøvegen 589 - Wenche Strand og Trond Gunnar Solbakk - Godkjent

RS 452/19

Søknad om godkjenning av naust nr 34 - 5037/227/1/46 Hopla - Irene og Tore Vartdal - Godkjent

RS 453/19

Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak i byggesak om oppføring av bolighus - 5037/73/26 Pinenga 11 - Stig Arild Lunde

RS 454/19

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/272/5 Bækkaenget - Asbjørn Johnsen - Tilleggsareal til 5037/272/27 Mellomvegen 13 - Godkjent

RS 455/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/2/48 Bambergvegen 37 - Tom Smebye.

RS 456/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/6/5/5 Nordsivegen 248 - Karl-Heinz Cegla.

RS 457/19

Klage på pålegg om retting – Hoøya 12 – utfyllende merknader - ikke tatt tilfølge

RS 458/19

Godkjent - Søknad om riving av eldre lager/redskapsbygning - 5037/217/1 Grennegrenda 53 - Ola Grenne

RS 459/19

Søknad om igangsettingstillatelse løfteinnretting - 5037/19/50 Gråmyrbakken 28 - Saksnr: 170/19 - Godkjent

RS 460/19

Godkjenning av forpaktningskontrakt for mellom grunneier Hans Andreas Hallan og forpakter Kenneth Skjerve på 5037/102/2 Hallan vestre.

RS 461/19

Godkjent - Søknad om graving av ny vannledning - 5037/76/6 Gamle E6 630 - Sverre Ronglan

RS 462/19

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig - 5037/305/18 Tømtevegen 587 - Laila Iren og Jan Erik Sakshaug

RS 463/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/213/8 Torhaugen 4 - Arentz og Munkeby Eiendom AS.

RS 464/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/2/65 Linkjeldevegen 3 - Trond Heistad.

RS 465/19

Søknad om oppføring av gapahuk på Lynum - 5037/370/1 - Lynum statsalmenning - Skogn Fjellstyre - Godkjent

RS 466/19

Søknad om utvidelse og inngjerding av lekeområde samt omlegging veg - 5037/1/1 Staupslia 41 - Levanger kommune - Godkjent

RS 467/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra nytt bolighus - 5037/301/3 Munkebyvegen 486 - Joar Munkeby - Godkjent

RS 468/19

Godkjent - Søknad om oppføring av bolig - 5037/301/3 - 5 Munkebyvegen 486 - Joar Munkeby

RS 469/19

Vedtak i klagesak angående søknad om oppføring av ny enebolig - 5037/2/93 Bambergvegen 13 - kommunens vedtak oppheves

RS 470/19

Godkjent - Endring ansvarsrett - 5037/73/37 - Brasethvegen 3- Anita Lunde

RS 471/19

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein på hytte - 5037/3/465 Tomtvassvegen 613 - Kristian Renbjør.

RS 472/19

Godkjent - Søknad om midlertidig brukstillatelse - 5037/220/20  Kortmans Lysfabrikk Vuddudalen

RS 473/19

Oppgrusing av sti til hytte - 5037/316/1/55 Vulusjøvegen 547 - Grete Gystad - Godkjent

RS 474/19

Godkjent - Søknad om graving av ny stikkledning for avløp - 5037/213/14 Torhaugen 2 - Håvard Husby

RS 475/19

Søknad om oppføring av redskapsbu / malteri - 5037/41/5 Leinsvegen 130 - Kjell Harald Friberg - godkjent.

RS 476/19

Vedtak - Deling av eiendom til to eneboligtomter - 5037/16/113 Vårtunvegen 13 - Leve Utvikling AS - Godkjent

RS 477/19

Søknad om tilbygg av nytt inngangsparti - 5037/19/96 og 5037/23/38 Gråmyrbakken 20 - Gråmyra Eiendom AS - Godkjent

RS 478/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytter - Heggbekken hyttefelt Tomtvatnet -  5037/99/1 Skogn bygdealmenning - Skogn og Grønning almenning - Godkjent

RS 479/19

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/243/1/73 Djupvikvegen 208 - Morten Raaness - Godkjent

RS 480/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/200/2 Hammerhaugen østre - Liv Hammerhaug - Godkjent

RS 481/19

Søknad om utslippstillatelse fra Svartvika hyttefelt - 5037/242/3 Skjesolvegen 262 - Jørgen Aunaas - Godkjent

RS 482/19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann for bolighus på tomt av 5037/223/5 Bergsvedalen 47 - Øyvind Christiansen - Godkjent

RS 483/19

Godkjent - Søknad om fasadeendring, oppføring av balkong og bruksendring fra næring til bolig - 5037/315/280 Sjøgata 17 - Levanger Fysikalske

RS 484/19

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/298/26  AT-vegen 105 - Alexander Kongsmo

RS 485/19

Godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/244/27 Meviktoppen 2 - Unni Ramstad

RS 486/19

Godkjent - Søknad om oppføring av grillhytte ved hus 24 - 5037/253/5 Rinnleiret 24 - Rinnleirets Venner

RS 487/19

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5037/6/160 Reina 8 - Ida Katrine Olsen og Frank Ringseth Vongraven

Til toppen av siden

 

Publisert: 04.04.2019 11:16 Sist endret: 19.09.2019 16:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051