Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.18 - sak PS 52/18-Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.18 52/18

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 509/18

Søknad om fritidsbolig - 5037/210/1 Inderøen - Geir Ove Haugom - Godkjent

RS 510/18

Forhåndsvarsel om pålegg om retting opphør av bruk - Nessø Eiendom AS 5037/315/38

RS 511/18

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/18/5 Bringebærvegen 6 - Inge Frits Eriksen - Tilleggsareal boligformål 5037/18/120 Bringebærvegen 8 - INNVILGET

RS 512/18

Søknad om riving av boligbygg - 5037/144/6 Eknesvegen 422 - Reidar Skarsbakk - godkjent.

RS 513/18

Godkjent - Søknad om oppsetting av uisolert hagestue - 5037/159/20 Falstadberget 6B - Torbjørn Brenne

RS 514/18

Godkjent - Søknad om oppsetting av uisolert hagestue - 5037/159/19 Falstadberget 6A - Audun Brenne og Wenche Fagerkind

RS 515/18

Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/301/3 Munkebyvegen 486 Stokkbakken - Joar Munkeby-Godkjent

RS 516/18

Søknad om tilbygg og ombygging av fritidsbolig - 5037/7/21 Nordsivegen 307 - Unni Garberg - Godkjent

RS 517/18

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning for slaktegris - 5037/256/6 Salthammer Nedre - Per Kåre Skjetnemark

RS 518/18

Ferdigattest på oppføring av stålpipe - 5037/363/13 Nordvegen 194 - Oddvar Moås - innvilget

RS 519/18

Søknad om midlertidig bruksendring av gamle Nesheim fra skole til barnehage - 5037/16/7 Alstadhaugvegen 143 - Levanger kommune - Godkjent

RS 520/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/32/1 Støreshøgda 37 - Trude Hynne - Tilleggsareal til boligeiendommen 5037/32/196 Støreslia 56 - Godkjent

RS 521/18

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av skogteig - 5037/268/8 Gamle Kongeveg Nord 293 - Einar Vandvik -INNVILGET

RS 522/18

Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av ny hytte - 5037/316/1/263 Tomt nr 237 Vulusjøvegen 587 - Berit og Robert Ressem - godkjent.

RS 523/18

Søknad om oppføring av enebolig - 5037/6/106 Kælvtrøa 5 - Heidi Nilsen - godkjent

RS 524/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/217/8 Forbord/Grennegrenda 63 - Knut Risberg - Tilleggsareal til 5037/217/17 Grennegrenda 65 boligformål - Godkjent

RS 525/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/5/16 Ytternesset 92 - Ole Martin Nordenborg.

RS 526/18

Søknad om oppføring av natursteinsmur - 5037/6/163 Enga 1 - Tommy Strand Soleng - Godkjent

RS 527/18

Søknad om oppføring av hytte - 5037/316/1/265 Tomt nr 286 Vulusjøvegen 595 - Svein Juul- godkjent.

RS 528/18

Søknad om renovering av uthus - 5037/1/118 Eidsbotnvegen 25 - Torunn Ødegaard og Einar Halten - Godkjent

RS 529/18

Godkjent - Søknad om tilbygg og påbygg til enebolig - 5037/226/27 Vollabakkvegen 9 - Erik Solheim Ringstad

RS 530/18

Godkjent - Søknad om utslipp av gråvann fra fritidsbolig - 5037/362/4 Nordvegen 131 - Kjetil Berntsen

RS 531/18

Søknad om bruksendring av fritidsbolig til landbruksbygning - 5037/109/1 Trosetvegen 333 Stokkbakken - Olav Sjaastad - godkjent.

RS 532/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/18/120 Bringebærvegen 8 - Mari Henriette Eriksen Hynne - Tilleggsareal landbruksformål til 5037/18/5 Berg - Godkjent

RS 533/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/18/5 Bringebærvegen 6 - Inge Frits Eriksen - Tilleggsareal boligformål 5037/18/120 Bringebærvegen 8 - Godkjent

RS 534/18

Søknad om nytt psykiatribygg (bygg Y) og nytt adkomstbygg - 5037/314/4 og 13 Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF- Brukstillatelse - innvilget

RS 535/18

Godkjent - Søknad om oppføring av terrasse- 5037/13/38 Nesheimvegen 17 - Alexander Hrincsenko

RS 536/18

Søknad om tilbygg til driftsbygning - 5037/254/1 Rinnvegen 119 - Peter Andreas Røstad - Godkjent

RS 537/18

Søknad om tilbygg til fritidsbolig og flytting av anneks - 5037/247/40 Holmenvegen 55 - Ole Henrik Fossen - Godkjent

RS 538/18

Søknad om tilbygg til eksisterende hytte - 5037/6/128 Nordsivegen 252 - Lars Tøndel - Godkjent

RS 539/18

Vedtak - Deling av eiendommen - 5037/232/7 - Magnhild Oline Fiskvik og Håkon Busklein - Innløsing av feste 5037/232/7/6 Sagtun 32 - Godkjent

RS 540/18

Søknad om utvidelse av eksisterende truckanlegg - 5037/19/102 Gråmyrvegen 2 - YX Norge AS - Godkjent

RS 541/18

Godkjent - Søknad om legging av ny vannledning - 5037/372/1 Reinsjø Statsallmenning

RS 542/18

Godkjent - Søknad om etablering av ny vann- og spillvannsledning fra Solbakken til Bruheim på Ekne - 5037/156/1 og 5037/154/1 Eknesvegen - Levanger kommune

RS 543/18

Igangsettelsessøknad om oppføring av to eneboliger - 5037/16/113 Vårtunvegen 13 - Leve Utvikling A - godkjent

RS 544/18

Søknad om oppføring av bolighus - 5037/214/31 Stokkanvegen - Roald Morten Sandvik - Godkjent

RS 545/18

Godkjent - Revidert søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 5037/159/7 Sjøgrenda 58 - Elisabeth og Sigbjørn Dalen

RS 546/18

Søknad om tilbygg av veranda og fasadeendring - 5037/18/87 Hyllvegen 22 A - Daniel Bjørgum - Godkjent

RS 547/18

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tilleggsareal til 5037/125/21 fra 5037/125/5 Burelva 50 - Knut Rygg -INNVILGET

RS 548/18

Søknad om bruksendring til boligformål - 5037/22/31 Gamle E6 1487 - Anita Haga- Godkjent

RS 549/18

Søknad om oppføring av anneks - 5037/371/1/16 Grønningsvegen 304 - Gunfrid og Bjørn Størvold - Delvis Godkjent

RS 550/18

Søknad om tilbygg til enebolig - 5037/265/36 Nerholtet 7  - Sigbjørn Hansen - Godkjent

RS 551/18

Godkjent - Søknad om utslipp av avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/233/37 Seiberget 130 - Nils Inge Bjørklund

RS 552/18

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig/oppføring av ny fritidsbolig 5037/246/12 - Sandvikvegen 321 - Trond Daling

RS 553/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 5037/99/1/240 Tomtvassvegen 973 - Vidar Lunde

RS 554/18

Søknad om oppføring av bolighus - 5037/275/310 Gamle Kongeveg 25 - Martha H Rikardsen og Frode Aalberg - Godkjent

RS 555/18

Melding om oppføring av uthus - 5037/330/22 Øvresflata 32 - Kine Inger Bendixen - GOdkjent

RS 556/18

Forhåndsvarsel om pålegg om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt 5037/315/201- Ola Storaker

RS 557/18

Søknad om oppføring av verksted / lager - 5037/139/1 Kjølavegen 75 - Tor Oluf Kjølen-Godkjent

RS 558/18

Søknad om ombygging og bruksendring av lokaler til 10 leiligheter - 5037/315/233 Kirkegata 16 - T3 Eiendom- Ferdigattest - innvilget

RS 559/18

Godkjent - Søknad om riving av gammelt anneks og oppføring av nytt anneks - 5037/228/11 Fåraaumet 64 - Knut Bang Larsson

RS 560/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/268/8 Gamle Kongeveg Nord 293 - Einar Vandvik - Fradeling av skogteig som tilleggsareal til 5037/268/3 - Godkjent

RS 561/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje m/boenhet i 2 etasje - 5037/275/466 Fabritiusvegen 1 - Marius Myhre Grindheim

RS 562/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5037/246/39 Sandvikvegen - Tone Mikalsen

RS 563/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5037/246/14 Sandvikvegen - Aage Jensen

RS 564/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5037/246/15 Sandvikvegen 315 - Anne Strupstad Hagen

RS 565/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5037/246/21 Sandvikvegen - Inger Lise Kvaale

RS 566/18

Søknad om bruksendring av fritidshus til bolighus - 5037/296/17 Vulusjøvegen 64 - Kjell Arne Bartnes - Godkjent

RS 567/18

Endringssøknad om oppføring av anneks - 5037/371/1/16 Grønningsvegen 304 - Gunfrid og Bjørn Størvold - Godkjent

RS 568/18

Innvilget søknad om utsatt frist for spreding av husdyrgjødsel uten nedmolding - 5037/343/1 Sørsia 617 - Kathrine Barstad Nøst - INNVILGET

RS 569/18

Ulovlighetsoppføling 315/201- Ola Storaker - Vedtak om pålegg om retting

RS 570/18

Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 5037/371/1/5 Grønningsvegen 339 - Magnhild Skjesol- Godkjent
Til toppen av siden 

Publisert: 03.05.2018 10:06 Sist endret: 19.09.2018 16:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051