Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.01.17 - sak 2/17- Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 18.01.17 2/17

 

RS 1/17

Vedtak - Punktfeste på 1719/99/1 Skogn Bygdealmenning - 1719/99/1/250 Tomt 278 - Godkjent

RS 2/17

Godkjent - Erklæring om ansvarsrett - Søknad om igangsettingstillatelse på eiendom 1719/275/154

RS 3/17

Godkjent - Søknad om bruksendring av 2. etasje i garasje til boligformål - 1719/214/3 Dr. Berg Nilsens veg 19 - Olav Martin Svendgård

RS 4/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/325/1 Innbygda 190 - Erling Daae Forberg - Tilleggsareal til 1719/325/11 - Godkjent

RS 5/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen angående takvinkel - 1719/228/15 Tomt nr 6 Fåra - Roald Aaknes

RS 6/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-4, jf. § 20-1 på eiendom 1719/232/126 - Brit og Trond Buchmann

RS 7/17

Godkjent - Søknad igangsettingstillatelse for montering av heis - 1719/314/4 sak nr. 487/15

RS 8/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for påbygging av enebolig - 1719/263/24

RS 9/17

Klage på avslag om fritidsbolig 1719/212/18 - kommunens vedtak stadfestes

RS 10/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse ny vinterhage - 1719/314/272 Kreklingvegen 2 - Randi Sæther Karlsen og André Karlsen

RS 11/17

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/207/115 Sørfossen 16 - Leif Oskar Bye Brænne - Godkjent

RS 12/17

Søknad om installasjon av løfteplattform - 1719/1/383 Hegglia 1 A - Øra Boligutvikling AS - Godkjent

RS 13/17

Godkjent - Endring av plassering hytte 1719/244/88 Hyttetomt S2 Djupvika

RS 14/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/14/1 Eidesli Gård - Hans Jørgen Støp

RS 15/17

Godkjent - Søknad om fasadeendring bolighus - 1719/213/22 Torhaugen 12 - Solrun J Vevelstad og Rolf Even Duun

RS 16/17

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - 1719/232/6 - Tinbuen - Gøril og Kjell Gisetstad

RS 17/17

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - 1719/232/127 - Tinbuen - Gøril og Kjell Gisetstad

RS 18/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av garasje m/boenhet - 1719/276/55 Alosavegen 19 - Solveig Trøan og Jostein Nordvoll

RS 19/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning - 1719/350/4 Nesset 249 - Nils Ivar Myhr

RS 20/17

Søknad om endring av tillatelse for fasadeendring bolighus - 1719/314/78 Skomakervegen 3 - Ottar Bjerkeset - Godkjent

RS 21/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/242/1 Undlien søndre / Djupvikvegen 14 - Erik Undlien - Tilleggsareal boligformål til 1719/242/31 Granly - Godkjent

RS 22/17

Godkjent - Søknad om fasadeendring  og utvidelse av inngangsparti for REMA 1000 - 1719/314/234 Moafjæra 16 - BE Moafjæra 16 AS

RS 23/17

Søknad om oppføring av redskapsbu - 1719/303/18 Fossenvegen 126 - Inge Fossen - godkjent.

RS 24/17

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus med garasje - 1719/176/15 Risbergvegen 68 - Frode Fanum

RS 25/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/94/1 Rendum ytre vestre - Marit Rendum - Tilleggsareal til eksisterende boligtomt 1719/94/5 Skogtun - Godkjent

RS 26/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av skole - samfunnshus og barnehage - 1719/354/18 Midtbygda 100

RS 27/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/160 Ringvegen 25 - Kjell Vang Johansen.

RS 28/17

Ikke godkjent - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Djupvika hyttefelt, plan id. 2010009 for oppføring av fritidsbolig og anneks - 1719/244/87 Djupvika - Wenche Krokstad og Øyvind Sylta

RS 29/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/19/46 Gråmyrvegen 18 - Gråmyra Næringspark AS - Tomt til næring - Godkjent

RS 30/17

Endring av ansvarsrett Åsen omsorgssenter - 1719/213/7 Dr Berg Nilsens veg 1 - Levanger kommune - Godkjent

RS 31/17

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/244/90 Tomt D 5 Djupvika - Skansen Utvikling AS

RS 32/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/7/2 Nordsivegen 296 - Frode Jensen - Utvidelse av festegrunn 1719/7/2/2 for eksisterende hytte - Godkjent

RS 33/17

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/244/92 Tomt D 8 Djupvika - Skansen Utvikling AS

RS 34/17

Godkjent - Søknad om innglassing av balkonger - 1719/3/116 Tors veg 14 A,B,C,E,F,G,H og J - Nesset Sjøterrasser Borettslag

RS 35/17

Søknad om oppføring av forstøtningsmur - 1719/3/66 Frøys veg 10 - Olaf Nyberg - Godkjent

RS 36/17

Klage - Avslag på søknad om oppføring av anneks - 1719/232/131 - Tore Welde - Klage ikke tatt til følge

RS 37/17

Godkjent - Søknad om veranda i 2 etasje og tak over veranda i 1 etasje - 1719/229/22 Leangsgrenda 25 - Kjell Olav Einarsve

RS 38/17

Godkjent - Søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig og søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 1719/247/43 Fættfjordvegen 110 - Rune Ketil Jakobsen

RS 39/17

Klage på Plan- og Utviklingskomiteen i Levangers vedtak i saksnr. 63/16 - Naust 46 og 47 - 1719/227/1 - Svend Otto Søyseth - Naust - Hopla - Klage ikke tatt til følge

RS 40/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av våningshus og oppføring av nytt våningshus - 1719/19/17 Alstadhaugbukta 27 - Marthe Listad Bakken og Arne Bakken

RS 41/17

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/207/114 Sørfossen 18 - Marius Bye Brænne - Godkjent

RS 42/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av garasje til bolig - 1719/35/77 Skogvegen 54 - Marius Rangul

RS 43/17

Godkjent - Søknad om flytting av yttervegg og fasadeendring av fritidsbolig - 1719/332/34 Nordvegen 66 - Alfred Evensen

RS 44/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning - 1719/70/1 Lynumsvegen 282 - Morten Lynum

RS 45/17

STOPPORDRE - Arbeider uten tillatelse i forbindelse med mudring/deponering av muddermasse på land ved Hammervatnet - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

RS 46/17

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - 1719/232/88 - Kari og Jan Hoff

RS 47/17

Godkjent - Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann- 1719/19/17 Alstadhaugbukta 27 - Arne Bakken

RS 48/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/94/1 Rendum ytre vestre og 1719/72/6 Slengsholt vestre - Marit Rendum - Tun til småbruk - Godkjent

RS 49/17

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/8/22 Ytternesset 182 - Ketil Jørgensen - Godkjent

RS 50/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/47/6 Bygdavegen 71 - Silje Skjørstad og Odd Ivar Granaunet

RS 51/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av lager/galleri til bolighus - 1719/275/767 Elverhøyvegen 21 - Åshild Karevoll og Øyvind Lyngstad

RS 52/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av grunneiendom 1719/94/2 Auringan - Erle Kristine Wahl Waade og Lars Waade - Tun til småbruk - Godkjent

RS 53/17

Godkjent - Søknad om riving av fritidsbolig - 1719/175/16 Gamle E6 192 - Statens Vegvesen

RS 54/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/76/6 Gamle E6 632 - Jon Rangul - Boligtomt eksisterende bebyggelse - Godkjent

RS 55/17

Ikke godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av varehus - 1719/253/37 Rinnleiret - Berg Eiendom AS

RS 56/17

Godkjent - Søknad om reparasjon av brannskiller på Skogn barne- og ungdomsskole - 1719/37/40 - Levanger kommune

RS 57/17

Klage - Godkjent søknad om utlegg av flytebrygge - 1719/1/35 Byborgvegen 22 - Maia og Nedjelko Eric - Klage ikke tatt til følge

RS 58/17

Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til hytte - 1719/316/1/104

RS 59/17

Godkjent - Søknad utslippstillatelse - 1719/247/43 Fættfjordvegen 110 - Rune Ketil Jakobsen - Utslippstillatelse

RS 60/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/19/47 Gråmyrvegen 44 - Gilstad Eiendom AS - Tomt til næring - Godkjent

RS 61/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av skole - samfunnshus og barnehage - 1719/354/18 Midtbygda 100 - Levanger kommune

RS 62/17

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 1719/299/22 Nybrottsvegen 315 - Knut Erling Moe

RS 63/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppgradering av Moan Stadion - 1719/315/310 Moafjæra 2 A - Levanger Fritidspark Moan AS

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 10.02.2017 09:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051