Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.01.17

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 - 14:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/17 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 3/17 Behandling av klager - Detaljregulering hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik utredning vedtak
PS 4/17 Mindre endring av plankart - Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57, 61, 62 og 7/5 utredning vedtak
PS 5/17 Detaljregulering Korsbakken - 1719/23/14, 21, 23 m.fl. utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad (under orienteringer), enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken (under orienteringer), Åsmund Brygfjeld    


Orienteringer:


Forespørsel fra Svein Erik Veie, AP: - som PDF
Sameiet Tronnofoten, Kjønstadmarka – avfallsløsning (ikke etablert nedgravd løsning som angitt i reguleringsbestemmelsene). Hvordan løses dette?
Forespørselen besvares i neste møte.


Forespørsel fra Gunnar Morten Løvås, SV:
Målestasjon for støv montert ved «Gulbygget», Kirkegata, Levanger sentrum:
Er det gjennomført målinger og hvilke resultater har disse målingene gitt?
Svar fra Petter Voll: Målinger er gjennomført, disse gjennomgås av arbeidsgruppe i slutten av januar 2017. Ny orientering kommer i neste møte.
Til toppen av siden

 

 

PS 1/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2017

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP, og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP, og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP
Til toppen av siden

 

 

PS 2/17 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/17 Behandling av klager - Detaljregulering hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra Wivian Heyerdahl og Arvid Larsen, på Levanger kommunestyres vedtak av detaljregulering for hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik, vedtatt 19.10.2016, sak 48/16, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Klage fra Anne Sofie og Thor Flittig, på Levanger kommunestyres vedtak av detaljregulering for hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik, vedtatt 19.10.2016, sak 48/16, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Klage fra Wivian Heyerdahl og Arvid Larsen, på Levanger kommunestyres vedtak av detaljregulering for hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik, vedtatt 19.10.2016, sak 48/16, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Klage fra Anne Sofie og Thor Flittig, på Levanger kommunestyres vedtak av detaljregulering for hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik, vedtatt 19.10.2016, sak 48/16, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

 

 

PS 4/17 Mindre endring av plankart - Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57, 61, 62 og 7/5

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endring av plankartet: Fareområde på 10 meter omkring trafo tegnes inn, og byggegrensen mot trafoen justeres til 6,0 meter.

Plankart revidert 01.12.2016, med overnevnte endring, vedtas som en mindre endring av områdereguleringen for Kjønstadmarka 2, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endring av plankartet: Fareområde på 10 meter omkring trafo tegnes inn, og byggegrensen mot trafoen justeres til 6,0 meter. 

Plankart revidert 01.12.2016, med overnevnte endring, vedtas som en mindre endring av områdereguleringen for Kjønstadmarka 2, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 5/17 Detaljregulering Korsbakken - 1719/23/14, 21, 23 m.fl.

Rådmannens forslag til innstilling:

Bestemmelsenes § 2.1.2 suppleres med: «Planer for teknisk infrastruktur som grenser mot Jernbaneverkets areal, grøfte- og stikkrennekapasitet, skal avklares med Jernbaneverket.»

Forslag til detaljregulering for Korsbakken, revidert januar 2017, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 18.01.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Bestemmelsenes § 2.1.2 suppleres med: «Planer for teknisk infrastruktur som grenser mot Jernbaneverkets areal, grøfte- og stikkrennekapasitet, skal avklares med Jernbaneverket.» 

Forslag til detaljregulering for Korsbakken, revidert januar 2017, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 18.01.2017 16:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051