Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.01.18

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid:
13:00  Befaring Levanger sentrum.
14:00  - 15:15 PUK-møtet

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/18 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata utredning vedtak
PS 3/18 Utbyggingsavtale for Eidslunden utredning vedtak
PS 4/18 Temaplan trafikksikkerhet utredning vedtak
PS 5/18 Byggeskikkpris for Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, Samfunnsutvikling, fagleder plan Per Anders RøstadAnette Tiller Skjervø, barnerepresentant (sak 2/18), Åsmund Brygfjeld 

Orienteringer:

Planforslag E6 Åsen–Mære v/Prosjektleder i Statens vegvesen, Bernt Arne Helberg - presentasjon PDF - video - (alle dokumenter)
Til toppen av siden

 

 

PS 1/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 17.01.2018

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Gunnar Morten Løvås, SV og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Gunnar Morten Løvås, SV og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP
Til toppen av siden

 

 

PS 2/18 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 17.01.2018

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås:

Detaljreguleringen/(omreguleringen) av garasjer i jernbanegata avvises.

  • Garasjene skal ikke plasseres på friområdet.
  • Parkeringsområdet utvides ikke på bekostning av friområdet.


Begrunnelse:

Levanger kommune er fortsatt en Cittaslow kommune og har gjennom medlemskap bundet seg til medlemscharterets seks hovedprinsipper. I hovedprinsipp nr. 2 står følgende: «Byen skal iverksette en infrastruktur politikk som retter seg mot forbedring av arealer. Det skal legges vekt på grønne områder og myke trafikanter, samt tilgjengelighet for alle» Grønne lunger i bysentrum har en viktig kulturmiljøverdi i nåtiden og for framtidige generasjoner. Det er derfor svært viktig å beholde dette området som det er i dag og gjøre forbedringer for å øke tilgjengeligheten for publikum. Levanger kommune deltar også i et prosjekt som heter «Attractive Nordic Towns» der utfordringen er å skape bysentra mer for folk og mindre for biler. Bevaring av grøntstruktur/friområde i denne delen av byen vil være en arena for aktivitet på tvers av sosialøkonomiske skillelinjer i dag og i fremtiden.

Dersom man ser på området i et folkehelseperspektiv, må man heller tilrettelegge for bruk til aktivitet og rekreasjon enn å legge til rette for biler.

I dette området av byen har det vært og er i ferd med å skje et generasjonsskifte, barnefamilier overtar boligene og behovet for grønne attraktive nærområder øker. I den senere tid har også området fått en økende andel innvandrerfamilier. Det er derfor viktig med lavterskelmøteplasser i et integreringsperspektiv. Kommunen burde derfor gå i gang med å tilrettelegge for mere bruk av området gjennom å sette opp belysning og å utstyre området som lekeplass/møteplass. På denne måten vil området bli en viktig integreringsarena som bygger naboskap og hindrer uteforskap.

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata sendes på ny utvidet høring og legges frem for offentlig ettersyn.
Til toppen av siden

 

 

PS 3/18 Utbyggingsavtale for Eidslunden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 17.01.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Utbyggingsavtale for Eidslunden vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.
Til toppen av siden

 


PS 4/18 Temaplan trafikksikkerhet

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 17.01.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Gunnar Morten Løvås, SV 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Temaplan trafikksikkerhet vedtas, og danner grunnlag for prioriteringer innenfor trafikksikkerhetsområdet i økonomiplanen.
Til toppen av siden

 

 

PS 5/18 Byggeskikkpris for Levanger kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 17.01.2018

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP og SP:

Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende endring:

  1. Nominasjonskomiteen ledes av PUKs leder – for øvrig består nominasjonskomiteen av de foreslåtte
  2. Administrasjonen utarbeider kriterier som tas inn i statuttene som et eget punkt.


Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende endring:

  1. Nominasjonskomiteen ledes av PUKs leder – for øvrig består nominasjonskomiteen av de foreslåtte
  2. Administrasjonen utarbeider kriterier som tas inn i statuttene som et eget punkt.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 17.01.2018 16:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051