Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.11.16 - sak 64/16 - Retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget i Levanger kommune

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen 
Arkivsaknr: 2016/8042
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 16.11.16 64/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget i Levanger kommune vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget i Levanger kommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Trafikksikkerhetsutvalget velges som et underutvalg av plan og utviklingskomiteen, etter kommunelovens regler for valg av utvalg. Utvalget velges for en valgperiode av gangen.

Utvalget består av 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer. I tillegg møter lensmannen og barnerepresentanten.

Plan og utviklingskomiteen velger leder og nestleder samt at sekretærfunksjonen er tillagt kommunalteknikk. I tillegg kan utvalget selv invitere andre instanser, samt fagpersonell, til sine møter.

Utvalgets arbeidsdokument er kommunens til enhver tid vedtatte trafikksikkerhetsplan.

Planen er under revidering og gjennomføres sammen med søknad om en trafikksikker kommune.

Retningslinjer for utvalget har vært mangelvare, men det er nå utarbeidet forslag til retningslinjer og mandat. Mandatet er i henhold til gjeldende trafikksikkerhetsplan og omfatter 8 punkter. I tillegg er utvalget også høringsinstans i saker som vedrører trafikksikkerhet ved eksterne og interne planer/henvendelser. 

Vurdering:

Forslag til retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget anbefales vedtatt. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 16.11.2016 16:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051