Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.11.16 - sak 61/16 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 12.10.16 55/16

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 507/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/1/99 Bambergvegen 18 - Christine Marie Teigen

RS 508/16

Vedtak - Punktfeste - 1719/316/1 - Frol Bygdealmenning - Eksisterende hytte 1719/316/1/237 Tomt nr 271  Godkjent

RS 509/16

Godkjent - Søknad om bygging av ny WC og lager - 1719/275/561 Jamtvegen 40 - Levanger kommune

RS 510/16

Godkjent - Søknad om tilbygg over platting - 1719/3/486 Gjemblevegen 61 - Tor Hogne Floan

RS 511/16

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolighus - 1719/309/45 - Morten Aabakken

RS 512/16

Godkjent - Revidert søknad om bygging av platting og redskapsbod - 1719/162/1/3 Gevik / Ekne - Rigmor Vikan

RS 513/16

Plassering av naust på eiendommen 1719/36/1 - Godkjent

RS 514/16

Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/323/5 Innbygda 260 - Ivar Bremseth - Godkjent

RS 515/16

Avslag - Søknad om oppføring av flytebrygge - 1719/242/25 Rabben - Frode Aunaas

RS 516/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/202/13 Mossingvegen 459 - Else Riiber

RS 517/16

Søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg til bolig og fasadeendring - 1719/2/6 Odins veg 18 - Ingrid Okkenhaug Bævre og Arne Steffenrem  - Godkjent

RS 518/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/180/19 Gamle E6 93 - Marit Hammer.

RS 519/16

Godkjent - Søknad om montering av stålpipe - 1719/331/31 Nordhalla 44 - Knut Snorre Sandnes

RS 520/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/13/23 Eidsbotnvegen 53 - Inger Johanne Olsen

RS 521/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/319 Gamle Kongeveg 47 - Ole Andre Urvold.

RS 522/16

Søknad om igangsettingstillatelse (IG 2) for oppføring av nytt internatbygg - 1719/37/181 Skaun 2 -  Skogn Folkehøgskole - Godkjent

RS 523/16

Godkjent - Søknad om innglassing av balkong - 1719/3/116 Tors veg 14 D og 14 i - Bente Anita Elden / Jon Olav Strømberg

RS 524/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av eldre hytte og oppføring av ny hytte - 1719/267/56 Børøyvegen 133 - Hans Martin Anderssen

RS 525/16

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 1719/59/17 Grytesvegen 527 - Marte og Kristian Ringstad

RS 526/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/1 Levanger gård - Eilif Due - Innløsing av feste 1719/315/1/7 Markvegen 16 - Godkjent

RS 527/16

Forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - 1719/233/12 - Åsenfjord Eiendom AS

RS 528/16

Godkjent - Søknad om riving av alle gårdsbygninger og opparbeidelse av infrastruktur - 1719/275/15 Alosavegen 10 - Øra Boligutvikling AS

RS 529/16

Godkjent - Søknad om tilbygg av garasje til uthus - 1719/19/73 Alstadhaugvegen 343 - Steinar Bjørås

RS 530/16

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/275/190 Gamle Kongeveg 68 og 1719/275/637 Gamle Kongeveg 70 - Kristian Johansen og Arthur Johansen

RS 531/16

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/2/112 Linkjeldevegen 6 - Bjørn Pedersen

RS 532/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/213/41 Stokkanvegen 28 F - Rannveig Munkeby Arentz og Ragnar M N Arentz - Boligareal og vegareal - Godkjent

RS 533/16

Ikke godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 1719/232/131 - Tore Welde

RS 534/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/266 Sommervegen 6 - Tron Tronsen - Boligtomt for eksisterende bebyggelse - Godkjent

RS 535/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/320/1 Laugsand - Tonje Skaare Laugsand - Boligtomt eksisterende bebyggelse - Godkjent

RS 536/16

Forhåndsvarsel om overtredelses gebyr

RS 537/16

Søknad om igangsettingstillatelse III - 1719/34/255 Fiborgtangen - Godkjent

RS 538/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse 2 - 1719/314/375 Moafjæra 6 - BE Moafjæra 6 AS

RS 539/16

Godkjent  - Søknad om oppføring av støttemur - 1719/315/359 Markvegen 34 - Arne Haugan Svendgård

RS 540/16

Godkjent - Søknad om riving og oppføring av tilbygg til bolig - 1719/275/248 Jamtvegen 17 - Janne Karlsen og Sture Hemminghytt

RS 541/16

Søknad om oppføring av lager til husdyrgjødsel - 1719/289/1 Gustadvegen 103 - Bjørnar Matberg - Godkjent

RS 542/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av 4-mannsbolig - enebolig - rekkehus - 1719/275/15 - 1719/275/967 - 1719/275/968 Kvilstad boligområde - Alosavegen 10 - Øra Boligutvikling AS

RS 543/16

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 1719/59/17 Grytesvegen 527 - Marte og Kristian Ringstad - godkjent.

RS 544/16

Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter - 1719/6/104 Kælvtrøa 1

RS 545/16

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 1721/332/10 Strandheim 24 - Kjetil Stavran

RS 546/16

Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1719/54/9 Bjørnangvegen 25 - Erling Dalen - Godkjent

RS 547/16

Søknad om oppføring om enebolig - 1719/34/256 Nervegen 15 - Carina Hagen og Geir Dahl - Godkjent

RS 548/16

Klage - avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fritidsbolig - 1719/212/18 Frostavegen 88 - Guri Bade Nilsen - Klage ikke tatt til følge

RS 549/16

Søknad om oppføring av carport - 1719/16/150 - Sørlia 11 A - B - Arvid Dyrendahl - Godkjent

RS 550/16

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/228/40 Fåraaunet - Rune Kristiansen

RS 551/16

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller til kjellerstue / oppholdsrom - 1719/224/4 Maurveglia 26 - Kari Skagen Aas

RS 552/16

Endring av ansvarsretter 1719/276/69 - Godkjent

RS 553/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/1 - Eilif Due - Areal til gang- og sykkelveg Elvebredden - Godkjent

RS 554/16

Avslag - Søknad om brygge med grillbu og flytebrygge - 1719/242/45 - Sliperstua 3 - Anne Lise Aunaas

RS 555/16

Søknad om oppføring av nytt ysteri og boligdel (byggetrinn 2) - igangsettingstillatelse 2 - 1719/303/67 Munkebyvegen 310 - Munkeby Mariakloster - godkjent.

RS 556/16

Godkjent - Søknad om oppføring av skilt på Eksotisk dagligvare Aroi Asia - 1719/315/239 - Kirkegata 26 - Aroi Asia

RS 557/16

Godkjent - Søknad om oppføring av lager - 1719/275/900 Gamle Kongeveg 92 A - Leva Fro AS

RS 558/16

Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/232/152 - Sagtun 42 - Roar Wold - Godkjent

RS 559/16

Søknad om oppføring av garasje - 1719/102/3 Bumyrvegen 44 - Bernt Hallan - Godkjent

RS 560/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til og fasadeendring av lagerhall - 1719/1/34 Nordsivegen 10 - Marius Mulstad

RS 561/16

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for boliger - 1719/314/387 - Område B3 Momarka

RS 562/16

Søknad om montering av stålpipe - 1719/315/299 Sjøgata 2 B - Gunnar Inge Hofstad - godkjent.

RS 563/16

Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/280/12 Okkenhaugvegen 380 - Siri Auran Christensen - godkjent.

RS 564/16

Forhåndsvarsel om pålegg - tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-4 på eiendom 247/2 i Levanger kommune - Idar Ryggvik

RS 565/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/1 Levanger gård - Eilif Due - Innløsing av festetomt 1719/315/1/66 Bakkevegen 10 - Godkjent

RS 566/16

Godkjent - Søknad om fasadeendring og tilbygg til redskapsbu/lager - 1719/220/20 Vuddudalen 487 - Svend Otto Søyseth

RS 567/16

Forhåndsvarsel om riving

RS 568/16

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/2/185 Linkjeldevegen 4 - Bjørn Sand Evjen

RS 569/16

Søknad om oppføring av garasje - 1719/54/10 og 1719/54/24 - Bjørnangvegen 30 - Terje Dalen - Godkjent

RS 570/16

Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til bolighus og bruksendring carport - 1719/3/71 Frøys veg 11

RS 571/16

Godkjent - Søknad om oppføring av utebod - 1719/1/228 Petter Nyengets veg 3 - Runar Haugseth Thorhus

RS 572/16

Ikke godkjent - Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/3/71 Frøys veg 11

RS 573/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/35/2 Sjøvegen 207 - Wenche og Ketil Eide.

RS 574/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/2/15 Nordsivegen 29 - Tore Olver Eggen.

RS 575/16

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig og garasje - 1719/162/24 Gevikvegen 68 - Anita og Frode Pettersen

RS 576/16

Søknad om oppføring av carport og hagestue - 1719/275/152 Skjeflovegen 3 - Henning Friedrich - Godkjent

RS 577/16

Søknad om igangsettingstillatelse for rehabilitering av skorstein - 1719/365/1 Erstad øvre - Karl Laugsand - godkjent.

RS 578/16

Søknad om oppføring av driftsbygning - 1719/352/1 Nesset 41 - Ole Salater - Godkjent

RS 579/16

Søknad om oppføring av redskapsrom / lager - 1721/80/3 Åsavegen 35 - Torgeir Langåssve - Godkjent

RS 580/16

Søknad om oppføring av tilbygg og fasadeendring av bolig - 1719/16/20 Sørkleiva 32 - Tor Erik Sivertsen - Godkjent

RS 581/16

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til produksjonslokale - 1719/227/56 Hopla 47 - Åsen Settefisk AS

RS 582/16

Søknad om riving av gjerde og oppføring av nytt gjerde - 1719/275/212 Okkenhaugvegen 33 - Randi Johnsen - Godkjent

RS 583/16

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for bygging av boliger på 1719/274/28 og 1719/274/25 Helge Ingstads veg 1 og 3 - Nord Studentsamskipnad - Godkjent

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 12.01.2017 08:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051