Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.11.16

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 Befaring til Staupslitoppen og Kjønstadmarka. Oppmøte kl. 13 på parkeringsplass Gjemble Lille.
Møtetid: kl. 14:00 - 16:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 60/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 61/16 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 62/16 Endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 - Moan - Etablering av fjernvarmeanlegg utredning vedtak
PS 63/16 Naust 46 og 47 - 1719/227/1 - Svend Otto Søyseth - Naust – Hopla utredning vedtak
PS 64/16 Retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget i Levanger kommune utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingeborg Roel Bye ap vara ap/sp/krf x Svein Erik Veie

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, fagansvarli plan Per Anders Røstad, byggesak Audhild Slapgård, Åsmund Brygfjeld    

Merknader

 

 

PS 60/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP, og Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP, og Gunnar Morten Løvås, SV
Til toppen av siden

 

 

PS 61/16 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 62/16 Endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 - Moan - Etablering av fjernvarmeanlegg

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar Reguleringsendring for Moan – gnr. 314 bnr. 82 - etablering av fjernvarmeanlegg med tilhørende reguleringsbestemmelser, med de endringene som er lagt inn i planforslaget etter høringsperioden. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 63/16 Naust 46 og 47 - 1719/227/1 - Svend Otto Søyseth - Naust – Hopla

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Orientering i møte:

Audhild Slapgård, byggesak, orienterte, og svarte på spørsmål, om saken

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Knut Sigurd Hjelmstad, H:

Det innvilges dispensasjon for gnr. 227 bnr. 1 festetomt 46 og 47.

Dispensasjonen gjelder takutstikk på inntil 2 meter over veranda, og bygd veranda på inntil 4,5 meter.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Hjelmstad:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det avslag på søknad om etterhåndsgodkjennelse av naust. Vurdering og begrunnelse er gitt i saksfremlegget.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens § 29
Til toppen av siden

 

 

PS 64/16 Retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget i Levanger kommune

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Nina Elisabeth Berget, AP på vegne av AP og SP:

Som rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer:

Pkt. 2:
Utvalget som skal møte består av politisk valgte:
3 medlemmer og 1 varamedlem (som ikke møter for fast medlem med tale- og forslagsrett, ikke stemmerett)

Pkt. 3:
Nytt førstepunkt, eksisterende punkt forskyves tilsvarende:
Er høringsinstans i saker som vedrørende trafikksikkerhet ved eksterne og interne planer/henvendelser. Derfor skal alle saker fra PUK, DK og FOR som vedrører trafikksikkerhet sendes trafikksikkerhetsutvalget for høringsuttalelse.

Avstemning:

Alternativ avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget i Levanger kommune vedtas slik som forslag til vedtak med følgende endringer:

Pkt. 2:
Utvalget som skal møte består av politisk valgte:
3 medlemmer og 1 varamedlem (som ikke møter for fast medlem, denne har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett)

Pkt. 3:
Nytt førstepunkt, eksisterende punkt forskyves tilsvarende:
Er høringsinstans i saker som vedrørende trafikksikkerhet ved eksterne og interne planer/henvendelser. Derfor skal alle saker fra PUK, DK og FOR som vedrører trafikksikkerhet sendes trafikksikkerhetsutvalget for høringsuttalelse.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 29.11.2016 14:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051