Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.11.17 - sak 68/17- Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.11.17 68/17

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 578/17

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/119/27 Sørgrenda 231 - Bjørn Olav Løvli - godkjent.

RS 579/17

Godkjent - Søknad om bruksendring fra kontor til leilighet - 1719/315/81 Kirkegata 54 - T3 Eiendom AS

RS 580/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/37/204 Mønsterhugvegen - Levanger kommune - Industriformål - Godkjent

RS 581/17

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig og anneks - 1719/244/94 Tomt D11 Djupvika - Jens Ornæs

RS 582/17

Godkjent - Søknad om innglassing av balkonger - 1719/315/265 Gunlaug Ormstunges gate 2 - Sagas Hall Borettslag

RS 583/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av garasje/uthus - 1719/152/1 Byavassvegen 79 - Jens Petter Furunes

RS 584/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Sti anlagt uten tillatelse - 1719/232/1 Lo - Lornts Asmund Hovdal

RS 585/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - 1719/280/21 Okkenhaugvegen 331 - Frode Bergquist

RS 586/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for naust - 1719/244/1

RS 587/17

Søknad om montering av rømningsvei - 1719/315/301 Halsanvegen 2 B - Odd Fellow Gården AS - Godkjent

RS 588/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/13/3 Veske søndre - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/13/47 Nesheimvegen 25 - Godkjent

RS 589/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende bolig/oppføring av ny bolig - 1719/275/301 Gimlevegen 9

RS 590/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til redskapshus - 1719/126/1 Spellmannsvegen 20 - Geir Augdal

RS 591/17

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 1719/99/1/236 Tomtvassvegen 989 - Trond Egil Lillebo

RS 592/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/229/7 Saltbuvika - Bård Olav Leangen - Tilleggsareal til 1719/229/44 Saltbuvika 98 - Godkjent

RS 593/17

Godkjent - Søknad om oppføring av bygg med fritidsleiligheter Åsenfjord Strandhage - 1719/228/45 Fåraaunet 80 A - D - Fåraaunet AS

RS 594/17

Godkjent - Søknad om ombygging av garasjetak - 1719/2/95 Hegglia 20 - Ruth Anita og Stig Idar Drågen

RS 595/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, tvangsmulkt, forelegg - Forhold i strid med plan- og bygningsloven - 1719/246/4 Sandvikvegen 386 - Raymond Molberg

RS 596/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/312/6 Tømtevegen 97 - Tove Sørholt Balgaard - Tilleggsareal til boligtomt - Godkjent

RS 597/17

Godkjent - Revidert søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/101 Nordengbakkan 16 - Christian Wee

RS 598/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/1/101 Berglivegen 5 - Joachim Persgård og Kristine Jensen - Boligtomt - Godkjent

RS 599/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/312/1 Halsan østre / Tingstadvegen 46 - Berit Spillum - Boligtomt - Godkjent

RS 600/17

Godkjent - Søknad om oppføring av nodeskap  for bredbåndsteknologi - 1719/314/39 Moafjæra 1 D - NTE Marked AS

RS 601/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 for oppføring av lysthus - 1719/162/3 Sjøgrenda 156 - Jens Henrik Jønvik

RS 602/17

Søknad om klopplegging og diverse tiltak i Øvre Forra Naturreservat - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Godkjent

RS 603/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/2/164 Gårdsvegen 1 - Borghild Lyngstad.

RS 604/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Egen boenhet i sokkel - 1719/275/912 Skolevegen 15 D - Eirik Langås

RS 605/17

(Feilregistrert: Gjelder Verdal kommune)

RS 606/17

Godkjent - Søknad om riving av eldre bygning - 1719/224/1 Maurveglia 39 - Bergljot og Torbjørn Aune

RS 607/17

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig og anneks - 1719/244/89 Djupvika - Turid Haave Forbord og Daniel Flaamo

RS 608/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/217/4 Frostavegen 166 - Anders Fiskvik

RS 609/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/72/10 Slengenvegen 118 - Lasse Augdal.

RS 610/17

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett membran  og flisarbeider - 1719/6/163 Enga 1

RS 611/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/1/51 Byborgvegen 18 - Liv Salthammer Kolaas og Trond Kolaas - Tilleggsareal til 1719/1/343 Byborgvegen 18 B - Godkjent

RS 612/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/229/7 Saltbuvika - Bård Olav Leangen - Hyttetomt tomt nr 3 - Godkjent

RS 613/17

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett -  Søknad om nytt psykiatribygg (bygg Y) og nytt adkomstbygg - 1719/314/4 og 13 Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF

RS 614/17

Søknad om oppføring av paviljong - 1719/275/776 Engvegen 6 C - Arnulf Løken - Godkjent

RS 615/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/229/7 Saltbuvika - Bård Olav Leangen - Hyttetomt Tomt nr 1 - Godkjent

RS 616/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1719/99/1/36 Tomtvassvegen 848 - Knut Rønningen og Aashild Jakobsen Tosdal

RS 617/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/268/24 Børsåsvegen 133 - Odd Mikalsen.

RS 618/17

Søknad om oppføring av sykkelparkeringshus ved Yttterøy skole - 1719/354/21 Midtbygda 100 - Levanger kommune- godkjent.

RS 619/17

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett for oppføring av fritidsbolig - 1719/232/170 Hesttrøa 11 - Ragnhild Lie og Terje Petersen

RS 620/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/320 Gamle Kongeveg 22 - Marianne og Jo Langøygard

RS 621/17

Godkjent - Søknad om utvidelse av eksisterende veranda - 1719/158/25 Falstadberget 34 - Knut Jostein Brenne

RS 622/17

Klage ikke tatt til følge - Klage på tillatelse til oppføring av anneks - 1719/228/44 Fåraaunet 84 - Ole Tomas Evjen Haave

RS 623/17

Søknad om riving av eksisterende og oppføring av bolighus og garasje - 1719/195/3 Haugen nordre - Håvard Burmo - Godkjent

RS 624/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/167/1 og 2 Bergbygda 406 - Per Arve Hammer.

RS 625/17

Vedtak - Etablering av punktfester 1719/315/190 Jernbanegata 42 A - Levanger kommune - Garasjer - Godkjent

RS 626/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/62/18 Finnevegen 54 - Jørgen Vinje Rygg.

RS 627/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/272/2 Okkenhaugvegen 143 - Tone Munkeby

RS 628/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/229/25 Leangsgrenda 230 - Eva Marie Siem.

RS 629/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Tiltak i strid med plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1 - Helombygging av bolighus uten tillatelse - 1719/6/8 Nordsivegen 284 - Ivar Rødsjø Johansen

RS 630/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av garasje - 1719/21/8 Støreshøgda 139 - Marie Wanderås og Trond Vegar Trustrup

RS 631/17

Godkjent - Søknad om riving av uthus - 1719/84/5 Gamle E6 872 - Catharina og Einar Kristoffersen Skei

RS 632/17

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjellerrom til utleieleilighet - 1719/275/32 Jamtvegen 38 A - May Hilde Settenø og  Ståle Tronhus

RS 633/17

Godkjent - Søknad om nedbrenning av låve - 1719/96/3 Hotran østre Bokstien 11 - Levanger kommune

RS 634/17

Godkjent - Søknad om riving av brannskadet klubbhus - 1719/37/25 Gamle E6 1293 - Skogn Idrettslag

RS 635/17

Godkjent - Søknad om riving av eldre låve/driftsbygning - 1719/60/3 - Lynumvegen 484 - Ragnar Ekle

RS 636/17

Godkjent - Søknad om midlertidig plassering av campingvogn og containere - 1719/73/26 Pinenga 11 - Dag Arne Osvik

RS 637/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/6/93 Nordengbakkan 3 - Aleksander Barstad

RS 638/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/207/2 Åsensentret 1-16 - Borettslaget Åsensenteret - Tillegg til 1719/208/21 Åsensentret 22 - Godkjent

RS 639/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/119/4 Mosve / Sørgrenda 233 - Roald Løvli - Boligtomt - Godkjent

RS 640/17

Søknad om oppføring av sykkelparkeringshus Staup Barnehage - 1719/1/1 Staupslia 41 - Levanger kommune - godkjent.

RS 641/17

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - 1719/232/114 Langøyvegen 88 - Magnus Helgesen

RS 642/17

Forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - tiltak i strid med plan- og bygningsloven - på eiendommen 1719/243/20 - Torkild Reinertsen

RS 643/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig - 1719/7/88 Nordsivegen 314 - Kristin og Øystein Berg Winsnes
    Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2017 13:44 Sist endret: 15.11.2017 16:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051