Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16.16 - sak 29/16 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 29/16

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 252/16

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1719/275/369 Engvegen 4 - Eddy Robin Hanssen

RS 253/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/767 Elverhøyvegen 21 - Åshild Karevoll og Øyvind Lyngstad

RS 254/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1719/99/1/216 Tomt nr 264 Skogn Bygdealmenning

RS 255/16

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 1719/340/5 Sørsia 311

RS 256/16

Vedtak - Punktfeste for naust - 1719/227/1 Hopla - Tore Haabeth - Godkjent

RS 257/16

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 1719/243/1/52 Løvtangenvegen 51 - Marit Basset

RS 258/16

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapshus/garasje - 1719/309/1 Tømtevegen 232 - Halvard Matberg

RS 259/16

Godkjent - Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/18/133 Sjømarkveien 31 - Tor Øystein Klungvik

RS 260/16

Søknad om biovarmesentral ved Staup helsehus - 1719/1/1 Staup - Levanger Kommune - godkjent.

RS 261/16

Søknad om igangsettingstillatelse for utomhusarbeider (IG 4) - 1719/2/204 - Nesset oppvekstsenter - Levanger kommune - Godkjent

RS 262/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275203 Ringvegen 46 - Dag Stemre

RS 263/16

Nesset oppvekstsenter gnr/bnr 2/204 Levanger kommune - søknad om endring av tillatelse - Godkjent

RS 264/16

Søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt ysteri og boligdel (byggetrinn 2) - 1719/303/67 Munkebyvegen 310 - Munkeby Mariakloster - godkjent.

RS 265/16

Godkjent - Søknad om oppføring av fasadeskilt/reklame for Extra og Extra Bygg - 1719/314/319 Moafjæra 7 A-C - Coop Midt-Norge SA

RS 266/16

Søknad om opprusting av veg Tinnbuen - godkjent

RS 267/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av 2 stk skorstein - 1719/242/8 Skjesolvegen 214 - Vidar Undlien

RS 268/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/210/3 Inderøen søndre - Sylva Øien - Tilleggsareal til 1719/210/14 Kuviktangen - Delvis innvilget

RS 269/16

Søknad om oppføring av produksjonsbygg for foredling av frukt/bær - 1719/17/13 Mikkelhaug Gård - Ivar Andreas Skjetnemark - Godkjent

RS 270/16

Godkjent - Søknad om oppføring av tak over terrasse - 1719/6/74 Nordsivegen 263 - Ida Drogset Østeng og Eivind Nyborg

RS 271/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/126/1 Støringen - Geir Augdal - To boligtomter i tråd med reguleringsplan - Godkjent

RS 272/16

Søknad om bygging av fortau langs Gamle Kongeveg - Ringvegen - Skolevegen - 1719/275/2 og 9 Elberg og Brusveet nedre - godkjent

RS 273/16

Godkjent - Søknad om gjenoppbygging av utsiktsplattform på Våttåberget - 1719/138/1 Kjølavegen 81 - Knut Hallan

RS 274/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/103 Gamle Kongeveg 23 - Bjørn Winge Holding AS - Boligtomter - Godkjent

RS 275/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte og tak over terrasse - 1719/229/63 Saltbuvika 133 - Magni B Lindgren

RS 276/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/303/50 Munkebyvegen 228 - Arve Munkeby

RS 277/16

Søknad om tilbygg til bolighus/tilpasning for rullestol - 1719/157/13 Falstadvegen 16 - Raymond Andersen - Godkjent

RS 278/16

Søknad om tilbygg til hytte - 1719/267/39 Bærfotstuggu Borgsøen - Astrid og Kenneth Arntzen - endring - godkjent.

RS 279/16

Søknad om oppføring av bolighus og forstøtningsmur - 1719/6/5 Nordengbakkan 4 - Marianne og Marius Haugan - godkjent

RS 280/16

Godkjent - Søknad om påbygg til bolighus - 1719/275/483 Engvegen 21

RS 281/16

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/244/88 Hyttetomt S 2 - Anita Løkken og Brynjar Aarnseth

RS 282/16

Ikke godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av naust - 1719/332/3 Mosvikstøen Nordvegen 44

RS 283/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/183/6 Gamle Kongeveg Sør 118 - Gunnar Flikke

RS 284/16

Søknad om biovarmeanlegg ved Staups Helsehus - 1719/1/1 Staup

RS 285/16

Søknad om ombygging/utvidelse av eksisterende slamavskiller - 1719/244/1 Djupvika hyttefelt - godkjent

RS 286/16

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks for servering/overnatting - 1719/371/1 Kongshaugen

RS 287/16

Godkjent - Søknad om ombygging fra gressbane til kunstgressbane - 1719/275/959 Elberg stadion - IL Sverre Fotball

RS 288/16

Søknad om godkjenning av tilbygg til hytte - 1719/232/3/2 Tomt nr 8 Framnes - Ikke godkjent

RS 289/16

Søknad om rammetillatelse for oppføring av 2 leilighetsblokker - 1719/314/434 og 1719/314/435 Moafjæra 6 - BE Moafjæra 6 AS - godkjent

RS 290/16

Søknad om endring av gitt tillatelse til tilbygg til hytte - 1719/243/1/37 Løvtangen - Godkjent

RS 291/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/312/40 Tingstadvegen 125 - Tina Larsen

RS 292/16

Søknad om tilbygg hytte - 1719/232/14/10 - Langøyvegen - Rolf Brovold - Godkjent

RS 293/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/18 Elverhøyvegen 9 - Kjell Skauge

RS 294/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/380 Ankolmvegen 7 - Ronny Langåssve

RS 295/16

Godkjent - Revidert søknad om oppføring av tak over veranda - 1719/34/139 Skogvegen 24

RS 296/16

Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig

RS 297/16

Godkjent - Søknad om utslipp av avløpsvann fra hytte - 1719/252/1/15 Hoøya 14 - Jarle Negård

RS 298/16

Søknad om ombygging/tilbygg av fritidsbolig - 1719/233/43 Seiberget 112 - Kristin Gjøvåg og Jose Pedro Mesquita - Godkjent

RS 299/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/253/29 Rinnleiret - Levanger kommune - Tomt til industri-/forretningsformål - Godkjent

RS 300/16

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjellerrom til TV-stue og bod - 1719/275/776 Engvegen 6 C - Arnulf Løken

RS 301/16

Godkjent - Søknad om bygging av rundkjøring - 1719/7/36 Gjemblevegen - Sivs veg - Levanger kommune

RS 302/16

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolighus med pulttak på eiendommen 1719/223/64 - Kommunens vedtak stadfestes

RS 303/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/61/1 Grytesvegen 516 - Ola Ringstad

RS 304/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg til legesenter - 1719/315/328 Kirkegata 1 A - Kirkegata Legesenter

RS 305/16

Vedtak - Deling av eiendom - 1719/165/2 - Markhusan AS - Innløsing av 1719/165/2/1 Tomt for eksisterende hytte - Godkjent

RS 306/16

Tillatelse til seksjonering av eiendommen 1719/1/32 Staupslia 14 - Thingstad Bygg AS - godkjent

RS 307/16

Søknad om riving av brannskadet bolig - 1719/157/42 Kaivegen 13

RS 308/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/1/162 Petter Nyengets veg 7 - Ali Alsam og Farzaneh Saeedzadeh Sardahaee - Boligtomt - Godkjent

RS 309/16

Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygging av enebolig - 1719/263/24 Skånesvegen 84

RS 310/16

Godkjent - Søknad om tilbygg av veranda med takoverbygg - 1719/52/15 Bergslia 2 - Sissel Brekstad

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.06.2016 16:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051