Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18 - sak 65/18 - Byggeskikkprisen 2018

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Saksbehandler: Tove Nordgaard
Arkivref. 2018/11442
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18 64/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Juryen (Plan- og utviklingskomiteen) velger ut følgende 3 kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne:

1.

2.

3. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Statutter for byggeskikkpris i Levanger, sist revidert av Levanger kommunestyre sak 41/18.

Vedlegg:

1

Byggeskikkprisen 2018 - rapport PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Nominasjonskomiteen har bestått av følgende personer:  

 
På grunn av Levanger kommune sin økonomiske situasjon er ekstern arkitekt/landskapsarkitekt erstattet av intern kompetanse ved Hilde Monika Røstad, Ingeniør og Tove Nordgaard, Sivilarkitekt MNAL.

Det ble annonsert oppstart på kommunens hjemmeside 1. september med invitasjon til å sende inn forslag på kandidater, samt at det ble skrevet en artikkel om dette i Innherred.

Nominasjonskomitéen mottok fire innkomne forslag innen fristen 1. oktober 2018:

  • Abra Cadabra barnehage
  • Sjøgata 12 v/ Lillian og Nils Heitlo
  • Galleri Fenka
  • Trimtrappa på Mule

 
Nominasjonskomitéen har kommet fram til at Abra Cadabra barnehage og Sjøgata 12 oppfyller kriteriene og blir med blant kandidatene som nomineres til byggeskikkprisen 2018.   

Nominasjonskomitéen har plukket ut følgende fem gode kandidater til Byggeskikkprisen 2018:

  1. Psykiatribygget, Helse Nord-Trøndelag
  2. Abra Cadabra barnehage, Abra Cadabra Eiendom AS
  3. Munkeby Mariakloster, Munkeby Mariakloster
  4. Sjetébrua, Levanger kommune
  5. Sjøgata 12, Lillian og Nils Heitlo


Beskrivelser, foto og nominasjonskomitéens vurderinger i tråd med statuttene følger vedlagt i en egen rapport.  

PUK sitt møte 10. oktober ble avlyst og Juryen får derfor anledning til å velge tre kandidater som går videre til avstemning i møte 14. november. Avstemningen starter 15. november og avsluttes 7. desember. Prisvinner offentliggjøres siste kommunestyremøte før jul 12.12.2018.  

Avstemningen vil foregå på Levanger kommune sine hjemmesider i perioden 15. november til 7. desember 2018.

Vurdering:

Juryen (Plan- og utviklingskomitéen) bes om å velge tre kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.11.2018 17:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051