Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18 - sak PS 59/18-Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18 59/18

 

RS 571/18

Ingeborg Buran Okkenhaug - delvis innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen Okkenhaug øvre,  gnr 288 bnr 1 i Levanger kommune

RS 572/18

Delvis innvilget søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på eiendommen Okkenhaug øvre, gnr 288/1 i Levanger

RS 573/18

Søknad om igangsettingstillatelse - Oppføring av ny hytte - 5037/316/1/266 Tomt nr 289 Vulusjøvegen 589 - Trond G Solbakk - Godkjent

RS 574/18

Innvilget søknad om utsatt frist for spreding av husdyrgjødsel uten nedmolding - 5037/39/2 Myravegen 104 - Karl Håvard Brenne - INNVILGET

RS 575/18

Endringssøknad om oppføring av enebolig - 5037/6/148 Reina 7 - Victoria Skjønhaug og Ronny Johansen- Godkjent

RS 576/18

Søknad om permanent plassering av bygning og bruksendring til overnattingssted - 5037/253/5  Rinnleiret 45 - Levanger kommune - Godkjent

RS 577/18

Søknad om oppføring av bolighus - 5037/54/26 Bjørnangvegen 34  Rikard B Jenssen - Ferdigattest

RS 578/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG2) for oppføring av barne- og avlastningsbolig - 5037/275/350 Skolevegen 50 - Levanger kommune

RS 579/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) - riving av eksisterende fritidsbolig/oppføring av ny fritidsbolig 5037/246/12 - Sandvikvegen 321 - Trond Daling

RS 580/18

Godkjent - Søknad om tilbygg på enebolig - 5037/226/27 Vollabakkvegen 9 - Erik Solheim Ringstad

RS 581/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/228/45 Fåraaunet 80 A - D - Fåraaunet AS - 4 fritidseiendommer - Godkjent

RS 582/18

Jordlovsbehandling - Søknad om omlegging av vei - 5037/254/5 Reitvegen 80 - Hågen Lynum - INNVILGET

RS 583/18

Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett - oppføring av ny fritidsbolig - 5037/372/1/56 Vulusjøvegen 970 - Runar Jenssen

RS 584/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/276/6 Alosavegen 32 B - Ola Stene.

RS 585/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/1/23 Petter Nyengets veg 3 - Runar Haugseth Thorhus.

RS 586/18

Søknad om igangsettelse tillatelse av utvidelse av kirkegård - VA-anlegg/ toalettbygg og driftsbygning - 5037/19/1 Alstadhaug Kirke - Levanger kommune - Godkjent

RS 587/18

Vedtak - Fradeling av parsell av 5037/275/92 Gamle Kongeveg 2 - Kari Laila Elden Aarvik - Areal til fortau - Godkjent

RS 588/18

Vedtak - Fradeling av parsell fra 5037/275/72 Gamle Kongeveg 4 A-L - Sameiet Gamle Kongeveg - Areal til fortau - Godkjent

RS 589/18

Vedtak - Fradeling av parsell fra 5037/275/81 Gamle Kongeveg 10 - Edvard Heir - Areal til fortau - Godkjent

RS 590/18

Vedtak - Fradeling av parsell fra 5037/275/33 Gamle Kongeveg 54 - Trond Ferstad - Areal til fortau - Godkjent

RS 591/18

Omgjøring av vedtak - Søknad om tilbygg til bolig over eksisterende garasje - 5037/7/46 Våles veg 7 - Jørund Andre Ingebrigtsen

RS 592/18

Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/318/1 og 8 - Anne Kristine Vigen - 30-årig leieavtale på korntørke. INNVILGET

RS 593/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/271/15 Røstadlia øvre 61 - Vidar Kennet Arvola

RS 594/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/288/40 - Kleivan 2 andre byggetrinn - Boligtomter og lekeareal - Godkjent

RS 595/18

Søknad om oppføring av terrasse - 5037/276/79 Vestgårdvegen 5 - Svein Helge Eriksen - Godkjent

RS 596/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for graving av spillvannsledning 5037/87/1 - Veiesvegen 184

RS 597/18

Søknad om IG2 om oppføring av Åsen flerbrukshall - 5037/207/126 Reita 3 - Levanger kommune - Godkjent

RS 598/18

Søknad om oppføring av garasje - 5037/299/30 Kolbergvegen 277 - Tore Semb - Godkjent

RS 599/18

Søknad om forhøyning av mur ved gammel garasje - 5037/2/50 Bambergvegen 33 - Jo Ceverin Dahlen - Godkjent

RS 600/18

Søknad om oppføring av garasje - 5037/32/196 Støreslia 56 - Olve Arnes - Godkjent

RS 601/18

Søknad om gjødselkomme - 5037/293/1/1 Okkenhaugvegen 1380 - Odd-Gunnar Berg - Godkjent

RS 602/18

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje/uthus og oppføring av ny garasje - 5037/102/15 Bonsakbakken 6 - Kathrine Elverum

RS 603/18

Søknad om oppføring av liten driftsbygning - 5037/181/9 Gamle Kongeveg Sør 68 - Magne Husby - godkjent.

RS 604/18

Godkjent - Søknad om tilbygg bolig - 5037/180/3 Gamle Kongeveg sør 117 - Hans A Stenseth og Eli K Christiansen

RS 605/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjellerrom til soverom og oppholdsrom - 5037/7/4 Nordsivegen 316 - Svein Martin Berg Krogstad

RS 606/18

Godkjent - Søknad om tilbygg av carport og bod til bolighus - 5037/37/77 Åsvegen 63 - Eldbjørn Berg

RS 607/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/316/1/85 Vulusjøvegen 838 - Idar Valstad.

RS 608/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein -5037/372/1/2 Vulusjøvegen 917 - Fagforbundet Levanger.

RS 609/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/288/4 Okkenhaugvegen 806 - Ingrid Hynne.

RS 610/18

Søknad om tilbygg til bolighus og carport - 5037/214/9 Dr Berg Nilsens veg 13 - Odd Ketil Dahl - Godkjent

RS 611/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/247/40 Holmenvegen 55 - Ole Henrik Fossen

RS 612/18

Søknad om oppsetting av skilt og prismast for YX 7-11 - 5037/315/37 Kirkegata 77 - YX Betjent AS - Godkjent

RS 613/18

Vedtak - Oppretting av punktfester for naust på eiendommen 5037/7/1 - Gro Toldnes Granli og Svein Erik Granli - Godkjent

RS 614/18

Vedtak - Deling av eiendommen Fagerstrand 5037/1/2 - Levanger kommune - Innløsing av festegrunn 5037/1/2/31 Tilleggsareal - Godkjent

RS 615/18

Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 5037/275/241 Skjefloevegen 5 - Andrea Iversen - Godkjent

RS 616/18

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende/oppføring av nytt inngangsparti - 5037/1/23 Petter Nyengets veg 3 - Runar Thorhus

RS 617/18

Godkjent - Søknad om oppføring av korntørke - 5037/318/1 Skolbakken 86 - Anne Vigen

RS 618/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/253/5 Rinnleiret - Levanger kommune - Tilleggsareal til 5037/253/31 Rinnleiret 70 - Godkjent

RS 619/18

Godkjent - Søknad om delvis riving av eksisterende/oppføring av ny garasje - 5037/156/13 Eknesvegen 197 - Ole Kristian Joramo

RS 620/18

Søknad om oppføring av terrasse - 5037/276/7 Vestgårdsvegen 6L Monica Larsen og Jan Gunnar Johnsen

RS 621/18

Søknad om oppføring av bolighus - 5037/6/143 Kjønstadmarka 7  - Trine Lello - Godkjent

RS 622/18

Godkjent - Søknad om utvidelse av eksisterende terrasse - 5037/2/82 Bambergvegen 40 - Odd Ivar Motrø

RS 623/18

Søknad om oppføring av brakkerigg for utstyrsbua - 5037/275/900 Gamle Kongeveg 92A - Leva - Fro AS- Godkjent

RS 624/18

Godkjent - Søknad om riving av eldre garasje/oppføring av ny garasje - 5037/315/350 Storørvegen 3 - Merete Lein og Johan G Hernes

RS 625/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/315/331 Markvegen 3 - Sigri Bentzen Haugberg og Truls Tangen

RS 626/18

Helombygging av bolighus/ tilbygg - 5037/6/8 Nordsivegen 284 - Ivar Rødsjø Johansen- Godkjent

RS 627/18

Søknad om oppføring av gjødselkum - 5037/256/6 Salthammervegen 168 - Endre og Per Kåre Skjetnemark - godkjent.

RS 628/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/69/12 Kongsdalvegen 12 - Aleksander Børke Nyborg.

RS 629/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus m/underbygd kjeller/garasje - 5037/34/141 Gustav Sjaastads veg 15 - Vegard Tangen

RS 630/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/315/331 Markvegen 3 - Truls Tangen

RS 631/18

Søknad om riving av garasje og oppføring av ny - 5037/276/63 Ulveslia 2 - Svein Erik Musum - godkjent.

RS 632/18

Revidert søknad om støttemur - 5037/6/99 Nordengbakkan 12 - Anita Renbjør og Christian Bergersen - godkjent

RS 633/18

Søknad om oppføring av garasje med boenhet - 5037/275/741 Skjefloevegen 7B - Ulf Erling Rinnan - Godkjent

RS 634/18

Søknad om tilbygg til hytte - 5037/316/1/71 Vulusjøvegen 772 - Synnøve og Torgeir Flatås-Godkjent

RS 635/18

Søknad om oppføring av melkefjøs og gjødselkummen - 5037/363/1 Flatan 167 - Bjørn Skauge - Godkjent

RS 636/18

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra 5037/69/1 Dullumgrenda 36 - Kirsten Marie Lynum - INNVILGET.

RS 637/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av 2. etasje i garasje til utleiedel - 5037/272/24 Mellomvegen 9 - Frank R Rysgård

RS 638/18

Søknad om oppføring av garasje som tilbygg til bolighus - 5037/2/35 Bambergvegen 4 - Stein-Erik Sætermo- Godkjent

RS 639/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/67/3 Vold søndre - Einar Myhr - Tomt til barnehage - Godkjent

RS 640/18

Godkjent - Søknad om omlegging av veg - 5037/254/5 Reitvegen 80 - Hågen Lynum

RS 641/18

Godkjent - Søknad om tilbygg av vinterhage - 5037/2/67 Nelius Hallans veg 10 - Per Solberg

RS 642/18

Søknad om oppføring av garasje - 5037/275/421 Ole Vigs veg 8 - Ingunn Riseth og Pål Ørjan Nygård - Godkjent

RS 643/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/264/66 Gamle Kongeveg Nord 388 - Gerd B Sørholt - Tilleggsareal til boligtomt 5037/264/59 Gamle Kongeveg Nord 394 - godkjent

RS 644/18

Søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 5037/34/68 Middelfarts veg 1 - Hege Marie Arntsen - Ferdigattest

RS 645/18

Rammesøknad om bygging av ny adkomstveg til Moafjæra - 5037/314/10 mfl - Levanger kommune - Godkjent

RS 646/18

Søknad om oppføring av forstøtningsmur og uthus - 5037/275/694 Fagerbakkvegen 16 - Hanne Merete Skevik - Godkjent

RS 647/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus på tomt av 5037/298/4 Brannhaugen Reistadvegen 95 - Ørnulf Østgård

RS 648/18

Godkjent - Søknad om ferdigattest - rehabilitering av skorstein - 5037/244/23 Solbakken 2

RS 649/18

Godkjent - Søknad om oppføring av hytte - 5037/99/1/ Tomt 207 Tomtvassvegen - Siv Sigurdotter Friberg og Ole Morten Friberg

RS 650/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/2/113 Bambergvegen 17 A - Elin Kathrine Aasland.

RS 651/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/298/4 Brandhaug Reistadvegen 95  - Oddrun og Ørnulf Østgård - Boligtomt - Godkjent

RS 652/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/69/1 Dullum vestre/Dullumgrenda 36 - Kirsten Marie Lynum - Boligtomt eksisterende bebyggelse - Godkjent

RS 653/18

Søknad om oppføring av bolighus med garasje - 5037/176/15 Risbergvegen 68 - Frode Fanum - Ferdigattest

RS 654/18

Søknad om bruksendring fra restaurant til butikk / kontor - 5037/315/50 - Kirkegata 57 - Hørselssenteret AS - Godkjent

RS 655/18

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av 6 eneboliger - 5037/16/2 Nesheimvegen - Bolig Eiendom AS

RS 656/18

Klage på oppføring av garasje på eiendom 5037/32/125 Byåsvegen 24 - klagen avvises

RS 657/18

Søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig - 5037/307/1 Tømtevegen 267 - Marte Hveem Pedersen ogThomas Pedersen - Godkjent

RS 658/18

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt. Ulovlig ignnredning av en ny boenhet/ to hybler - 5037/315/38 Kirkegata 75 D

Til toppen av siden 

Publisert: 03.05.2018 10:06 Sist endret: 14.11.2018 17:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051