Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16.16 - sak 46/16 - Referatsaker

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16 46/16

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 311/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/8/2 Håa nedre - Johanne Barkhall - Tilleggsareal til fritidseiendommen 1719/8/13 - Godkjent

RS 312/16

Godkjent - Søknad om opparbeidelse av tomt for ny driftsbygning for slaktekylling - 1719/352/1 Rørvik vestre - Ole Salater

RS 313/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for opparbeidelse av veg, parkering, tursti og lekeplass - 1719/244/1 Djupvika - Weto Eiendom AS

RS 314/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/158/1 Gevikvegen 1 - Silje Skreden og Jan Vegar Dalen - Tilleggsareal til 1719/158/8 Liheim - Godkjent

RS 315/16

Delvis godkjent - Søknad om endring av tillatelse og oppføring av hus for løfteplattform - 1719/32/158

RS 316/16

Godkjent - Søknad om tilbygg av veranda/terrasse til bolighus - 1719/89/21 Gamle E6 909 - Stig Selbo

RS 317/16

Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/46/2 Damevegen 135 - Marita Alfsen - Godkjent

RS 318/16

Søknad om tilbygg av bod til hytte - 1719/198/1/29 Tomt nr 17 Sagtjønna - Marit Wibe - Godkjent

RS 319/16

Godkjent - Søknad om oppføring av veranda med takoverbygg - 1719/275/316 Gamle Kongeveg 49 A - Runar Johannesen

RS 320/16

Godkjent - Søknad om riving av felles garasje - 1719/2/112 og 1719/2/185 Linkjeldevegen 6 og 4 - Bjørn Pedersen og Bjørn Evjen

RS 321/16

Søknad om igangsettingstillatelse (IG 3) for oppføring av tomannsboliger og leiligheter - 1719/16/90 Sørlia Boligfelt - Godkjent

RS 322/16

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 1719/275/218 Ulvevegen 5 - Egil Skjelbred

RS 323/16

Søknad om igangsettingstillatelse (IG 1) for oppføring av nytt internatbygg - 1719/37/181 Skaun 2 -  Skogn Folkehøgskole - Godkjent

RS 324/16

Søknad om oppføring av ny barnehage for Casa Musica - 1719/273/16 Arne Vestrums veg 9 - Godkjent

RS 325/16

Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 1719/35/193 Harevegen 8 - Ove-Anders Gaarder Aune

RS 326/16

Vedtak om pålegg om retting

RS 327/16

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 1719/331/1 Øvresflata 78 - Remy Møen

RS 328/16

Ikke godkjent søknad om tilbygg til hytte - 1719/316/1/218 Tomt nr 244 Vulusjøen - Ingrid Flægstad og Jarle Olsnes

RS 329/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/32/112 Åsvegen 12 - Jørn Møller Jensen

RS 330/16

Utslippstillatelse for gråvann fra hytte - 1719/243/1/60 Løvtangenvegen 55 - Eva Dahl Thorvik - godkjent

RS 331/16

Endrede fasadetegninger Gerd Buran - 1719/259/12 - Hojemsvegen 247 - Godkjent

RS 332/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/191 Ringvegen 40 - Hanne Mari Kvaal

RS 333/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/177/3 Sandan vestre - Else Karin Åstum Lian - Tilleggsareal til fritidseiendommen 1719/177/6 Berget - Godkjent

RS 334/16

Tillatelse til seksjonering av eiendommen 1719/18/142 Sjømarkvegen 36 - Block Watne AS - godkjent

RS 335/16

Søknad om bod - 1719/363/15 - Mjølnersveg 3 - Unni Myran - godkjent

RS 336/16

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/262/14 Skånesvegen 37 - Magnus Wodahl Vangstad - godkjent.

RS 337/16

Vedtak - Deling av eiendommen - 1719/162/1 Gevik - Aud Reinås Austad og Trygve Austad - Boligtomt - Godkjent

RS 338/16

Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1719/280/12 Okkenhaugvegen 380 - Siri Auran Christensen

RS 339/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til lagerbygg - 1719/257/11 Gamle Kongeveg Nord 504 - Lars Frode Lund

RS 340/16

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/232/175 Tomt 13 Lo Sør - Lo Utvikling AS

RS 341/16

Søknad om støttemur mot rasutsatt skrent - 1719/6/113 Kælvtrøa 10 - Siri Lunnan og Andrê Vevle - Godkjent

RS 342/16

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapshus/garasje - 1719/268/5 Børsåsvegen 98 - Asbjørn Mathisen

RS 343/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/34/196 Holanvegen 48 - Gunnar Winge - Boligtomt - Godkjent

RS 344/16

Søknad om endring av tillatelse ny ansvarsrett - 1719/2/204 - Nesset oppvekstsenter - Levanger kommune - Godkjent

RS 345/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/191/2 Strømmen nedre - Hermann Storflor - Tilleggsareal til boligeiendommen 1719/191/14 - Godkjent

RS 346/16

Godkjent - Søknad om utskifting av eksisterende sikkerhetsgjerde med nytt gjerde - 1719/253/27 Rinnvegen 46 - Ritek AS

RS 347/16

Godkjent - Søknad om bruksendring av garasje fra tilleggsdel til hoveddel - 1719/2/157 Hegglia 23 - Gunvald Eikeland

RS 348/16

Søknad om oppføring av hytte med anneks - 1719/228/42 Fåraaunet - Frode Rødven - Godkjent

RS 349/16

Søknad om igangsettingstillatelse (IG 1) for oppføring av nytt ysteri og boligdel (byggetrinn 2) - 1719/303/67 Munkebyvegen 310 - Munkeby Mariakloster - godkjent.

RS 350/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse del 2 - nytt uthus - 1719/157/1 Falstadvegen 36 - Falstad Nedre AS

RS 351/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til bolighus - 1719/157/79 Falstadvegen 74 - Wout Bosschart og Robert Soomer

RS 352/16

Søknad om fasadeendring og bruksendring bolig - 1719/275/200 Skjeflovegen 9 - Roar Matberg - Godkjent

RS 353/16

Søknad om endring av gitt tillatelse oppføring av prosessanlegg for biogass - 1719/34/255 Fiborgtangen - Biokraft AS - godkjent.

RS 354/16

Vedtak - Punktfeste - 1719/316/1 - Frol Bygdealmenning - 1719/316/1/147 Tomt nr 185 Eksisterende hytte - Godkjent

RS 355/16

Godkjent - Søknad om tilbygg av uthus til hytte - 1719/3/10/1 Tomtvatnet - Kjell Tore Hestegrei

RS 356/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av naust - 1719/244/1 Djupvika - Weto Eiendom AS

RS 357/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/34/2 Holan søndre - Johan Holan - Tilleggsareal til boligtomt - Godkjent

RS 358/16

Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra bolighus - tomt av 1719/162/1 Gevik - Anita og Frode Pettersen - godkjent

RS 359/16

Klage over vedtak om rammetillatelse og dispensasjon for Skogn folkehøgskole - Kommunens vedtak stadfestes

RS 360/16

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolighus - 1719/29/2 Leinsvegen 150 - Ragnhild Sæther og Stig Myhr

RS 361/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg og ombygging av asylmottak - 1719/275/813 Okkenhaugvegen 18

RS 362/16

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/656 Jamtvegen 11 - Steinar Husby - Godkjent

RS 363/16

Vedtak - Punktfeste - 1719/99/1 - Skogn Bygdealmenning - Eksisterende hytte - Tomt nr 286 - Godkjent

RS 364/16

Godkjent - Søknad om oppføring av boligbygg med 8 leiligheter - 1719/331/32 Øvresflata 29 - Ferjeleiet AS

RS 365/16

Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1719/37/169 Småland 8 - Lasse Svarva - godkjent.

RS 366/16

Søknad om oppføring av 2 leilighetsblokker - 1719/314/375 Moafjæra 6 - BE Moafjæra 6 AS - igangsettingstillatelse 1 - godkjent.

RS 367/16

Delvis godkjent - Søknad om riving av anneks og oppføring av tilbygg til hytte - 1719/228/11 Fåraaunet 64 - Knut Bang-Larssen

RS 368/16

Søknad om utskifting og oppgradering av panelantenner på fasade - 1719/1/85 Sjøbadet - Telenor Mobil AS -godkjent.

RS 369/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/16/2 Sørlie og 1719/16/90 Sørlia Boligfelt - Sebo Boliger AS - Felt B - Tomter for leilighetsbygg, garasjer og fellesareal - - Godkjent

RS 370/16

Godkjent - Søknad om innsetting av vindu - 1719/18/88 Hyllvegen 24 B - Christer Eriksen

RS 371/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/303/33 Munkebyvegen 233 - John Munkeby

RS 372/16

Søknad om oppføring av garasje og takoverbygg på veranda - 1719/48/23 Bjørnangvegen 8 - Steinar Oksvoll - Godkjent

RS 373/16

Vedtak - Deling av eiendommene 1719/207/58 Hammerøyvegen 6 og 1719/207/1 Fossing søndre - Trond Fossing - Tilleggsareal industriformål og areal til barnehage/skole - Godkjent

RS 374/16

Søknad om rammetillatelse for tilbygg og ombygging av asylmottak - 1719/275/813 Okkenhaugvegen 18 - Levanger kommune - godkjent

RS 375/16

Godkjent - søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/278 Gamle Kongeveg 48 - Elisabeth Løvaas

RS 376/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG 3) for resterende bygningsmessige arbeider - 1719/314/433

RS 377/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for nytt psykiatribygg (bygg Y) og nytt adkomstbygg - 1719/314/4 og 13 Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF

RS 378/16

Godkjent - Søknad om oppføring av ny hytte og anneks/bod - 1719/198/1/94 Tomt nr 147 Åsen Bygdealmenning - Martin Langås

RS 379/16

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1719/303/45 Fossenvegen 51 - Bård Gunnar Furunes

RS 380/16

Søknad om riving av veksthus og butikk/oppføring av ny bygning - 1719/37/23 Gamle E6 1294 - Johannes van Sterkenburg - Godkjent

RS 381/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til uthus - 1719/316/1/44 Tomt nr 7 Frol Bygdealmenning - Liv Lian Flatås

RS 382/16

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 1719/316/1/196 Tomt nr 284 Frol Bygdealmenning - Haldis Reitan

RS 383/16

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig -1719/244/86 Djupvika - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 384/16

Godkjent - Søknad om midlertidig bruksendring av 1. etasje til skoleformål - 1719/354/12 og 1719/354/16  - Levanger kommune

RS 385/16

Godkjent - Søknad om tilbygg av bolig - 1719/212/66 Håmmårsvegen - May-Liss Kibsgaard

RS 386/16

Klagebehandling av vedtak med saksnummer 212/16 om fasadeendring og dispensasjon - 1719/275/274

RS 387/16

Godkjent - søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/43 Ringvegen 56 - Odd Erik Bakkenget

RS 388/16

Vedtak - Punktfester - 1719/99/1 Tomtvatnet - Skogn Bygdealmenning - To eksisterende naust i naustrekke - Godkjent

RS 389/16

Godkjent - Søknad om oppføring av 4-mannsbolig med carporter og uteanlegg - 1719/275/574 Kvilstadvegen 2 - Expo Nor Bolig- og Eiendomsutvikling AS

RS 390/16

Søknad om tilbygg av bod til hytte - 1719/232/61 Sagtun 66 - Arild Hassel -Godkjent

RS 391/16

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/41/5 Leinsvegen 130 - Kjell Harald Friberg - godkjent.

RS 392/16

Godkjent - Søknad om tilbygg og ombygging av redskapslager - 1719/308/6 Tingstadvegen 129 - Petter Andreas Krogstad

RS 393/16

Søknad om innglassing av altan/uteplass - 1719/34/86 Middelfarts veg 14 - Sissel og Gisle Lysberg - Godkjent

RS 394/16

Godkjent - Søknad om oppføring av uthus ved hytte - 1719/316/1/218 Tomt nr 244 Vulusjøen - Ingrid Flægstad og Jarle Olsnes

RS 395/16

Søknad om endring av ansvarsrett - Søknad om ombygging av kjeller til utleieleilighet - 1719/315/152 Halsanvegen 6 A - Ishak Bozkurt - Godkjent

RS 396/16

Godkjent - Søknad om bruksendring - 1719/275/174 - Skolevegen 3 - Mads Oliver Jenssen

RS 397/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for bruksendring av St Eystein Sykehjem til boligformål - 1719/315/177 Jernbanegata 29

RS 398/16

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 1719/366/1 Nordvegen 500 - Bjørnar Støre

RS 399/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende tilbygg/oppføring av nytt tilbygg til bolig - 1719/275/154 P W Nilsens veg 9

RS 400/16

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 1719/316/1/228 Tomt nr 260 Frol Bygdealmenning - Arne Sveipe Knudsen

RS 401/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/187/3 Sjurplassen - Håvard Burmo - Boligtomt - Fradeling av eksisterende tun - Godkjent

RS 402/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/15 Alosavegen 15 - Øra Boligutvikling AS - Boligformål - Godkjent

RS 403/16

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks til fritidsbolig - 1719/316/1/212 Tomt nr 272 Frol Bygdealmenning - Hans Vist

RS 404/16

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 1719/223/62 Vollamarka 25 - Alben Bakalov

RS 405/16

Søknad om riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - igangsettingstillatelse/ utslippstillatelse - 1719/340/18 Lystad - Anne Line og  Andre Bremseth - godkjent.

RS 406/16

Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1719/229/4 Leangen vestre - Ola Johan Leangen - Godkjent

RS 407/16

Godkjent - Søknad om oppføring av boligbygg med 8 leiligheter m/boder - 1719/331/33 Øvresflata 31 - Ferjeleiet AS

RS 408/16

Endring Byggesøknad Sørlia Boligfelt - Godkjent

RS 409/16

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av nytt tilbygg til bolig - 1719/275/154

RS 410/16

Godkjent - Søknad om bygging av veranda - 1719/314/106 Fiolvegen 10 - Tormod Vaule

RS 411/16

Godkjent - Søknad om oppføring av hytte - 1719/316/1/81 Tomt nr 52 Frol Bygdealmenning - Frode Steen

RS 412/16

Vedtak - Deling av eiendommene 1719/3/379 Lins veg 2 - Kirkegata 57-59 AS og 1719/3/33 Nermarka - Levanger kommune - Tomter til boligformål og areal til offentlig vegformål - Godkjent

RS 413/16

Søknad om bruksendring av hems til soverom - 1719/262/62 Roaldmarka 9 - Guri Daling Brenne - Godkjent

RS 414/16

Søknad om oppføring av nytt ysteri og boligdel (byggetrinn 2) - dispensasjon ifm. endret adkomstveg - 1719/303/67 Munkebyvegen 310 - Munkeby Mariakloster - godkjent.

RS 415/16

Godkjent - Søknad om midlertidig bruksendring av tidligere barnehage til skoleformål - 1719/332/32 Øversflata 179 - Levanger kommune

RS 416/16

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 1719/246/38 Sandvikvegen 363 - Arne Dyrnes Svendsen

RS 417/16

Søknad om oppføring av forstøtningsmur - 1719/37/174 Konvalvegen 4 - Håvard Kvernmo - Godkjent

RS 418/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/123/1 Sørgrenda 498 - Jon Inge Haugen

RS 419/16

Søknad om oppføring av flerbrukshus - 1719/2/237 og 1719/2/212 Nordsivegen - Sjøbadet småbåthavn - Godkjent

RS 420/16

Godkjent - Søknad om riving av vinterhage og bygging av ny vinterhage - 1719/314/272 Kreklingvegen 2 - Randi Sæther Karlsen

RS 421/16

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett for oppføring av fritidsbolig - 1719/228/41 Fåraaunet 99

RS 422/16

Godkjent - Søknad om bruksendring  av del av 1. etasje til leilighet - 1719/315/196 Håkon den godes gate 3 B - T3 Eiendom

RS 423/16

Eplehagen omsorgsleiligheter - søknad om dispensasjon - 1719/1/1 - Eplehagen Staup - Levanger kommune - Godkjent

RS 424/16

Kommentarer/klage på vedtak - 1719/6/95

RS 425/16

Ikke godkjent - Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte og riving av bod - 1719/316/1/104 Tomt nr 82 Vulusjøen - Terje Pedersen

RS 426/16

Vedtak - Dispensasjon fra kommuneplan - Grensejustering 1719/31/7 Folkvang - 1719/22/38 Støreshøgda 84 - Godkjent

RS 427/16

Godkjent - Søknad om opparbeiding av område for boligbygging - 1719/16/2 Sørlid - Øra Boligutvikling AS

RS 428/16

Godkjent - Søknad om utvidelse av eksisterende veranda - 1719/3/363 Sivs veg 18 C - Anders Jensen

RS 429/16

Søknad om tilbygg til eksisterende kasselager - 1719/30/1 Stavlovegen 60 - Bjarne Faanes - Godkjent

RS 430/16

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for brannskille i bygg - 1719/314/4 og 13 Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF

RS 431/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/191/15 Furulund - Børge S Lein - Tilleggsareal til boligeiendommen 1719/191/14 - Godkjent

RS 432/16

Godkjent - Søknad om tilbygg til garasje - 1719/312/17 Tømtevegen 102 - Per L Nordli

RS 433/16

Søknad om oppføring av 2 leilighetsblokker - endring av ansvarsretter - 1719/314/375 Moafjæra 6 - BE Moafjæra 6 AS - godkjent.

RS 434/16

Avslag - Søknad om dispensasjon fra forbud mot bygging i 100-meterssonen langs sjø og fra LNF-formål i plan for oppføring av hytte og anneks - 1719/7/1 Kjønstad østre

RS 435/16

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/159/13 Falstadberget 6 C - Tor Haugsand- godkjent.

RS 436/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/303/10 Munkeby søndre - Håkon Fiskvik - Boligtomt - Godkjent

RS 437/16

Søknad om innglassing av takterrasse - 1719/315/65 Jernbanegata 4 - 10 - Karen E Nordenborg og Asbjørn Hofsli - Godkjent

RS 438/16

Godkjent - Søknad om ettergodkjennelse av tilbygg til hytte/utvidelse av terrasse og nytt uthus - 1719/243/1/45

RS 439/16

Søknad om bruksendring fra kafe/restaurant til kombinert formål butikk og restaurant- 1719/315/21, seksjon 7 - Håkon den godes gate 11 - godkjent.

RS 440/16

Søknad om tilbygg av saufjøs til driftsbygning - 1719/44/4 Leinsvegen 22 - Lillian S Skjørstad - godkjent.

RS 441/16

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/207/36 - Levanger kommune - Tilleggsareal industriformål Åsen - Godkjent

RS 442/16

Søknad om biovarmesentral ved Staup helsehus - igangsettingstillatelse -  1719/1/1 Staup - Levanger Kommune- godkjent.

RS 443/16

Søknad om oppføring av to boligblokker (20 leiligheter) garasjer og boder - 1719/274/27 Helge Ingstads veg 9 - Stiklestad Eiendom AS - godkjent.

RS 444/16

Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/232/193 - Sagtun 108 - Jan Thronæs Hågård - godkjent

RS 445/16

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/62 Olaf Eklos veg 3 - AS Econ - Godkjent

RS 446/16

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/271/105 Ringvegen 32 - Ingebjørg Dahl

RS 447/16

Søknad om forlenget midlertidig brukstillatelse 1719/6/114 Sjøsiden Levanger

RS 448/16

Søknad om fasadeendring av bolighus - 1719/3/353 Njårds veg 8 - Eli Torvik - Godkjent

RS 449/16

Utslippstillatelse - Søknad om etablering av avløpsledning til tett tank fra hytte - 1719/243/1/12 Djupvikvegen 192 - Brede Anzjøn - godkjent

RS 450/16

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 1719/245/11 og 1719/245/18 Nesheimvegen 193 og 195 - Frosta entreprenør AS

RS 451/16

Godkjent - Søknad om innbygging av takoverbygd veranda på hytte - 1719/316/1/250 Tomt nr 307 Frol Bygdealmenning - Rune Reinsborg

RS 452/16

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 1719/351/1 Nesset 249 - Nils Ivar Myhr

RS 453/16

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for tilbygg til bolighus - 1719/275/767 Elverhøyvegen 21 - Åshild Karevoll og Øyvind Lyngstad

    Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.09.2016 07:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051