Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17 - sak 33/17- Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17 33/17

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 269/17

Forhåndsvarsel om pålegg om retting - forhold i strid med plan- og bygningsloven - 1719/243/2/3

RS 270/17

Godkjent - Revidert byggemelding for Geir Martin Myrabakk, 6/154, Reina 17, Levanger

RS 271/17

Godkjent - Søknad om endring - 1719/3/15 Pynten - Oddvar Bjørkmo

RS 272/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/275/485 Ludvig Bremers veg 5 - Kristian Selli

RS 273/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse - Bolig Steinar Husby (Gnr./Bnr. 257/656)

RS 274/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/154/2 Eknesvegen 191 - Sverre M Falstad

RS 275/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/242/31 Nessvegen 46 - Asbjørn Lillenes

RS 276/17

Godkjent - Søknad om utvidelse av terrasse - 1719/314/76 Høgbergstien 6 - Bjørn Tore Kvitvang

RS 277/17

Godkjent - Søknad om endring på gitt tillatelse for 6/163 Enga 1, Levanger

RS 278/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse tilbygg av bod til hytte - 1719/232/61 Sagtun 66 - Arild Hassel

RS 279/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til veranda - 1719/3/355 Njårds veg 10 - Ivan Sundal

RS 280/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for fritidsbolig - 1719/244/59 Djupvikvegen 354 - Lars Tetlie

RS 281/17

Vedtak - Punktfeste - 1719/99/1- Skogn Bygdealmenning - 1719/99/1/256 Tomt 284 Tomtvassvegen 987 - Eksisterende hytte - Godkjent

RS 282/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til garasje og innglassing av veranda - 1719/7/85 Nordengbakkan 71 - Rigman Pents

RS 283/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1719/198/1/69 Tomt 117 Åsen bygdealmenning - Magni Fossbakken

RS 284/17

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/16/62 Julsborg 6 B - Steffen Dalvik - Godkjent

RS 285/17

Godkjent - Søknad om takoverbygg  og innglassing av deler av veranda - 1719/31/18 Stavlovegen 13 - Knut Sandberg

RS 286/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av terrasse til bolighus - 1719/32/24 Holanvegen 5 - Per Johan Gilstad

RS 287/17

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller i bolighus - 1719/37/164 Skogvegen 6 - Ida Bøhn

RS 288/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av studentboliger - 1719/274/25 Helge Ingstads veg 3

RS 289/17

Godkjent -Søknad om oppføring av garasje - 1719/262/88 Gamle Kongeveg Nord 494 - John Grønli

RS 290/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/6/111 Kælvtrøa 6 - Espen Munkvold

RS 291/17

Godkjent - Søknad om oppføring av sanitæranlegg - 1719158/50 Falstadberget Friområde - Pål Austeen

RS 292/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG3) for riving av gammel driftsbygning - Alstadhaug kirkegård - 1719/19/1 - Levanger kommune

RS 293/17

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 1719/223/65 Vollamarka 28 - Gøran Hovdal Opheim

RS 294/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for tilbygg til bolighus - 1719/275/656 Jamtvegen 11

RS 295/17

Tillatelse til seksjonering av 1719/314/435 Moafjæra 6 - Berg Eiendom AS - Næringsseksjon og samleseksjon bolig

RS 296/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av bolighus - 1719/73/39 Brasethvegen 2 - Torill Lunde Rødal og Odd Rødal

RS 297/17

Godkjent - Søknad om utlegg av flytebrygge - 1719/1/35 Byborgvegen 22 - Maia og Nedjeljko Eric

RS 298/17

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/244/93 Tomt M 2 Djupvika - Renate Kristoffersen og Thomas Holmsberg

RS 299/17

Godkjent - Søknad om utslipp av avløpsvann fra to fritidsboliger - 1719/335/13 og 1719/335/12 Kjølsvik 33 og 37 - Odd Ivar Tømmerås og Trond Sørheim

RS 300/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/116/3 Øverbygda 368 - Hjelmen samdrift v/ Tore Knipenberg

RS 301/17

Godkjent - Revidert søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/372/1/56 Vulusjøvegen 940

RS 302/17

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1719/316/1/85 Tomt 56 Vulusjøvegen 838 - Gunnhild og Idar Valstad

RS 303/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av veranda til bolighus - 1719/18/81 Hyllvegen 16 A - Andreas T Brustad

RS 304/17

Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg og fasadeendring bolighus - 1719/314/362 Høgberget 19 - Vanessa Bayliss og Henrik Sørli

RS 305/17

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsretter i forbindelse med søknad om oppføring av bolighus - 1719/59/17 Grytesvegen 527 - Marte og Kristian Ringstad

RS 306/17

Godkjent - Søknad om oppføring av balkonger - 1719/273/40 Leirabekkvegen 8 - Leirabekkvegen Nr 8 Borettslag

RS 307/17

Godkjent - Søknad om riving av eldre hytte - 1719/316/1/57 Tomt 23 Vulusjøvegen 749 - Simen Fostad

RS 308/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/211/6 Håmmårsvegen 99 - Anne Grete Øia.

RS 309/17

Forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - 1719/18/16 - Gilstadlia 45 og 43 - Emma Udbye, Fredrikke Udbye og Ola Udbye

RS 310/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til og fasadeendring av bolig  1719/275/326 Elverhøyvegen 15

RS 311/17

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig og garasje - 1719/6/163 Enga 1 - Arnhild og Tommy Strand Soleng

RS 312/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG4) for råbygg  - Søknad om nytt psykiatribygg (bygg Y) og nytt adkomstbygg - 1719/314/4  og 13 - Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF

RS 313/17

Godkjent - Søknad om innglassing av del av terrasse og tilbygg av to boder - 1719/314/151 Symrevegen 10 - Tove Bredesen

RS 314/17

Godkjent - Søknad om innglassing av veranda - 1719/158/29 Falstadberget 42 - Tore Lauvstad Brenne

RS 315/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje med vedlager - 1719/68/9 Lynumvegen 88 - Kent Øystein Rise

RS 316/17

Godkjent - Søknad om endring på plassering av hus på 73/39, Brasethvegen 2, Ronglan

RS 317/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/275/882 Viigs Minde 10 - Anders Tobiassen

RS 318/17

Søknad om fasadeendring bolighus - 1719/1/4 Nordsivegen 30 - Merete Tofte Olsen - godkjent.

RS 319/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for bruksendring av bygg til boligformål - 1719/313/6 Tømtevegen 188

RS 320/17

Godkjent - Søknad om oppføring av kontorbrakker - 1719/34/255 Fiborgtangen - Biokraft AS

RS 321/17

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapshus/lager - 1719/253/20 Mulelia 342 - Per Arne Hagen

RS 322/17

Søknad om bruksendring av deler av 1. etasje fra boligformål til tjenesteyting, kafe - 1719/315/40 Kirkegata 71 - Hege Udbye -godkjent.

RS 323/17

Vedtak om pålegg om opphør av bruk, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - 1719/18/16 - Gilstadlia 45 og 43 - Emma Udbye, Fredrikke Udbye og Ola Udbye

RS 324/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av fritidsbolig - 1719/244/91 Djupvika - Øyvind Ekerbakke Røyseth

RS 325/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/214/19 Stokkberget - Innherred Eiendomsutvikling AS - Tomt til boligformål Stokkberget Felt B9 - Godkjent

RS 326/17

Godkjent - Søknad om riving av uthus/oppføring av ny vognbu/garasje - 1719/87/2 Brokstien 195 - Olav Heggvik

RS 327/17

Godkjent - Søknad om vindskjerming gjødsellager og tak og vindskjerming kasselager - 1719/39/1 Myravegen 56 - Lorns Olav Austmo

RS 328/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje og støttemur - 1719/1/70 Eidsbotnvegen 14 - Tove og Helge Rosenlund

RS 329/17

Godkjent - Revidert søknad om tillatelse (side 1) - korrigert bruksformål - 1719/226/63

RS 330/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/449 Skoleparken 10 - Levanger Judoklubb - Tilleggsareal til 1719/273/16 Casa Musica Barnehage - Godkjent

RS 331/17

Godkjent - Søknad om fasadeendring på bolighus - 1719/275/195 Ringvegen 42 - May Wenche Hestø og Odd Magne Bakken

RS 332/17

Vedtak - Deling av eiendommene 1719/313/6 og 1719/312/34 - Inge Heia - Boligtomt - Godkjent

RS 333/17

Godkjent - Søknad om oppføring av altan på fritidsbolig - 1719/226/51 Frostavegen 278 - Sivert Sende

RS 334/17

Godkjent - Søknad om takoverbygg på veranda - 1719/314/398 Halsstein Idyll 3 - Petter Risan

RS 335/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for riving av bolighus/oppføring av nytt bolighus, garasje, bod og lysthus - 1719/163/18 Gevikvegen 160 - Marie og Arild Dalen

RS 336/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse 1719/315/114 Lensmannsgården - Arkideco AS

RS 337/17

Godkjent - Søknad om takoverbygg  veranda - 1719/37/141 Skogvegen 5 - Stig Ove Sommervoll

RS 338/17

Godkjent - Søknad om oppbygging av badestrand ved Eidsbotn - 1719/314/82 Moan - Levanger kommune

RS 339/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av carport til bolighus - 1719/279/15 Bylundvegen 6 - Terje Morten Bye

RS 340/17

Godkjent - Forlenget frist for midlertidig trapp - 1719/315/264 Kirkegata 43 - Restauranthuset Levanger ANS

RS 341/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/157/23 Grendevegen 3 - Sondre Amundsen

RS 342/17

Godkjent - Søknad om riving av siste delen av driftsbygning - 1719/158/1 Gevikvegen 1 - Jan Vegar Dalen

RS 343/17

Søknad om oppføring av anneks og terasse - 1719/99/1/31 Tomtvatnet - Marianne og Roald Eiternes - Godkjent

RS 344/17

Godkjent - Søknad om oppføring av veranda - 1719/3/137 Balders veg 9 - Anna Louise Moe

RS 345/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/274/1 Røstad Nedre - Statsbygg - Tomt for Løa - Godkjent


    Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2017 13:44 Sist endret: 14.06.2017 16:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051