Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.03.18 - sak 13/18- Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.03.18 13/18

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 100/18

Godkjent - Søknad om helombygging/restaurering av Tyskerbrakka - 5037/232/142 Tinbuen friområde - Levanger kommune - Rammetillatelse

RS 101/18

Søknad om bruksendring av deler av redskapshus til driftsbygning - 5037/119/2 Sørgrenda 266 - Vegard Sørmo Loktu - godkjent.

RS 102/18

Godkjent - Igangsettingstillatelse - IG 1 - Søknad om helombygging/restaurering av Tyskerbrakka - 5037/232/142 Tinbuen Friområde - Solhaug Landsted/Levanger kommune

RS 103/18

Søknad om tilbygg/påbygg til Magneten Kjøpesenter - 5037/314/108 Mofjæra 14 -Berg Eiendom AS - Godkjent

RS 104/18

Klage ikke tatt til følge - Søknad om endring av tillatelse og søknad om dispensasjon fra byggegrense - 5037/244/86 Djupvika - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 105/18

Godkjent - Søknad om oppføring av barne- og avlastningsbolig - 1719/275/350 Skolevegen 50 - Levanger kommune

RS 106/18

Rammesøknad om oppføring av bolighus - 5037/16/125 Vårtunvegen 12 - Morten Paulsen - Godkjent

RS 107/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/35/7 Heimtun - Vebjørn Rønning - Tilleggsareal landbruk til 5037/34/4 - Godkjent

RS 108/18

Godkjent - Søknad om innglassing av veranda og fasadeendring - 5037/1/167 Eidsbotnvegen 2 - Jan Arild Myhre Orahaug

RS 109/18

Tilbakeføring av fasade 5037/315/55 - Godkjent

RS 110/18

Søknad om fasadeendring og tilbygg til bolighus - 5037/275/401 Ankolmvegen 5 - Maria Syrstad Dalheim og Ole Kristian Skjelbred - Godkjent

RS 111/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/275/163 Alosavegen 6 A - Evy Riise.

RS 112/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av del av kjeller til boareal - 5037/22/43 Gamle E6 1435 - Jørgen Hopstad By

RS 113/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/309/7 Nordenget - Ann Line og Andre Bremseth - To boligtomter - Godkjent

RS 114/18

Godkjent - Søknad om omprofilering/utskifting av skilt/reklame - 5037/314/319 Moafjæra 7 A - Coop Midt-Norge SA

RS 115/18

Godkjent - Søknad om oppføring av hytte og anneks - 5037/7/90 Nordsivegen 294 - Maria Dalen

RS 116/18

Søknad om oppføring av enebolig og garasje - 5037/341/13 Sørsia  - Giedre Cepuliene og Laimis Cepulis - Godkjent

RS 117/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 5037/223/34 Vollabakkvegen 48 - Anne Grete og Harald Simons

RS 118/18

Godkjent - Søknad om utvidelse av småbåthavn for Holmen Marina Småbåtforening - 5037/247/3 Fættenfjordvegen 130 - Jørgen Røkke

RS 119/18

Klage ikke tatt til følge - Klage på avslag på søknad om ferdigattest for delvis riving av gammel fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig - 5037/232/88 Sagtun 60 og 62 - Jan Hoff

RS 120/18

Søknad om oppføring av midlertidige kontorbrakker - 5037/500/1 Gamle E6 19 Vassmarka - Frosta Entreprenør AS - Godkjent

RS 121/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra brakkerigg - 5037/500/1 Gamle E6 19 - Frosta Entreprenør AS

RS 122/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel - 5037/157/83 Grendevegen 26 - Magnus Hegvold

RS 123/18

Søknad om oppføring av 2 leilighetsbygg (Åsen Sentrumsboliger) - 5037/208/50 og 5037/208/51 Hammerøyvegen - Stiklestad Eiendom Åsen AS - Godkjent

RS 124/18

Søknad om riving av bygning - 5037/330/25 Oterstein 52 - Knut Andreas Skjetne - godkjent

RS 125/18

Klage ikke tatt til følge - Søknad om oppføring av bygg med fritidsleiligheter - Åsenfjord Strandhage - 5037/228/45 Fåraaunet 80 A - D - Fåraaunet AS

RS 126/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av deler av driftsbygning til gårdsslakteri - 5037/303/8 Fossenvegen 36 - Lars Bjarte Myren

RS 127/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/275/967 Kvilstadvegen 1 A-F - Rostu Bolig AS - Godkjent

RS 128/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra enebolig på tomt av 5037/332/1 Øvresflata 178 - May Lis Sjåstad og Lars Forberg

RS 129/18

Søknad om tilbakeføring av fasade - 5037/315/243 Kirkegata 35 - Gunvor Galaaen - Godkjent

RS 130/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/232/94 Lofjordvegen 5 - Grethe Helene W Alræk - Tilleggsareal til boligeiendommen 5037/232/178 Lofjordvegen 3 - Godkjent

RS 131/18

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra to eneboliger på tomter av 5037/8/3 Ytternesset 226 - Tomas Alstad

RS 132/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av returpunkt, oppføring av driftsbygning og opprettelse av to punktfester - 5037/296/9 - Innherred Renovasjon IKS og Vulusjøen Driftsselskap SA

RS 133/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for oppføring av bolighus - 5037/39/4 Myravegen 76 - Odd Sigbjørn Ree

RS 134/18

Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter - Søknad om ombygigng av poliklinikk (bygg P) og ny heis i bygg Pc- 5037/314/4 Kirkegata 2 Bygg P - Helse Nord-Trøndelag HF

RS 135/18

Godkjent - Søknad om oppføring av lager/redskapshus - 5037/303/21 - Munkebyvegen 279 - Vegard Munkeby

RS 136/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/163/4 Bergbygda 81 - Solfrid Helen Vinje Vestli.

RS 137/18

Godkjent - Søknad om utvidelse av balkong og reparasjon/fasadeendring av bolig - 5037/315/276 Sjøgata 15 - Arnfinn Falstad

RS 138/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/332/1 Øvresflata 178 - Maj-Lis Oddbjørg Sjåstad og Lars Forberg - Boligtomt - Godkjent

RS 139/18

Søknad om fasadeendring og tilbygg til bolig - 5037/276/150 Vestgårdvegen 10 - Jorulf Lillesand - Godkjent

RS 140/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/6/146 Reina 3 - Marte og Kim Eivind Kvello-Alme

RS 141/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til eksisterende hytte - 5037/3/477 Tomtvassvegen 636 - Per Arve Hammer

RS 142/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon for riving/nedbrenning av eksisterende bolig/oppføring av ny enebolig - 5037/159/7 Sjøgrenda 58 - Elisabeth og Sigbjørn Dalen

RS 143/18

Vedtak - Deling av eiendommen - 5037/8/3 Ytternesset 226 - May Helen og Tomas Alstad - To boligtomter - Godkjent

RS 144/18

Godkjent - Søknad om fasadeendring og tilbygg til fritidsbolig - 5037/6/5/5 Nordsivegen 248 - Karl-Heinz Cegla

RS 145/18

Vedtak -Deling av eiendommen 5037/296/9 Bustaås østre Vulusjøvegen - Astrid Svendgård og Steinar Hemming - To punktfester - Renovasjonspunkt og vegstasjon - Godkjent

RS 146/18

Klage tatt til følge - Omgjøring av vedtak - Klage på vedtak om delvis godkjent søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - 5037/332/41 Strandheim 39 - Ingunn Bjørgum og Steinar Thorsen - Søknad om dispensasjon - Godkjent
    Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2017 13:44 Sist endret: 03.05.2018 10:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051