Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.02.18 - sak 7/18- Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.02.18 7/18

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 1/18

Vedtak - Dispensasjon fra kommuneplan - 1719/192/2 Aspås vestre  - Vicenta Kvam - Grensejustering mot 1719/192/27 Vinanvegen 222 - Fritidsformål - Godkjent

RS 2/18

Søknad om oppføring av bolighus - 1719/54/26 Bjørnangvegen 34 - Rikard B Jenssen - Godkjent

RS 3/18

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av boligbygg med 8 leiligheter - 1719/158/35 og 36

RS 4/18

Godkjent - Søknad om forlengelse av tillatelse til midlertidig barnehage - 1719/207/58 Hammerøyvegen 6 - Levanger kommune

RS 5/18

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - 1719/232/14 Langøyvegen 88 - Magnus Helgesen

RS 6/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/219/1 Følkesgrenda 74 - Gunnel Margareta Følke.

RS 7/18

Godkjent - Utslippstillatelse for gråvann fra fritidsbolig - 1719/247/47 Holmenveien 56 - Thor Harald Karlsen

RS 8/18

Vedtak - Delingstillatelse etter Plan- og bygningsloven 1719/311/1 Nordmark - Jarle Oddvar Nordmark - Boligtomt - Godkjent

RS 9/18

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - 1721/20/155 Allmenningen 4 - Eva Wiseth

RS 10/18

Vedtak - Punktfeste 1719/316/1 Frol bygdealmenning - 1719/316/1/253 Tomt 312 - Eksisterende hytte - Godkjent

RS 11/18

Godkjent - Søknad om bruksendring, fasadeendring og tilbygg til veranda - 1719/48/28 Bjørnangvegen 18 - Reidar Namsvatn

RS 12/18

Delvis godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av fritidsbolig og søknad om dispensasjon fra byggegrense - 1719/244/86 Inger Johanne Hovdal og Knut Arne Hovdal

RS 13/18

Søknad om oppføring av sykkelparkeringshus Breidablikk - 1719/1/243 Staupslia - Levanger kommune - godkjent.

RS 14/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/280/1 Okkenhaugvegen 318 - Astrid Svendgård

RS 15/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/213/35 Stokkanvegen 47 - Rune Reinås

RS 16/18

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting, tvangsmulkt og forelegg - Forhold i strid med plan- og bygningsloven - 1719/6/99 Nordengbakkan 12 - Christian Bergersen og Anita Renbjør

RS 17/18

Søknad om oppføring av terrasse på hytte ved Møssingvatnet - 1719/197/3 Alstad øvre - Magne Husby - godkjent.

RS 18/18

Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 1719/224/13 fra 1719/224/1 Maurveglia 39 - Bergljot og Torbjørn Aune

RS 19/18

Godkjent - Søknad om tilbygg av flislager til driftsbygning - 1719/294/4 Okkenhaugvegen 1453 - Ståle Matberg

RS 20/18

Fradeling av bebygd tun 1719/224/1 Maurvegan - Bergljot og Torbjørn Aune - godkjent

RS 21/18

Godkjent - Søknad om oppføring av rullestolrampe - 1719/315/201 Håkon den godes gate 21 - Ola A Storaker

RS 22/18

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/9 Gimlevegen 1 - Bymuseet i Levanger - Vegareal - Godkjent

RS 23/18

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/256/1 Salthammervegen 180 - Bjørn Ove Salberg - Godkjent

RS 24/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av uthus - 1719/232/170 Hesttrøa 11 - Ragnhild Lie og Terje Petersen

RS 25/18

Godkjent - Søknad om endring av gitt rammetillatelse for utvidelse av kirkegård - VA-anlegg og toalettbygg -Oppføring av driftsbygning - 1719/19/1 Alstadhaug Kirke - Levanger kommune

RS 26/18

Godkjent - Søknad om oppføring av ammekufjøs - 1719/11/2 Ytternesset 454 - Arne Kristian Lorås

RS 27/18

Godkjent - Søknad om innglassing av eksisterende terrasse og oppføring av ny terrasse - 1719/84/7 Gottåsvegen 7 - Ivar Holberg

RS 28/18

Søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll - 1719/1/369 Berglivegen 7 A - Godkjent

RS 29/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse ombygging poliklinikk og ny heis i Bygg Pc - 1719/314/4 og 13

RS 30/18

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest - 1719/274/23 Helge Ingstads veg 13 og 15 - Grande Entreprenør AS

RS 31/18

Godkjent - Søknad om riving av eldre kårhus - 1719/282/3 Munkrøstadvegen 152 - Svein Erling Brekken

RS 32/18

Søknad om riving av bygninger - 1719/315/17 Halsanvegen 17 - Helse Nord-Trøndelag HF - Godkjent

RS 33/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av naust ved Tomtvatnet - 1719/99/1 - John H. Skanche

RS 34/18

Godkjent - Søknad om innbygging av veranda - 1719/275/842 Jamtvegen 22 B - Hege Myhre

RS 35/18

Søknad om  bruksendring av garasje til grovkjøkken og hobbyrom - 1719/233/54 Bergsvegen 94 - Lill Talseth - Godkjent

RS 36/18

Godkjent - Søknad om tilbygg av terrasse - 1719/32/125 Byåsvegen 24 - Jens Akman

RS 37/18

Godkjent - Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra enebolig på tomt av 1719/311/1 Koiadalen 108 - Jarle Oddvar Nordmark

RS 38/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus m/utleiedel - 1719/275/364 Jamtvegen 24 - Ole Andre Holmli Skogseth

RS 39/18

Omgjøring av vedtak - Søknad om oppføring av bygg med fritidsleiligheter - Åsenfjord Strandhage - 1719/228/45 Fåraaunet 80 A - D - Fåraaunet AS

RS 40/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG01) for oppføring av nytt barnehagebygg - 1719/272/26 Mellomvegen 7 C - Abra Cadabra Barnehage AS

RS 41/18

Godkjent - Søknad byggetillatelse for VVA-anlegg/utskifting av eksisterende avløpsledninger - 1719/2/1 Bambergvegen vest - Levanger kommune

RS 42/18

Godkjent - Søknad om rammetillatelse - Bruksendring og ombygging av squash- hall til boenheter - 1719/315/257 Kirkegata 60 - Erik Thurn-Paulsen

RS 43/18

Tillatelse til fradeling av boligtomt fra 1719/224/1 Maurveglia 39 - Bergljot og Torbjørn Aune

RS 44/18

Søknad om nedgravd renovasjonsanlegg - 1719/6/57 Kjønstadmarka 2- Levanger kommune - Godkjent

RS 45/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus og garasje - 1719/308/31 Tingstadvegen 133 - Jan Erik Hogstad

RS 46/18

Søknad om opparbeidelse av næringsareal - 1719/279/32 og 34 Bylundvegen - Kjell Lian AS - godkjent.

RS 47/18

Godkjent - Søknad om opparbeidelse av uproduktivt område til dyrkbar mark - 1719/213/1 Stokkanvegen 30 - Tove T  og Per Kristian Undlien

RS 48/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av garasje til anneks - 1719/232/169 Hesttrøa 15 - Monica og Terje Berge Heggem

RS 49/18

Søknad om etablering av nye dammer i Rinnleiret naturreservat - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Godkjent

RS 50/18

Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/79/1 Gamle Kongeveg Sør 393 - Oddgeir Ness - Godkjent

RS 51/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/153/4 Falstadvegen 95 - Trond Dahlen

RS 52/18

Godkjent - Søknad om terrenginngrep og oppføring av redskapshus/verksted - 1719/247/3 Fættfjordvegen 130 - Jørgen Røkke

RS 53/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/48/42 Bygdavegen 117 - Stig Gøran Brenne


RS 54/18 Godkjent - Søknad om utvidelse av balkonger - 1719/315/70 Håkon den godes gate 34 - Tormod Buran og Arne Edvin Holm

RS 55/18 Godkjent - Søknad om riving/nedbrenning av bolighus/oppføring av nytt bolighus - 5037/362/5 Flatan 175 - Per Steinar Norum

RS 56/18 Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett for oppføring av enebolig og garasje - 1719/332/49 Strandheim 38 - Eva og Arnstein Holmli

RS 57/18 Godkjent - Søknad om tilbygg til og fasadeendring av hytte - 5037/198/1/68 Tomt 116 Møssingvatnet - Astrid Reitan

RS 58/18 Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter psykiatribygg (bygg Y) og nytt adkomstbygg - 5037/314/4 og 13 Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF

RS 59/18 Godkjent - Søknad om endring av ansvarsretter for oppføring av tomannsboliger og leiligheter - 1719/16/90 Sørlia Boligfelt - Sebo Boliger AS

RS 60/18 Søknad om rammetillatelse for fasadeendring og oppføring av tilbygg til bolighus - 5037/16/99 Fredrikkefryd 8 - Bjørn Svarva - godkjent

RS 61/18 Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett for oppføring av fritidsbolig - 5037/244/84 Djupvika - Trude Søreng og Anders Sjøstrøm

RS 62/18 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/5/8 Ytternesset 80 - Simen Strandholmen.

RS 63/18 Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett oppføring av fritidsbolig - 5037/244/89 Djupvika - Turid Haave Forbord og Daniel Flaamo

RS 64/18 Vedtak - Deling av eiendom 5037/224/1 Maurvegan - Bergljot og Torbjørn Aune - Ny boligtomt - Godkjent

RS 65/18 Søknad om riving/nedbrenning av bygninger - 5037/309/7 Tømtevegen 214 - Anne Line og Andre Bremseth -Godkjent

RS 66/18 Godkjent - Revidert søknad om oppføring av støttemurer - 5037/32/125 Byåsvegen 24 - Jens Akman

RS 67/18 Vedtak - Deling av eiendom 5037/224/1 Maurvegan - Bergljot og Torbjørn Aune - Boligtomt - Fradeling av tun - Godkjent

RS 68/18 Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/32/125 Byåsvegen 24 - Jens Akman

RS 69/18 Godkjent - Søknad om bruksendring av sokkel - 5037/32/125 Byåsvegen 24 - Jens Akman

RS 70/18 Godkjent - Søknad om dispensasjon for riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig - 5037/371/1/34 Grønningsvegen 414 - Sturla Lorås

RS 71/18 Vedtak - Deling av eiendom 5037/224/1 Maurvegan - Bergljot og Torbjørn Aune - Tilleggsareal til boligtomt 5037/224/13 Maurveglia 46 - Godkjent

RS 72/18 Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av fritidsbolig og anneks - 5037/244/94 Tomt D11 Djupvika - Jens Ornæs

RS 73/18 Godkjent - Søknad om riving av mastu - 5037/208/3 Breivegen 267 - Svein Inge Bye og Arn Martin Bye

RS 74/18 Godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus/utebod - 5037/2/74 Linkjeldevegen 7 - Rune Aardal og Iris Anita Løvås

RS 75/18 Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/303/2 Fossenvegen 72 - Trine og Morten Munkeby

RS 76/18 Vedtak - Deling av eiendom 5037/4/1 Gjemble lille - Knut Ivar Gjemble - Boligområder - godkjent

RS 77/18 Søknad om fasadeendring og tilbygg til bolighus - 5037/275/402 Bøkestien 6 - JBGT 27 AS - Godkjent

RS 78/18 Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer i Trøndelag

RS 79/18 Delvis avslått - Søknad om ferdigattest på oppføring av fritidsbolig - 5037/244/86 Djupvika - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 80/18 Vedtak Plan- og bygningsloven - Deling av eiendom 5037/23/6 Eggen nedre østre - Gunnar Eggen - Fradeling av generasjonsbolig - Godkjent

RS 81/18 Delvis godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus på fritidseiendom - 5037/332/41 Strandheim 39 - Ingunn Bjørgum og Steinar Thorsen

RS 82/18 Søknad om fasadeendring, oppføring av bod og tilbygg til bolighus - 5037/315/347 Markvegen 26 - Dag Frode Saxeide - Godkjent

RS 83/18 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/16/90 Sørlia Felt B - Sebo Boliger AS - Offentlig vegareal - Godkjent

RS 84/18 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/315/182 Jernbanegata 32 B - Terje Haanes.

RS 85/18 Klage over avslag på søknad om bruksendring fra fritidsbolig til bolig på eiendommen 3/488, Strandstua i Levanger kommune - Kommunens vedtak stadfestes

RS 86/18 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/207/81 Reithaug skole - Levanger kommune - Tilleggsareal til 5037/207/105 Bruse barnehage - Godkjent

RS 87/18 Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for grunn- og betongarbeider - Søknad om tilbygg og ombygging av kommandantboligen -  5037/156/17 Falstad Kommandantboligen

RS 88/18 Godkjent - Søknad om bruksendring av sokkel til leilighet - 5037/157/33 Grendevegen 14  - Frank Rønning

RS 89/18 Søknad om oppføring av bolighus, garasje og støttemurer - 5037/6/147 Reina 5 - Inger M Skrove Grønnesby  og Stian Stavrum - Ikke Godkjent

RS 90/18 Søknad om fasadeendring på bolighus - 5037/18/69 Nordmarka 2 - JBGT 27 AS - Godkjent

RS 91/18 Godkjent - Søknad om tilbygg av garasje/carport til bolighus - 5037/265/100 Haugskottvegen 20 - Lee Eivind McCall

RS 92/18 Godkjent - IG 1 -Søknad om igangsettingstillatelse for bruksendring og ombygging - 5037/315/257 Kirkegata 60 - Erik Thurn-Paulsen

RS 93/18 Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av bolighus - 1719/6/101 Nordengbakkan 16 - Christian Wee

RS 94/18 Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 5037/3/466 Tomtvassvegen 615 - Torbjørn Wikdahl

RS 95/18 Søknad om bruksendring av lager til røkterbolig - 1719/69/1 Lynumvegen 257 - Frode Lynum - Returnert mangelfull

RS 96/18 Rammesøknad om oppføring av boligblokk m/næring i 1 etasje - 5037/315/112 Gunnlaug Ormstunges gate 6 - Levanger Brygge AS - Godkjent

RS 97/18 Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 5037/275/317 Gamle Kongeveg 33 - John Martin Askevold

RS 98/18 Godkjent - Søknad om riving av eksisterende bolig/oppføring av nytt bolighus - 5037/275/317 Gamle Kongeveg 33 - Merete og John Martin Askevold

RS 99/18 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/37/194 Lysaker 5 - Tore Christensen - Tilleggsareal til 5037/37/232 Skogn folkehøgskole - Godkjent
    Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2017 13:44 Sist endret: 03.05.2018 10:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051