Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 - sak 47/17- Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 47/17

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 346/17

Godkjent - Søknad om fasadeendring og tilbygg til næringsbygg for Burger King - 1719/314/234 Moafjæra 16 - BE Moafjæra 16 AS

RS 347/17

Godkjent - Søknad om renovering av eksisterende bolighus og utvidelse av terrasse - 1719/2/152 Gårdsvegen 12 - Hanne Strand

RS 348/17

Godkjent - Søknad om etablering av returpunkt - 1719/299/4 Tomtvassvegen - Innherred Renovasjon IKS

RS 349/17

Godkjent - Søknad om påbygg og tilbygg til bolighus - 1719/1/183 Hegglia 8 - Anne Line og Marius Kristoffersen

RS 350/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/3/13 Nordsivegen 48 - Jorulf K Falstad - Tilleggsareal til 1719/3/35 Nordsivegen 52 - Godkjent

RS 351/17

Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 1719/48/3 Brennesgrenda 92 - Erling Brenne

RS 352/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/314/82 Moafjæra - Levanger kommune - Tilleggsareal til 1719/314/393 - Vegareal - Godkjent

RS 353/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/288/4 Okkenhaug vestre - Petter Haugan - Bebygd boligtomt - Godkjent

RS 354/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for fritidsbolig - 1719/244/93

RS 355/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 1719/242/1 Djupvikvegen 14 - Erik Undlien

RS 356/17

Godkjent - Søknad om oppføring av uthus/bod - 1719/187/10 Husbygrenda 438 - Mary Ann Bjørngaard

RS 357/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av veranda - 1719/7/86 Nordengbakkan 69 B - Henrik Pedersen Elden

RS 358/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr - 1719/267/14/7 Børøyvegen 141 - Inger og Knut Valle

RS 359/17

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/166 Enga 4 - Andreas Nilsen

RS 360/17

Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur mot lekeplass - 1719/207/113 Sørfossen 20 - Knut Risberg

RS 361/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, tvangsmulkt og forelegg - 1719/8/9 - Ytternesset 226 - Tomas Alstad

RS 362/17

Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 1719/228/44 Fåraaunet 84 - Ole Tomas Evjen Haave

RS 363/17

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett for brannalarmanlegg og nødlys - 1719/354/18

RS 364/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra plan og bygningslovens §20-1  for bruksendring - 1719/368/1

RS 365/17

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 1719/6/112 Kælvtrøa 8 - Elise Nyberg og Gaute Gravaune Heimdal

RS 366/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr - 1719/244/86 Djupvika - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 367/17

Godkjent - Søknad om bruksendring av del av driftsbygning for egen boenhet - 1719/313/1 - Hans Ludvig Holberg

RS 368/17

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig m/hybel/sokkelleilighet - 1719/223/64 Vollamarka 26 - Ivar Hokling

RS 369/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/275/871 Viigs Minde - Block Watne - Veg og fellesareal - Godkjent

RS 370/17

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - ansvarlig søker - 1719/232/88 - Jan Hoff

RS 371/17

Godkjent - Søknad om etablering av returpunkt - 1719/116/2 Øverbygda/Tomtvassvegen - Innherred Renovasjon IKS

RS 372/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, forelegg og tvangsmulkt - 1719/288/41 Kvennhusvegen 2 - Vegar Winge

RS 373/17

Søknad om oppføring av dobbelgarasje - 1719/158/51 Falstadberget 2 - Tor Eilif Mikalsen - Godkjent

RS 374/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/127/1 Nøstberget nedre og nordre - Eva Lill Sjåstad - Tilleggsareal landbruksformål til 1719/100/5 Augdal - Godkjent

RS 375/17

Søknad om oppføring av støttemur - 1719/314/259 - Hyllbærvegen 1 - Mari Høvik - Godkjent

RS 376/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/242/18 Undlidalen/Skjesolvegen 244 - Hanne Lian og Nelly A Lian - Tomt for eksisterende naust - Godkjent

RS 377/17

Godkjent - Søknad om riving av bygningsmasse på eiendom 1719/16/113 Vårtunvegen 13 - Leve Utvikling AS

RS 378/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG 01) for riving og grunn- og fundamenteringsarbeider - 1719/264/61

RS 379/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon og tillatelse til riving av eksisterende naust/oppføring av nytt naust - 1719/232/142 Tinbuen Friområde - Solhaug Rusforebyggingssenter

RS 380/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av garasje - 1719/275/54 Gamle Kongeveg 30 - Erlend Salberg

RS 381/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for tilbygg til bolig og fasadeendring - 1719/2/6 Odins veg 18

RS 382/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolig - 1719/209/8 Breivegen 283 - Ole Kristian Nyborg Romsdal

RS 383/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende verksted - 1719/111/1 Kulåsvegen 123 - Trond Knipenberg

RS 384/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/272/2 Lykkens Prøve - Tone Indahl Munkeby - Areal til parkering/uteareal barnehage - Godkjent

RS 385/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse 02 for resterende arbeider - 1719/264/61 Mulelia 79 - Innherred Renovasjon IKS

RS 386/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/309/7 Nordenget - Jorulf Nordli - Tilleggsareal til 1719/309/29 Berglund - Boligformål - Godkjent

RS 387/17

Godkjent - Revidert søknad om oppføring av garasje - 1719/24/23 - Pål Gunnar Fuglstad

RS 388/17

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1719/245/6 Vesletun -Ingrid Torkildsen og eiendommen 1719/245/1 Nes - Ketil Wiik Johansen - Tilleggsarealer / "Makeskifte" - Godkjent

RS 389/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1719/372/1/141 Vulusjøvegen 1025 - Harald Holthe

RS 390/17

Godkjent - Søknad om nærmiljøanlegg/aktivitetsområde med flerbruksbane - 1719/314/15 Momarka - Høgberget Velforening

RS 391/17

Godkjent - Søknad om utslipp av avløpsvann fra bolighus - 1719/224/2 og 1719/224/6 Grennegrenda 125 og 127 - Torbjørn Aune

RS 392/17

Godkjent - Søknad om oppføring av næringsbygg - 1719/19/119 Gråmyrvegen - Innherred Næringsbygg AS

RS 393/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje - 1719/273/43 Gamle Kongeveg 100 - Linda Mari og Jørn Magne Hansen

RS 394/17

Godkjent - Søknad om ombygging av låve/uthus til selskapslokaler - 1719/303/10 Munkebyvegen 249 - Håkon Fiskvik

RS 395/17

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1719/242/32 Skjesolvegen 246 - Trude Størseth og Bård Inge Jenssen

RS 396/17

Godkjent - Søknad om riving av to naust/oppføring av to nye naust - 1719/371/1/72 og 48 - Gudmund Nesgård

RS 397/17

Godkjent - Søknad om oppføring av hytte - 1719/99/1/231 Tomt nr. 288 Tomtvassvegen 464 - Robert Fjerdingen

RS 398/17

Godkjent - Søknad om riving av silobygning - 1719/303/11 Munkrøstadvegen 27 - Odd Anders Alstad

RS 399/17

Søknad om tilbygg av terrasse - 1719/18/54 Hyllvegen 16 B - Mads Eklo - Godkjent

RS 400/17

Godkjent - Søknad om bruksendring av bod til soverom - 1719/314/141 Blåklokkevegen 3 - Terje Gresdahl

RS 401/17

Godkjent - Søknad om hagebod og takoverbygg på uteplass - 1719/34/234 Nervegen 9 - Hans Bremer Mejdal

RS 402/17

Godkjent - Revidert søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/160 Reina 8

RS 403/17

Godkjent - Søknad om riving av eldre enebolig/oppføring av ny enebolig - 1719/18/15 Hammers veg 13 - Magni og Kai Alkanger

RS 404/17

Godkjent - Søknad om utbedring av ca 105 meter av sti til hytte - 1719/316/1/250 Vulusjøvegen 690 - Rune Reinsborg

RS 405/17

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsretter - Oppføring av enebolig - 1719/34/256 Nervegen 15 - Carina Hagen og Geir Dahl

RS 406/17

Godkjent - Søknad om innglassing av 3 takterrasser - 1719/315/232 Kirkegata 15 F - Sameiet Sundet Terrasse

RS 407/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av bølgedemper på marinaanlegg - 1719/228/2 Fåraaunet - Fåraaunet AS

RS 408/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/260 Kirkegata 66 A og B - Elisabeth og Mustapha Ben Riala - Godkjent

RS 409/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/262/22 Mulelia 186 - Roger Sevaldsen

RS 410/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Høyde på ferdig bygg og oppføring av støttemur - 1719/273/16 Arne Vestrums veg 9 - Casa Musica Barnehage AS

RS 411/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/212/34 Dr Berg Nilsens veg 16 B - Åshild Vold

RS 412/17

Søknad om oppføring av altan i 2 etasje - 1719/18/92 Hyllvegen 22 C - Turid Alstad Rivelsrud - Godkjent

RS 413/17

Godkjent - Søknad om innglassing av verandaer - 1719/1/373 - Borettslaget Eplehagen Levanger

RS 414/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for lysanlegg Moan Stadion - 1719/315/310 Moafjæra 2 A - Levanger Fritidspark Moan AS

RS 415/17

Søknad om ombygging av eksisterende brannskiller - 1719/274/1 Levanger ungdomsskole - Levanger kommune - Godkjent

RS 416/17

Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til oppføring av enebolig - 1719/6/101 Nordengbakkan 16 - Christian Wee

RS 417/17

Godkjent - Søknad om oppføring terrasse med takoverbygg - 1719/275/90 Jamtvegen 15 -Inge Forseth

RS 418/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for riving av bygning - 1719/273/7 og 10 Innherreds Barnehjem - Gamle Kongeveg Nord 6 AS

RS 419/17

Vedtak - Oppretting av punktfeste - 1719/116/2 Grønningsvegen 66 - Jon Erling/Tor Sigurd og Ole Martin Nilsen - Returpunkt renovasjon - Godkjent

RS 420/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolighus - 1719/315/179 Jernbanegata 30 B - Roje Barsom

RS 421/17

Utslippstillatelse for utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 1719/243/1/95 Djupvikvegen 232 - Edgar Sandvik

RS 422/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/212/72 Frostavegen 2 - Trine Holthe

RS 423/17

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 1719/6/161 Reina 10 - Thomas Bratberg

RS 424/17

Vedtak - Etablering av punktfeste på eiendommen 1719/202/1 Mossing østre - Returpunkt renovasjon - Godkjent

RS 425/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse - endret bruk av kjellerarealer - 1719/275/154 P. W. Nilsens veg 9 - Nenning Tiarks

RS 426/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon - 1719/315/208 Håkon den godes gt. 35 B - Stig Strømberg

RS 427/17

Godkjent - Søknad om opparbeiding av VVA-anlegg i boligfelt - 1719/208/1 og 1719/208/34 Fossing Nordre - Brynjar Aarnseth

RS 428/17

Forhåndsvarsel om pålegg om  søknadsplikt, forelegg og tvangsmulkt - Bruk av bolig uten ferdigattest - 1719/288/41 - Vegar Winge

RS 429/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 1719/99/1/125 Tomt nr 104 Tomtvatnet - Brit K Sivertsen og Kjell A Røssing

RS 430/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for utvidelse av carport og oppføring av bod og hobbyveksthus - 1719/312/58 Brubakken 5

RS 431/17

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - 1719/244/92 Tomt D8 Djupvika - Skansen Utvikling AS

RS 432/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/276/132 Alosavegen 28 - Grete Burmo

RS 433/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting, forelegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr - 1719/244/86 - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 434/17

Søknad om oppføring av hytte - 1719/316/1/57 Tomt 23 Vulusjøvegen 749 - Simen Fostad - godkjent

RS 435/17

Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 1719/242/32 Skjesolvegen 246 - Trude Størseth og Bård Inge Jenssen

RS 436/17

Godkjent - Søknad om ny ansvarsrett - 1719/303/73 Munkrøstadvegen 23 - Elise hynne og Joacim Storli

RS 437/17

Søknad om oppføring av fritidsbolig og bod - 1719/228/30 Fåraaunet 86 - Frode Jensen- endring av tegninger - godkjent

RS 438/17

Godkjent - Søknad om oppføring av rullestolrampe 1719/315/264 Kirkegata 43 - Orion Restaurant AS - Restauranthuset Levanger ANS

RS 439/17

Godkjent - Søknad om opparbeidelse av tomt for garasjer - 1719/315/190 Jernbanegata 42 A - Levanger kommune

RS 440/17

Godkjent - Revidert søknad om utvidelse av terrasse på fritidseiendom - 1719/229/52 Saltbuvika 22

RS 441/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr - 1719/244/86 Djupvika - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 442/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/53/4 Finnevegen 37 - Ketil Okkenhaug.

RS 443/17

Godkjent - Søknad om påbygg til bolighus - 1721/142/1/6 Grundenget 3 - Siv A Rye og Rune Roksvåg

RS 444/17

Søknad om riving av låve og oppføring av ny garasje og redskapsbu - 1719/307/9 Tømtevegen 377 - Tommy Gresdahl - Godkjent

RS 445/17

Godkjent - Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann - 1721/18/1423 Hamnevegen 7 - Felleskjøpet Agri SA

RS 446/17

Godkjent - Søknad om endring av tillatelse og ansvarsrett - 1719/3/15 Pynten - Oddvar Bjørkmo

RS 447/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til veranda - 1719/259/2 Hojemsvegen 135 - Hågen Buran

RS 448/17

Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 1719/229/43 - 1719/229/74 Tørøya 38 - Carl-Otto Pleym

RS 449/17

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet for oppføring av flytebrygge på eiendommen 1719/242/25 - Kommunens vedtak stadfestes

RS 450/17

Godkjent - Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra hytte - 1719/267/44 Børøyvegen 139 - Leif Gunnar Skjelbred

RS 451/17

Godkjent - Søknad om oppføring av prefabrikert plasthall - 1719/264/61Mule Fyllplass - Innherred Renovasjon IKS

RS 452/17

Søknad om tilbygg av slakteri til verkstedbygning/lager - 1719/313/9 Tømtevegen 178 - Arild Gripp - Godkjent

RS 453/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/275/392 Skolevegen 12 - Nommanas Natthaporn.

RS 454/17

Godkjent - Revidert søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 1719/267/14 Børøyvegen 141

RS 455/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/160/4 Sjøgrenda 84 - Gunnar Lyngstad

RS 456/17

Vedtak - Punktfeste 1719/99/1 - Skogn Bygdealmenning  - 1719/99/1/242 Tomt nr 199 Eksisterende hytte - Godkjent

RS 457/17

Godkjent - Søknad om betongplate med rundbuehall - 1719/157/1 Falstadvegen 34 - Falstad Nedre AS

RS 458/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/207/23 Fossingtrøa 8 - Anne Synnøve og Geir Olav Vordal

RS 459/17

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje/oppføring av ny garasje - 1719/279/29 Heirsvegen 44 - Jørgen Segtnan Jenssen

RS 460/17

Godkjent - Revidert søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/172 Enga 3 - Ida Fostad og Marius Solli

RS 461/17

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig med garasje - 1719/6/170 Enga 2 - Espen Kvello

RS 462/17

Godkjent - Søknad om innglassing av veranda - 1719/314/37 Branesvegen 26 - Villy Nikolaisen

RS 463/17

Søknad om rammetillatelse for tilbygg/ombygging av bolighus - 1719/275/896 Skolevegen 21 C - Marte Skoglund og Hermann Leithe - Godkjent

RS 464/17

Godkjent - Revidert søknad om riving av våningshus - 1719/126/6 Spellmannsvegen 53

RS 465/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon fra forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø og fra LNF-formål i plan for oppføring av hytte og anneks - 1719/7/1 - Gro Toldnes Granli og Svein Erik Granli

RS 466/17

Godkjent - Søknad om riving/nedbrenning av bygning - 1719/325/10 Innbygda 171 - Erling Dae Forberg

RS 467/17

Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om dispensasjon fra kommunedelplan - Utlegg av flytebrygge i friområde i sjø - 1719/1/35 Byborgvegen 22 - Maia og Nedjeljko Eric

RS 468/17

Omgjøring av vedtak - Søknad om oppføring av anneks - 1719/228/44 Fåraaunet 84 - Ole Tomas Evjen Haave - Godkjent

RS 469/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/242/31 Nessvegen 46 - Asbjørn Lillenes

RS 470/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/245/6 Nessvegen 82 - Ingrid Torkildsen

RS 471/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG5) tett bygg - 1719/314/4 Kirkegata 2

RS 472/17

Søknad om tilbygg av vinterhage - 1719/280/29 Okkenhaugvegen 405 - Ketil Ramberg - Godkjent

RS 473/17

Godkjent - Søknad om etablering av returpunkt - 1719/202/1 - Åsen - Innherred Renovasjon IKS

RS 474/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/315/1 Levanger Gård - Eilif Due - Innløsing av feste 1719/315/1/10 Markvegen 4 - Godkjent

RS 475/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av deler av bygning/oppføring av nytt tilbygg til industribygg - 1719/264/61 Mulelia 79 - Innherred Renovasjon IKS

RS 476/17

Godkjent - Søknad om tilbygg av pakkerom/portrom - 1719/265/7 Sætersmyra 299 - Vidar Grøtting

RS 477/17

Godkjent - Søknad om oppføring av trimtrapp - 1719/32/252 Holåsen Øst Friområde - Levanger kommune

RS 478/17

Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur mot veg - 1719/6/104 Kælvtrøa 1 -  Anita og Jørgen Lundsvoll

RS 479/17

Godkjent - Søknad om tilbygg og fasadeendring bolighus - 1719/34/82 Middelfarts veg 6 - Kirsten og Runar Nilsen

RS 480/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/245/8 Nessvegen 220 - Roar Lillenes - Tomt for eksisterende naust - Godkjent

RS 481/17

Godkjent - Søknad om opparbeiding av parkeringsplass - 1719/232/142 Tinbuen friområde - Levanger kommune

RS 482/17

Godkjent - Søknad om utlegg av flytebrygge med landgang - 1719/232/142 Tinbuen - Levanger kommune

RS 483/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av naust - 1719/144/1 Skårås - Beate Skarsbakk

RS 484/17

Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 1719/6/170 Enga 2 - Espen Kvello

RS 485/17

Godkjent - Søknad om riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig - 1719/372/1/56 Vulusjøvegen 970 - Runar Jenssen

RS 486/17

Godkjent - Søknad om oppføring av redskapsbod - 1719/243/1/49 Djupvikvegen 196 - Roar Weisert Bakken

RS 487/17

Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til hytte - 1719/99/1/20 Tomt 63 Tomtvassvegen 932 - Mari Østborg

RS 488/17

Godkjent - Søknad om oppføring av kjølelager - 1719/15/1 Alstadhaugvegen 46 - Ole Martin Veske

RS 489/17

Godkjent - Søknad om opparbeidelse av turveg/sti - 1719/232/142 Tinbuen friområde - Levanger kommune

RS 490/17

Godkjent - Søknad om ny ansvarsrett - Oppføring av fritidsbolig - 1719/244/84 Djupvika - Trude Søreng og Anders Sjøstrøm

RS 491/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/367/3 Norviklia 32 - Rune Skjørstad

RS 492/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse til oppføring av enebolig - 1719/6/161 Reina 10 - Thomas Bratberg

RS 493/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, forelegg og tvangsmulkt - Terrenginngrep på eiendom 1719/157/49 Bursflata 6 - Lars Morten Dahlen Tvete og Andrea Granlund

RS 494/17

Ikke godkjent - Søknad om oppføring av tomannsbolig - 1719/37/225 Konvalvegen 21 - Expo-Nor Bolig og eiendomsutvikling AS

RS 495/17

Godkjent - Søknad om endret plassering av bane - 1719/314/15 Høgberget Friområde - Høgberget Velforening

RS 496/17

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for påbygg - ombygging av bolighus - 1719/2/12 Hegglia 12 - Kjetil Sørdal Klungre

RS 497/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr - 1719/244/86 Djupvika - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 498/17

Godkjent -Søknad om utslipp av avløpsvann fra fradelt tomt av 1719/119/4 Sørgrenda 233 - Roald Løvli

RS 499/17

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus m/utleieleilighet og garasje - 1719/6/151 Reina 11 - Trygve Skogly

RS 500/17

Søknad om riving av del av innvendig vegg  i leilighet B- 1719/315/220 Kirkegata 3 - Oda Mari Buvik Farstad - Godkjent

RS 501/17

Delvis godkjent - Søknad om fasadeendring bolighus - 1719/315/275 Sjøgata 12 - Lillian og Nils Heitlo

RS 502/17

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 1719/6/155 Reina 19 - Kurt Arve Leira

RS 503/17

Klage ikke tatt til følge - Klage på avslag på søknad om oppføring av tomannsbolig - 1719/37/225 Konvalvegen 21 - Expo- Nor bolig og Eiendomsutvikling AS

RS 504/17

Godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av naust - 1719/247/17 Åvikvegen 354 - Arild Kristoffer Aurdal

RS 505/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/208/1 Fossing nordre - Brynjar Aarnseth - Tomter til boligformål, parkering og lekeareal - Sentrumsboliger Åsen - Godkjent

RS 506/17

Godkjent - Søknad om riving av Vuku barnehage - 1721/140/35 Vukusletta 1 - Verdal kommune

RS 507/17

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 1719/6/101 Nordengbakkan 16 - Christian Wee

RS 508/17

Godkjent - Søknad om bruksendring av deler av verksted/garasje til boenhet - 1721/67/29 Dalan 71 - Ove Morten Hårberg

RS 509/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/242/18 Skjesolvegen 244 - Nelly Anita Lian.

RS 510/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/209/19 Vassmarka Industriområde I - Levanger kommune - Godkjent

RS 511/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/312/57 Brubakken 3 - Åse Marit og Rune Prestrud Mahlum

RS 512/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting, forelegg og tvangsmulkt og forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr  - 1719/252/1/8 Hoøya 2 - Hallgeir Rustan

RS 513/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr - 1719/244/86 Djupvika - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 514/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr - 1719/244/86 Djupvika - Inger Johanne og Knut Arne Hovdal

RS 515/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/37/204 Ree Vestre Industri 2 - Levanger kommune - Tillegg til 1719/32/36 Eksisterende veg/fortau - Godkjent

RS 516/17

Ikke godkjent - Revidert søknad om utvidelse av eksisterende naust - 1719/1/17/3 Staupshaugen

RS 517/17

Godkjent - Søknad om takoppløft og påbygg bolighus - 1719/17/20 Eidesvegen 129 - Ida Augdal og Jan Aksel Gåsvær

RS 518/17

Vedtak - Oppretting av punktfeste på eiendommen 1719/299/4 Kolberg søndre - Returpunkt renovasjon - Godkjent

RS 519/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av garasje -  1719/262/22 Mulelia 186 - Roger Sevaldsen
    Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2017 13:44 Sist endret: 13.09.2017 16:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051