Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 - 15:50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 46/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 47/17 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 48/17 Detaljregulering - Stokkberget B3 utredning vedtak
PS 49/17 Detaljregulering av kryssende veg over jernbane - Korsbakken utredning vedtak
PS 50/17 Detaljregulering Jamtvegen 22 - ny behandling utredning vedtak
PS 51/17 Detaljregulering ny kryssing - Sæther bru utredning vedtak
PS 52/17 Detaljregulering Levanger sør - Magneten utredning vedtak
PS 53/17 Detaljregulering for Gamle kongeveg 102 utredning vedtak
PS 54/17 Søknad om riving av eksisterende anneks/oppføring av nytt anneks - 1719/244/28 Svehaugen - Karl G Gaare utredning vedtak 
PS 55/17 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan - Deling av eiendommen 1719/311/1 Nordmark - Jarle Oddvar Nordmark - Boligtomt utredning vedtak
PS 56/17 Søknad om dispensasjon fra arealbegrensningene i reguleringsplan - 1719/232/17 - Tove Karin og Geirmund Arnesen utredning vedtak
PS 57/17 Reguleringsplan for Svartvika utredning vedtak
PS 58/17 Planprogram Solbakken boligfelt utredning vedtak
PS 59/17 Klage - Avslag på søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig 1719/3/488 Strandstua - Robert og Gerd Jenssen utredning

vedtak

PS 60/17 Behandling av klage - Detaljregulering Garasjer i Jernbanegata utredning

vedtak

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h - forfall
Ivar Haarstad h varamedlem h x Knut Sigurd Hjelmstad


Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Ola Stene, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, fagleder byggesak Torbjørn Sirum, Åsmund Brygfjeld

Merknader:
Temamøte «Naust» kl. 11-13
Til toppen av siden

 

 

PS 46/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Olav Strid, AP og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Olav Strid, AP og Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP
Til toppen av siden

 

PS 47/17 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 48/17 Detaljregulering - Stokkberget B3

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Stokkberget B3 med de endringene som er gjort rede i saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017  

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Stokkberget B3 med de endringene som er gjort rede i saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 49/17 Detaljregulering av kryssende veg over jernbane - Korsbakken

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken, legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken, legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 50/17 Detaljregulering Jamtvegen 22 - ny behandling

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Jamtvegen 22 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Jamtvegen 22 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 51/17 Detaljregulering ny kryssing - Sæther bru

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for ny kryssing – Sæther bru legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Saksordfører:

Gunnar Morten Løvås, SV

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Detaljregulering for ny kryssing – Sæther bru legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 52/17 Detaljregulering Levanger sør – Magneten

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Levanger sør - Magneten legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene: 

Følgende tjenesteyting tillates ikke innenfor planområdet:

  • Undervisning som skoler og barnehager
  • Helseinstitusjoner
  • Kulturinstitusjoner som bibliotek, konsertlokale, kino, teater, museum og galleri


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017  

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Levanger sør - Magneten legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §12-10 med følgende tillegg i reguleringsbestemmelsene:

Følgende tjenesteyting tillates ikke innenfor planområdet:

  • Undervisning som skoler og barnehager
  • Helseinstitusjoner
  • Kulturinstitusjoner som bibliotek, konsertlokale, kino, teater, museum og galleri

 


PS 53/17 Detaljregulering for Gamle kongeveg 102

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Gamle kongeveg 102 vedtas med de endringene som er gjort rede for i saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Detaljregulering for Gamle kongeveg 102 vedtas med de endringene som er gjort rede for i saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 54/17 Søknad om riving av eksisterende anneks/oppføring av nytt anneks - 1719/244/28 Svehaugen - Karl G Gaare

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg, godkjennes søknad om etterhåndsgodkjenning av riving av eksisterende anneks og oppføring av nytt anneks med et bebygd areal på 30 m2. Søknaden godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4, jf. § 20-1, og vedtatte delegasjonsbestemmelser. Begrunnelse og vurdering er gitt nedenfor.

I samsvar med de vurderingen som er i gjort i dette saksframlegg, avslås søknad om etterhåndsgodkjennelse for oppføring av frittliggende bygning (bad) og søknad om tillatelse til oppføring av svalgang mellom bad og hytte. Søknaden avslås med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-4, jf. § 20-1, og vedtatte delegasjonsbestemmelser. Begrunnelse og vurdering er gitt nedenfor.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP, på vegne av AP og SP:

I henhold til opplysninger gitt i søknad og saksfremlegg innvilges søknad om etterhåndsgodkjennelse av; i) anneks, samt ii) utvidelse av hytte med tilbygg (bad). Det forutsettes at anneks og hytte (inklusive svalgang og bad), hver for seg og samlet, ikke overskrider reguleringsplanens arealbestemmelser. Tiltaket godkjennes som skissert i «bilde 4» i saksfremlegget.

Begrunnelse:
Det er vektlagt at tiltakshaver aktivt har søkt å finne løsning slik at regelverket i reguleringsplanen følges. Det er også vektlagt at reguleringsplanen ikke omtaler eller gir begrensninger i forhold hvorledes tilbygg skal utformes og bygges sammen. Det er i videre et argument at reguleringsplanen tillater svalgang mellom hytte og eventuelt anneks.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag i møtet:

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

I henhold til opplysninger gitt i søknad og saksfremlegg innvilges søknad om etterhåndsgodkjennelse av; i) anneks, samt ii) utvidelse av hytte med tilbygg (bad). Det forutsettes at anneks og hytte (inklusive svalgang og bad), hver for seg og samlet, ikke overskrider reguleringsplanens arealbestemmelser. Tiltaket godkjennes som skissert i «bilde 4» i saksfremlegget. 

Begrunnelse:
Det er vektlagt at tiltakshaver aktivt har søkt å finne løsning slik at regelverket i reguleringsplanen følges. Det er også vektlagt at reguleringsplanen ikke omtaler eller gir begrensninger i forhold hvorledes tilbygg skal utformes og bygges sammen. Det er i videre et argument at reguleringsplanen tillater svalgang mellom hytte og eventuelt anneks.
Til toppen av siden

 

 

PS 55/17 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan - Deling av eiendommen 1719/311/1 Nordmark - Jarle Oddvar Nordmark – Boligtomt

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg innvilges dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum til fradeling av boligtomt i LNF-område. Søknaden om dispensasjon innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2.

Endelig delingstillatelse kan gis administrativt når utslippstillatelse er innvilget.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.  

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg innvilges dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum til fradeling av boligtomt i LNF-område. Søknaden om dispensasjon innvilges med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2

Endelig delingstillatelse kan gis administrativt når utslippstillatelse er innvilget.
Til toppen av siden

 

 

PS 56/17 Søknad om dispensasjon fra arealbegrensningene i reguleringsplan - 1719/232/17 - Tove Karin og Geirmund Arnesen

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det avslag på søknad om dispensasjon fra arealbegrensningene i reguleringsplan Tinbuen (plan id 2010006). Vurdering og begrunnelse er gitt nedenfor.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes dispensasjon fra arealbegrensningene i reguleringsplan Tinbuen (plan id 2010006) for eiendommen 1719/232/17.

Skjønnsmessig begrunnelse
Følger av avslag på dispensasjon står ikke i forhold til negative følger ved innvilgelse, jfr. PBL 32-1.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet:

Forslag fremmet i møtet vedtatt med 7 mot 4 stemmer. 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes dispensasjon fra arealbegrensningene i reguleringsplan Tinbuen (plan id 2010006) for eiendommen 1719/232/17.

Skjønnsmessig begrunnelse
Følger av avslag på dispensasjon står ikke i forhold til negative følger ved innvilgelse, jfr. PBL 32-1.
Til toppen av siden

 

 

PS 57/17 Reguleringsplan for Svartvika

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for Svartvika fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 tredje ledd.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Randi Johanne Nessemo, AP:

Det forutsettes at planprogrammet ikke innebærer oppføring av fritidsboliger eller annen bebyggelse innenfor 100-metersbeltet langs sjø, og at det heller ikke berører dyrkajord.

Det må legges til rette for fortsatt mulighet for allmenn ferdsel og benyttelse av eksisterende frilufts- og rekreasjonsområde. Trafikksikkerheten må ha høy prioritet.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremmet i møtet vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for Svartvika fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 tredje ledd. 

Det forutsettes at planprogrammet ikke innebærer oppføring av fritidsboliger eller annen bebyggelse innenfor 100-metersbeltet langs sjø, og at det heller ikke berører dyrkajord.

Det må legges til rette for fortsatt mulighet for allmenn ferdsel og benyttelse av eksisterende frilufts- og rekreasjonsområde. Trafikksikkerheten må ha høy prioritet.--- slutt på saksprotokoll ---
Til toppen av siden

 

PS 58/17 Planprogram Solbakken boligfelt

Rådmannens vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for Solbakken boligfelt fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Trafikksikkerheten må ha høy prioritet.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg fremmet i møtet avvist med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for Solbakken boligfelt fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.
Til toppen av siden

 

 

PS 59/17 Klage - Avslag på søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig 1719/3/488 Strandstua - Robert og Gerd Jenssen

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det er framkommet nye argumenter i klagen som skulle tilsi at vedtak med avslag datert 20.06.2017 bør endres eller oppheves.

Vedtaket anses for å være i tråd med gjeldende regelverk og kommunens praksis.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Geir Tore Persøy, FRP:

Søknad om bruksendring av fritidsbolig til bolig 1719/3/488 Strandstua innvilges.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det er framkommet nye argumenter i klagen som skulle tilsi at vedtak med avslag datert 20.06.2017 bør endres eller oppheves.

Vedtaket anses for å være i tråd med gjeldende regelverk og kommunens praksis.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans for endelig behandling.
Til toppen av siden

 

 

PS 60/17 Behandling av klage - Detaljregulering Garasjer i Jernbanegata

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra naboer til planområdet på vedtak av detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata, datert 31.05.2017, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV og Olav Strid, AP:

Klage fra naboer til planområdet på vedtak av detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata, datert 31.05.2017, tas til følge.

Klagen gis oppsettende virking. En eventuell oppstart må ikke begynne før klagen er avklart.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Klage fra naboer til planområdet på vedtak av detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata, datert 31.05.2017, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 13.09.2017 16:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051