Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

PS 35/18-Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 35/18

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 256/18

Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig m/garasje - 5037/6/148 Reina 7 - Victoria Skjønhaug og Ronny Johansen

RS 257/18

Godkjent - Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tilleggsareal til 5037/82/4 fra 5037/82/3 Eknesvegen 730 - Sverre Ronglan

RS 258/18

Godkjent - Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/308/5 Tingstad lille - Ruth Høiås og Stig By - Tilleggsareal landbruk

RS 259/18

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, forelegg og tvangsmulkt - 5037/303/10 Munkebyvegen 249 - Håkon Fiskvik

RS 260/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon for etablering av leilighet i eksisterende bygning - 5037/288/11 Grøttingsvegen 4 - Lille Thailand Levanger AS v/Svein Erik Hallem

RS 261/18

Søknad om oppføring av fritidsbolig med anneks - 5037/244/85 Djupvika - Skansen Utvikling AS - Godkjent

RS 262/18

Endrings søknad - 5037/6/172 Enga 3 - Ida Fostad og Marius Solli-Godkjent

RS 263/18

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - Etablering av boenhet i kjeller uten tillatelse - 5037/315/68 Håkon den godes gate 33 - Arto AS

RS 264/18

Vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt - Oppføring av bygningstekniske installasjoner uten tillatelse - 5037/315/280/0/2 Sjøgata 17 - Idun Eiendom AS

RS 265/18

Søknad om tilbygg til sanitæranlegg - 5037/314/236 Moan Camping - Levanger kommune- Godkjent

RS 266/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/6/160 Reina 8 - Ida Katrine Olsen og Frank Ringseth Vongraven

RS 267/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/252/1 Hoøya - Arvid Langå - Fritidseiendom - Innløsing av feste 1 - Godkjent

RS 268/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/156/31 Eknesvegen 146 - Petter Marius Næss

RS 269/18

Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/341/10 Sørsia 495 - Rolf Vegar Hagen - Godkjent

RS 270/18

Ferdigattest - Søknad om ferdigattest på ombygging av låve til selskapslokaler - 5037/303/10 Munkebyvegen 249 - Håkon Fiskvik - Godkjent

RS 271/18

Søknad om tilbygg til og bruksendring av fritidsbolig til enebolig - 5037/237/8 Tillerkamvegen 3 - Terje Augdal Dahl- Godkjent

RS 272/18

Godkjent - Revidert søknad om utvidelse av veranda - 5037/1/33 Haugstien 1 - Annie Grønli

RS 273/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av fritidsbolig og anneks - 5037/244/87 Djupvika - Wenche Krokstad og Øyvind Sylta

RS 274/18

Godkjent - Søknad om endring av adkomst til leiligheter i 1 og 2 etasje og avkjørsel - 5037/158/35 og 36 Falstadberget 9

RS 275/18

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse IG 1 for oppføring av fritidsbolig og anneks - 5037/244/87 Djupvika - Wenche Krokstad og Øyvind Sylta

RS 276/18

Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 5037/331/19 Nordhalla 33 - Remy Anders L Møen

RS 277/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/273/15 Enge - Jann Torgeir Langåssve - Vegareal - Godkjent

RS 278/18

Godkjent - Søknad om tilbygg og fasadeendring bolighus - 5037/119/4 Sørgrenda 233 - Siw Beate Fossen og Bjørn Olav Løvli

RS 279/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/244/23 Solbakken 2 - Elin S Krøvel.

RS 280/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/2/103 Jacob Schives veg 1 - Anne Margrete Norvik.

RS 281/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller til soverom og bad - 5037/217/22 Frostavegen 172 - Marius Dolmen

RS 282/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/308/5 Tingstad lille - Ruth Høiås og Stig By - Tilleggsareal landbruk - Godkjent

RS 283/18

Søknad om oppføring av bolighus - 5037/6/162 Reina 12 - Hanne Harstad og Steffen Flasnes - Godkjent

RS 284/18

Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje - 5037/315/368 Markvegen 20 - Viggo Murvold

RS 285/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av sokkel - 5037/18/55 Hyllvegen 14 - Øyvind Andre Lie

RS 286/18

Søknad om nytt gjerde/levegg - 5037/37/174 Konvalvegen 4 - Håvard Kvernmo - Godkjent

RS 287/18

Søknad om bruksendring av kjeller til frisørsalong - 5037/365/1 Flatan 68 - Kristin Holmen - Godkjent

RS 288/18

Godkjent - Søknad om dobbelgarasje med loft - 5037/4/32 Staupslia 42 - Morten Strømsøe Johansen

RS 289/18

Søknad om oppføring av carport med terrasse over - 5037/275/836 Skjeflovegen 2 B - Truls Valland Roaas- Godkjent

RS 290/18

Søknad om oppføring av balkong - 5037/1/126 Nesheimvegen 2 - Arne Vedal - Godkjent

RS 291/18

Søknad om påbygg på garasje - 5037/35/122 Rådyrvegen 41 - Per Christian Håpnes - Godkjent

RS 292/18

Søknad om endring av avkjørsel - 5037/276/38 Ulveslia 4 - Trygve Arne Børve - Godkjent

RS 293/18

Søknad om oppføring av redskapsbygg - 5037/295/11 Okkenhaugvegen 1220 - Laila Grendahl - Godkjent

RS 294/18

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - tilbygg butikk/restaurant - 5037/220/20 Vuddudalen 487 - Kortmanns Lysfabrikk AS

RS 295/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Dispensasjon fra kommuneplan - Grensejustering 5037/82/3 Rangul østre Sverre Ronglan og 5037/82/4 Jernbane Ronglan Bane Nor SF - Godkjent

RS 296/18

Vedtak - Endring av tidligere gitt tillatelse - Deling av eiendommen 5037/252/1 Hoøya - Arvid Langå - Fritidseiendom - Innløsing av feste 1 - Godkjent

RS 297/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/17/31 Julsborglia 14 A og B - Olga Irene Silseth

RS 298/18

Godkjent - Jordlovsbehandling - Søknad om deling av grunneiendom - 5037/265/7 Sørholt - Vidar Grøtting

RS 299/18

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Manglende ferdigattest for oppføring av enebolig og garasje - 5037/6/104 Kælvtrøa 1 - Anita og Jørgen Lundsvoll

RS 300/18

Søknad om tilbygg til undervisningsbygg - 5037/16/91 Alstadhaugvegen 150 - Vårtun Kristne Oppvekstsenter SA- Godkjent

RS 301/18

Godkjent - Søknad om ny vannledning mellom Ronglan og Åsen - 5037/80/1 m/flere - Nordbygda Vasslag

RS 302/18

Godkjent - Søknad om oppføring av hagebod og støyskjerm - 5037/312/57 Brubakken 3 - Rune Prestrud Mahlum

RS 303/18

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for graving av spillvannsledning - tomt av 5037/87/1 Veiesvegen 184

RS 304/18

Godkjent - Søknad om tilbygg av bod/vinterhage - 5037/35/195 Harevegen 12 - Stein Ove Nordahl

RS 305/18

Godkjent - Søknad om oppføring av båtnaust - 5037/246/1/10 Sandvikvegen 360 - Nina og Inge Jordet

RS 306/18

Søknad om oppføring av enebolig og garasje - 5037/6/158 - Reina 4 - Bård Thraning - Godkjent

RS 307/18

Vedtak - Utvidelse av festegrunn - 5037/275/2 Elberg - Levanger kommune - 5037/275/2/4 Speiderhuset - Godkjent

RS 308/18

Søknad om tilbygg til hytte - 5037/372/1/99 Vulusjøvegen 1011 - Ståle Matberg - godkjent.

RS 309/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/2/212 Sjøbadet - Levanger kommune - Tomt til Innherred Kajakklubb - Godkjent

RS 310/18

Vedtak - Seksjonering - 5037/275/574 Kvilstadvegen 2 - Expo-Nor Bolig & Eiendomsutvikling AS - 4 boligseksjoner - Godkjent

RS 311/18

Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett for ansvarlig søker - Oppføring av tilbygg til bolig - 5037/275/207 - Okkenhaugvegen 23 - Ursula Engel

RS 312/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til hytte - 5037/316/1/219 Vulusjøvegen 614 - Heidi Slåtsve

RS 313/18

Godkjent - Søknad om utlegging av flytebrygge med utriggere - 5037/229/7 Saltbuvika - Saltbuvik Båtforening

RS 314/18

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje/redskapshus/lager - 5037/83/1 Veiesvegen 49 - Anette Wadseth

RS 315/18

Endringssøknad om oppføring av bolighus og garasje - 5037/6/154 Reina 17 - Trine Killingberg og Geir Martin Myrabakk - Godkjent

RS 316/18

Godkjent - Søknad om oppføring av bod og støttemur - 5037/272/26 Mellomvegen 7 C - Abra Cadabra Eiendom AS

RS 317/18

Vedtak - Dispensasjon til riving av hytte og flytting av punktfeste - 5037/316/1/64 Vulusjøvegen 737 - Frol bygdealmenning - Godkjent

RS 318/18

Vedtak - Punktfeste - 5037/310/26 Lorås 2 - Liv Og Per Jarle Eriksen - Pumpestasjon - Godkjent

RS 319/18

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Søknad om oppføring av redskapshus - 5037/329/6 Stranden - Lone Sletbakk Ramstad og Jens Eirik Ramstad

RS 320/18

Søknad om riving av eksistrende fritidsbolig/oppføring av ny fritidsbolig - 5037/233/37 Seiberget 130 - Lillian og Nils Inge Bjørklund - Godkjent

RS 321/18

Godkjent - Søknad om endring - Oppføring av enebolig - 5037/6/166 Enga 4 - Andreas Nilsen

RS 322/18

Ferdigattest - Søknad om ferdigattest på oppføring av bolighus - 5037/6/166 Enga 4 - Andreas Nilsen - Godkjent

RS 323/18

Søknad om oppføring av leilighetsbygg byggetrinn 2 (Åsen Sentrumsboliger) - 5037/208/50 og 5037/208/51 Hammerøyvegen - Stiklestad Eiendom Åsen AS - Godkjent

RS 324/18

Godkjent - Søknad om etablering av leilighet i eksisterende bolig - 5037/22/8 Støreslia 80 - Torbjørn Støre

RS 325/18

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av bebygd tomt - 5037/229/1 Leangen østre - John Anders Bugdø Husby

RS 326/18

Vedtak - Delingstillatelse etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/87/1 Veie østre - Boligtomt - Godkjent

RS 327/18

Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Vei anlagt uten tillatelse - 5037/242/1 Djupvikvegen 14 - Erik Undlien

RS 328/18

Korrigerte tegninger - 5037/268/8 Gamle Kongeveg Nord 293 - Einar Vandvik - godkjent.

RS 329/18

Godkjent - Søknad om oppføring av ekstra etasje på heisførerhus til kontor - 5037/99/2 Torsbustadvegen 184 - Skogn IL Alpint

RS 330/18

Godkjent - Søknad om innglassing av balkong - 5037/2/205 Bambergvegen 1 A - Rolf Egil Drågen

RS 331/18

Godkjent - Søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - 5037/34/68 Middelfarts veg 1 - Hege Marie Arntsen

RS 332/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig og fasadeendring - 5037/7/62 Nordsivegen 303 - Margot Nonstad

RS 333/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/316/1/58 Vulusjøvegen 792 - Knut Erik Norøy

RS 334/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/279/32 Heir Industriområde - Magnar Heir - Tomt til industriformål - Godkjent

RS 335/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/7/1 Kjønstadvegen 1 - Svein Erik Granli

RS 336/18

Fylkesmannens behandling av klage etter delvis innvilgelse av saksomkostninger - 5037/332/41

RS 337/18

Godkjent - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til driftsbygning - 5037/157/1 Falstadvegen 36 - Falstad Nedre AS

RS 338/18

Avslag - Søknad om dispensasjon for bryggeanlegg og trapp for adkomst til hytte og utvidelse av terrasse - 5037/252/1/8

RS 339/18

Godkjent - Søknad om fasadeendring hytte - 5037/316/1/24 Vulusjøvegen 831 - Vigdis Skårdal og Steinar Hegstad

RS 340/18

Vedtak - Deling av eiendommen 5037/126/18 Bonsakbakken 3 - Tore Sjaastad - Tillegg til 5037/126/48 Bonsakbakken 5 - Godkjent

RS 341/18

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Utvidelse av balkong og reparasjon/fasadeendring av bolig - 5037/315/276 - Arnfinn Falstad

RS 342/18

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/303/65 Fossenvegen 49 - Bård Gunnar Furunes

RS 343/18

Godkjent - Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tillegg til 5037/156/10 fra 5037/156/5 Eknesvegen 223 - Lars Stavrum

RS 344/18

Godkjent - Søknad om tilbygg av veranda til bolighus - 5037/275/230 Ringvegen 20 - Andreas Nilsen

RS 345/18

Søknad om korttidsutleie for nytt internat - 5037/37/181 - Skaun - Skogn Folkehøgskole - Godkjent

RS 346/18

Søknad om oppføring av nytt bolighus - 5037/2/275 Grindvegen 11 D - Elisabeth Bull - Godkjent

RS 347/18

Søknad om riving av eldre bolighus/oppføring av nytt bolighus - 5037/224/17 Maurveglia 39 - Trine og Roger Hokstad - Godkjent

RS 348/18

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/96/5 Brokstien 42 - Anton Skei.

RS 349/18

Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/202/15 Mossingvegen 395 - Tom Erik Nessø - Godkjent

RS 350/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven - 5037/156/5 Eknesvegen 223 - Lars Stavrum - Tillegg til 5037/156/10 Eknesvegen 199 Boligformål - Godkjent

RS 351/18

Godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje med bod - 5037/32/125 Byåsvegen 24 - Jens Akman

RS 352/18

Vedtak etter Plan- og bygningsloven- Deling av eiendommen 5037/229/1 Leangen østre - John Anders Bugdø Husby - Fradeling av bebygd tomt som tilleggsareal landbruksformål til 5037/229/3 - Godkjent

RS 353/18

Søknad om oppføring av driftsbygning - 5037/348/1 Sørnesset 38 - Merethe Norvik- Godkjent

RS 354/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av kjellerrom til soverom og vaskerom - 5037/48/50 Bjørnangvegen 31 - Arild Dalen

RS 355/18

Søknad om endringer av tilbygg til hytte - 5037/267/39 Bærfotstuggu Børøyvegen 146 - Astrid og Kenneth Arntzen - godkjent.

RS 356/18

Godkjent - Søknad om bruksendring av garasje til stue - 5037/2/84 Bambergvegen 34 - Lars Johan Carlsson

RS 357/18

Søknad om oppføring av terrasse og gjerde - 5037/1/107 Nordsivegen 9 - Eivind Sæthre - Godkjent

RS 358/18

Godkjent - Søknad om fasadeendring bolighus og opparbeidelse av parkeringsplass - 5037/1/206 Eidsbotnvegen 13 - Wanja Bjerkan og Jonny Svensli
Til toppen av siden 

Publisert: 03.05.2018 10:06 Sist endret: 13.06.2018 16:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051